Ders Adı Ticaret Hukuku
Ders Kodu HUK-607
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Yrd.Doç.Dr.Murşit IŞIK
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Ticaret hukukunun, hukuk sistemi ve ticari hayattaki rolü ve önemini kavrar. 2) Bireysel ticari girişimler için gerekli bilgiler öğrenilir. 3) Meslek sınavlarına katkı sağlanır. 4) Ticari faaliyetlerle ilgili temel müesseseler tanıtılır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ders, Ticaret Hukukunun “işletme hukuku” kısmıyla sınırlıdır. Derste, Ticaret Hukukunun temel konuları ele alınmaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Ticaret hukukunun, hukuk sistemi ve ticari hayattaki rolü ve önemini kavramak, Bireysel ticari girişimler için gerekli bilgileri vermek, Ticari faaliyetlerle ilgili temel müesseselerin tanıtmak..
Dersin Amacı Ticari hayatı düzenleyen kurallardan bir kısmının; kişilerin hem bireysel hem de özel sektördeki çalışmalarında karşılaşacakları, uymak ve uygulamak zorunda kalacakları ticari hükümlerin tanıtılmasıdır. Bu derse ilişkin konular meslek sınavlarında da önemli bir yer tutmaktadır. Böylece öğrenci, bu tür sınavlar için gerekli olan bilgi birikimine de sahip olmaktadır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Ticaret Hukukunun konusu ve ilgili sistemler, ticari işletmenin temel nitelikleri ve tanımı.
  Ön Hazırlık: ÜLGEN/TEOMAN/HELVACI/KENDİGELEN/KAYA/NOMER ERTAN, Ticari İşletme Hukuku, İstanbul 2008.
2 Ticari işletmenin unsurları, merkez ve şube ayırımı.
  Ön Hazırlık: KARAHAN, S., Ticari İşletme Hukuku, Konya 2009.
3 Ticari işletmenin konu olduğu hukuki muameleler; işletmenin devri ve rehni.
  Ön Hazırlık: KAYAR, İ., Ticari İşletme Hukuku, Ankara 2007; ARKAN, S., Ticari İşletme Hukuku, Ankara 2009.
4 Ticari iş ve ticari hüküm, ticari iş sayılmaya bağlanan sonuçlar, ticari yargı.
  Ön Hazırlık: POROY/YASAMAN, Ticari İşletme Hukuku, İstanbul 2007; KARAHAN, S., Ticari İşletme Hukuku, Konya 2009.
5 Gerçek ve tüzel kişilerde tacir sıfatının kazanılması ve kaybı.
  Ön Hazırlık: ÜLGEN/TEOMAN/HELVACI/KENDİGELEN/KAYA/NOMER ERTAN, Ticari İşletme Hukuku, İstanbul 2008; POROY/YASAMAN, Ticari İşletme Hukuku, İstanbul 2007.
6 Tacir sıfatının sonuçları.
  Ön Hazırlık: ÜLGEN/TEOMAN/HELVACI/KENDİGELEN/KAYA/NOMER ERTAN, Ticari İşletme Hukuku, İstanbul 2008; POROY/YASAMAN, Ticari İşletme Hukuku, İstanbul 2007.
7 Ticaret sicili, önemi ve fonksiyonları
  Ön Hazırlık: ÜLGEN/TEOMAN/HELVACI/KENDİGELEN/KAYA/NOMER ERTAN, Ticari İşletme Hukuku, İstanbul 2008; POROY/YASAMAN, Ticari İşletme Hukuku, İstanbul 2007.
8 Ticaret unvanı ve işletme adı
  Ön Hazırlık: ÜLGEN/TEOMAN/HELVACI/KENDİGELEN/KAYA/NOMER ERTAN, Ticari İşletme Hukuku, İstanbul 2008; POROY/YASAMAN, Ticari İşletme Hukuku, İstanbul 2007.
9 Fikri mülkiyet hakları (Özellikle marka, coğrafi işaretler, patent ve know how).
  Ön Hazırlık: ÜLGEN/TEOMAN/HELVACI/KENDİGELEN/KAYA/NOMER ERTAN, Ticari İşletme Hukuku, İstanbul 2008; POROY/YASAMAN, Ticari İşletme Hukuku, İstanbul 2007.
10 Genel anlamda rekabet hukuku, haksız rekabet, şartları ve ilgili yaptırımlar.
  Ön Hazırlık: ÜLGEN/TEOMAN/HELVACI/KENDİGELEN/KAYA/NOMER ERTAN, Ticari İşletme Hukuku, İstanbul 2008; POROY/YASAMAN, Ticari İşletme Hukuku, İstanbul 2007.
11 Tacirler için defter tutma zorunluluğu, tutulacak defterler, hüküm ve sonuçları.
  Ön Hazırlık: ÜLGEN/TEOMAN/HELVACI/KENDİGELEN/KAYA/NOMER ERTAN, Ticari İşletme Hukuku, İstanbul 2008; POROY/YASAMAN, Ticari İşletme Hukuku, İstanbul 2007.
12 Cari hesap ve ticaret hukuku pratik çalışması.
  Ön Hazırlık: ÜLGEN/TEOMAN/HELVACI/KENDİGELEN/KAYA/NOMER ERTAN, Ticari İşletme Hukuku, İstanbul 2008; POROY/YASAMAN, Ticari İşletme Hukuku, İstanbul 2007.
13 Genel olarak tacir yardımcıları, bağlı olmayan tacir yardımcıları (ticari mümessil, ticari vekil, seyyar tüccar memurluğu).
  Ön Hazırlık: ÜLGEN/TEOMAN/HELVACI/KENDİGELEN/KAYA/NOMER ERTAN, Ticari İşletme Hukuku, İstanbul 2008; POROY/YASAMAN, Ticari İşletme Hukuku, İstanbul 2007.
14 Bağlı olmayan tacir yardımcıları (ticaret işleri tellalı, acenta, komisyoncu).
  Ön Hazırlık: ÜLGEN/TEOMAN/HELVACI/KENDİGELEN/KAYA/NOMER ERTAN, Ticari İşletme Hukuku, İstanbul 2008; POROY/YASAMAN, Ticari İşletme Hukuku, İstanbul 2007.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak. 2
2 Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek. 3
3 Planlama ve zaman yönetimini kazanmak. 2
4 Sosyal Politika, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik gibi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile ilgili alanlarda bilgilere sahip olmak. 2
5 Ana dilinde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine akıcı bir şekilde sahip olmak. 4
6 En az bir yabancı dili (İngilizce) kullanabilme yeteneğine sahip olmak. 3
7 Bilgisayar kullanabilme becerilerine sahip olmak. 1
8 Farklı kaynaklardan bilgi yönetimi ve analizi becerilerini elde edebilme yeteneği. 3
9 Yeni durumlara ve gelişmelere adapte olmaya, yeni fikirleri üretmeye, problem çözmeye, karar verme, takım çalışması, kişiler arası ilişki becerilerine, liderlik becerilerine sahip olmak. 2
10 Uluslararası bazda çalışma yeteneği. 3
11 Diğer ülkelerin kültürlerini ve geleneklerini anlamak. 3
12 Girişimci ruhuna sahip olmak. 4
13 Etik değerlere sahip olmak. 2
14 Etkili iletişim teknikleri ve mülakat becerilerine katkı sağlamak. 3
15 Mesleki Sunum Tekniklerinin gelişimine katkıda bulunmak. 3
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 40
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 161    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu ÜLGEN/TEOMAN/HELVACI/KENDİGELEN/KAYA/NOMER ERTAN, Ticari İşletme Hukuku, İstanbul 2008. KAYAR, İ., Ticari İşletme Hukuku, Ankara 2007; ARKAN, S., Ticari İşletme Hukuku, Ankara 2009. POROY/YASAMAN, Ticari İşletme Hukuku, İstanbul 2007; KARAHAN, S., Ticari İşletme Hukuku, Konya 2009.
Diğer Kaynaklar -
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)