Ders Adı Yönetim Hukuku
Ders Kodu HUK-604
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) dr.öğr üyesi Murşit Işık
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Genel olarak idare hukuku ve idare kavramına bir yaklaşım geliştir. 2)Kamu personeli hukukuna hakim olan ilkeleri çözümler. 3)Kamu malları teorisini analiz eder.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İdare Hukuku dersi kapsamında öncelikle idare hukukunun tanımı ve kaynakları ile idari rejim konularının incelenmesi. İdari teşkilatın tanımlanması ve merkezi yönetim ile yerinden yönetimin değerlendirilecektir. Kamu personeli hukukunun ele alınacak ve kamu malları rejimi tartışılacaktır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Yönetim Hukuku dersinin amacı, idare kavramının tanımlanması, görev, yetki ve sorumluluk alanlarının ortaya konması ve hukuk devleti olmanın önemli gereklerinden biri olan idarenin hukukla bağlılığı konusunun incelenmesidir
Dersin Amacı İdare hukuku, idarenin kuruluş ve işleyişine uygulanan kamu hukuku kurallarının bütününün öğrenilmesidir.
WorkPlacement -
Hafta Konular  
1 İdare kavramı (Fonksiyonel ve Organik anlamda idare)
  Ön Hazırlık: İdare Hukuku Dersleri - Kemal Gözler (16.Baskı), Ekin Yayınları.
2 İdari Teşkilata Hakim Olan İlkeler
  Ön Hazırlık: İdare Hukuku Dersleri - Kemal Gözler (16.Baskı), Ekin Yayınları.
3 İdare hukukunun kaynakları ve idarenin düzenleyici işlemleri (Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, tüzük, yönetmelik, kanun hükmünde kararnameler)
  Ön Hazırlık: İdare Hukuku Dersleri - Kemal Gözler (16.Baskı), Ekin Yayınları.
4 Kamu hizmeti kavramı
  Ön Hazırlık: İdare Hukuku Dersleri - Kemal Gözler (16.Baskı), Ekin Yayınları.
5 İdarenin kamu hukukuna tabi sözleşmeleri (imtiyaz, iltizam vs.)
  Ön Hazırlık: İdare Hukuku Dersleri - Kemal Gözler (16.Baskı), Ekin Yayınları.
6 İdarenin özel hukuka tabi sözleşmeleri (Kamu ihaleleri)
  Ön Hazırlık: İdare Hukuku Dersleri - Kemal Gözler (16.Baskı), Ekin Yayınları.
7 Kolluk faaliyetleri
  Ön Hazırlık: İdare Hukuku Dersleri - Kemal Gözler (16.Baskı), Ekin Yayınları.
8 Kamu personeli
  Ön Hazırlık: İdare Hukuku Dersleri - Kemal Gözler (16.Baskı), Ekin Yayınları.
9 Ara sınav
  Ön Hazırlık: İdare Hukuku Dersleri - Kemal Gözler (16.Baskı), Ekin Yayınları.
10 Kamu malları
  Ön Hazırlık: İdare Hukuku Dersleri - Kemal Gözler (16.Baskı), Ekin Yayınları.
11 Türkiye’nin idari yapısı
  Ön Hazırlık: İdare Hukuku Dersleri - Kemal Gözler (16.Baskı), Ekin Yayınları.
12 Merkezden yönetimler (Başkent ve taşra)
  Ön Hazırlık: İdare Hukuku Dersleri - Kemal Gözler (16.Baskı), Ekin Yayınları.
13 Yerinden yönetimler
  Ön Hazırlık: İdare Hukuku Dersleri - Kemal Gözler (16.Baskı), Ekin Yayınları.
14 Yerel yönetimler (il özel idaresi, belediye, köy)
  Ön Hazırlık: İdare Hukuku Dersleri - Kemal Gözler (16.Baskı), Ekin Yayınları.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak. 3
2 Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek. 3
3 Planlama ve zaman yönetimini kazanmak. 3
4 Sosyal Politika, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik gibi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile ilgili alanlarda bilgilere sahip olmak. 4
5 Ana dilinde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine akıcı bir şekilde sahip olmak. 4
6 En az bir yabancı dili (İngilizce) kullanabilme yeteneğine sahip olmak. 2
7 Bilgisayar kullanabilme becerilerine sahip olmak. 2
8 Farklı kaynaklardan bilgi yönetimi ve analizi becerilerini elde edebilme yeteneği. 3
9 Yeni durumlara ve gelişmelere adapte olmaya, yeni fikirleri üretmeye, problem çözmeye, karar verme, takım çalışması, kişiler arası ilişki becerilerine, liderlik becerilerine sahip olmak. 4
10 Uluslararası bazda çalışma yeteneği. 3
11 Diğer ülkelerin kültürlerini ve geleneklerini anlamak. 3
12 Girişimci ruhuna sahip olmak. 2
13 Etik değerlere sahip olmak. 3
14 Etkili iletişim teknikleri ve mülakat becerilerine katkı sağlamak. 2
15 Mesleki Sunum Tekniklerinin gelişimine katkıda bulunmak. 3
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 40
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 161    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu İdare Hukuku Dersleri - Kemal Gözler (16.Baskı), Ekin Yayınları.
Diğer Kaynaklar -
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)