Ders Adı Anayasa Hukuku
Ders Kodu HUK-603
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Yrd. Doç. Dr. MURŞİT IŞIK
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) 1982 Anayasasına göre devletin temel niteliklerini bilir 2) 1982 Anayasasında temel hak ve özgürlüklerin genel rejimini öğrenir 3) Devletin temel organlarının kuruluş ve işleyişini kavrar 4) Edinilen bilgilerle anayasal meseleleri yorumlayabilir ve çözebilir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi anayasal gelişmeleri, 1982 Anayasasına göre Türkiye Cumhuriyetinin temel nitelikleri, temel hak ve hürriyetler, yasama, TBMM üyelerinin seçilmesi, hukukî statüsü, TBMM’nin içyapısı ve çalışma düzeni, yasama fonksiyonu, TBMM’nin görev ve yetkileri, yürütme, Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlar, yürütme organının düzenleyici işlemleri (kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik), olağanüstü yönetim usulleri, yargı organı, anayasa yargısı, anayasanın değiştirilmesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) 1982 Anayasasına göre devletin temel niteliklerini bilme 2) 1982 Anayasasında temel hak ve özgürlüklerin genel rejimini öğrenme 3) Devletin temel organlarının kuruluş ve işleyişini kavrama 4) Edinilen bilgilerle anayasal meseleleri yorumlayabilme ve çözebilme
Dersin Amacı 1982 Türk Anayasasına göre Türkiye Cumhuriyeti Devletinin dayandığı temel ilkeleri, 1982 Anayasasının benimsediği temel hak ve hürriyetler sistemini ve devletin temel organlarının (yasama, yürütme ve yargı) kuruluş ve işleyişini öğretmektir.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Osmanlı Anayasal Gelişmeleri
  Ön Hazırlık: Bülent Tanör, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, Yapı Kredi yayınları, İstanbul 2009; Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, 7. Baskı, Ekin Yayınları, Bursa 2009.
2 Cumhuriyet Dönemi Anayasal Gelişmeleri
  Ön Hazırlık: Bülent Tanör, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, Yapı Kredi yayınları, İstanbul 2009; Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, 7. Baskı, Ekin Yayınları, Bursa 2009.
3 1982 Anayasasına Göre Devletin Temel Nitelikleri
  Ön Hazırlık: Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, 10. Baskı, Ankara 2009. Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, 7. Baskı, Ekin Yayınları, Bursa 2009.
4 Temel Hak ve Hürriyetler
  Ön Hazırlık: Bülent Tanör/Necmi Yüzbaşıoğlu, 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, Beta, İstanbul 2009; Yavuz Atar, Türk Anayasa Hukuku, Mimoza, Konya 2009.
5 TBMM Üyelerinin Seçimi, Hukukî Statüsü ve TBMM'nin İç Yapısı ve Çalışma Düzeni
  Ön Hazırlık: Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, 7. Baskı, Ekin Yayınları, Bursa 2009; Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, 10. Baskı, Ankara 2009; Bülent Tanör/Necmi Yüzbaşıoğlu, 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, Beta, İstanbul 2009.
6 Yasama Fonksiyonu, Yetkisi ve İşlemleri
  Ön Hazırlık: Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, 10. Baskı, Ankara 2009.
7 TBMM'nin Görev ve Yetkileri
  Ön Hazırlık: Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, 7. Baskı, Ekin Yayınları, Bursa 2009; Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, 10. Baskı, Ankara 2009; Bülent Tanör/Necmi Yüzbaşıoğlu, 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, Beta, İstanbul 2009.
8 Cumhurbaşkanı
  Ön Hazırlık: Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, 7. Baskı, Ekin Yayınları, Bursa 2009; Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, 10. Baskı, Ankara 2009; Bülent Tanör/Necmi Yüzbaşıoğlu, 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, Beta, İstanbul 2009.
9 Bakanlar Kurulu
  Ön Hazırlık: Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, 7. Baskı, Ekin Yayınları, Bursa 2009; Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, 10. Baskı, Ankara 2009; Bülent Tanör/Necmi Yüzbaşıoğlu, 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, Beta, İstanbul 2009.
10 Yürütme Organının Düzenleyici İşlemleri
  Ön Hazırlık: Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, 7. Baskı, Ekin Yayınları, Bursa 2009; Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, 10. Baskı, Ankara 2009; Bülent Tanör/Necmi Yüzbaşıoğlu, 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, Beta, İstanbul 2009.
11 Olağanüstü Yönetim Usulleri
  Ön Hazırlık: Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, 7. Baskı, Ekin Yayınları, Bursa 2009; Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, 10. Baskı, Ankara 2009; Bülent Tanör/Necmi Yüzbaşıoğlu, 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, Beta, İstanbul 2009.
12 Yargı Organı
  Ön Hazırlık: Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, 7. Baskı, Ekin Yayınları, Bursa 2009; Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, 10. Baskı, Ankara 2009; Bülent Tanör/Necmi Yüzbaşıoğlu, 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, Beta, İstanbul 2009.
13 Anayasa Yargısı
  Ön Hazırlık: Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, 7. Baskı, Ekin Yayınları, Bursa 2009; Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, 10. Baskı, Ankara 2009; Bülent Tanör/Necmi Yüzbaşıoğlu, 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, Beta, İstanbul 2009.
14 Anayasanın Değiştirilmesi
  Ön Hazırlık: Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, 7. Baskı, Ekin Yayınları, Bursa 2009; Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, 10. Baskı, Ankara 2009; Bülent Tanör/Necmi Yüzbaşıoğlu, 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, Beta, İstanbul 2009.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak. 3
2 Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek. 3
3 Planlama ve zaman yönetimini kazanmak. 4
4 Sosyal Politika, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik gibi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile ilgili alanlarda bilgilere sahip olmak. 2
5 Ana dilinde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine akıcı bir şekilde sahip olmak. 4
6 En az bir yabancı dili (İngilizce) kullanabilme yeteneğine sahip olmak. 4
7 Bilgisayar kullanabilme becerilerine sahip olmak. 2
8 Farklı kaynaklardan bilgi yönetimi ve analizi becerilerini elde edebilme yeteneği. 3
9 Yeni durumlara ve gelişmelere adapte olmaya, yeni fikirleri üretmeye, problem çözmeye, karar verme, takım çalışması, kişiler arası ilişki becerilerine, liderlik becerilerine sahip olmak. 4
10 Uluslararası bazda çalışma yeteneği. 3
11 Diğer ülkelerin kültürlerini ve geleneklerini anlamak. 2
12 Girişimci ruhuna sahip olmak. 1
13 Etik değerlere sahip olmak. 5
14 Etkili iletişim teknikleri ve mülakat becerilerine katkı sağlamak. 4
15 Mesleki Sunum Tekniklerinin gelişimine katkıda bulunmak. 3
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 40
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 161    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Bertil Emrah Oder/Korkut Kanadoğlu, Uygulamalı Anayasa Hukuku, Beta, İstanbul 2008; Mehmet Turhan ve Serhat Güven, Anayasa Hukuku Pratik Çalışmaları, Ankara, Naturel, 2005.
Diğer Kaynaklar -
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)