Ders Adı Hukukun Temel Kavramları
Ders Kodu HUK-611
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Yrd.Doç.Dr.MÜRŞİT IŞIK
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Genel hukuk bilgi, hayatın içinde olan hukukun kurumlarının akademik bir disiplin ile öğrencilere kavratılması, Hukuk konularını araştırma ve çözme yönünde yetenek kazandırmak, İlk sınıfta okutulan bu ders ile üst sınıflarda okutulacak derslere hazırlanmak. 2) Hukuk konularını araştırma ve çözme yönünde yetenek kazandırmayı hedeflemektedir. 3) İlk sınıfta okutulan bu ders ile üst sınıflarda okutulacak derslere hazırlık yaılır
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Dersin içeriğinde, hukukun ortaya çıkışı ve işlevi, hukukta yer alan genel kavramlar, teoriler, Türk hukukunun kaynakları ve temel kavramları, hukuk muhakemesinin esasları, adalet ve eşitlik ilkeleri yer almaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Genel hukuk bilgi, hayatın içinde olan hukukun kurumlarının akademik bir disiplin ile kavramak,
Dersin Amacı Hukukun Temel Kavramları dersinde hukuk kavramı hakkında genel bir bilgi verilmesi hedeflenmektedir.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Toplumsal Düzen Kuralları
  Ön Hazırlık: -Enver Bozkurt, Hukukun Temel Kavramları, Ankara. -Yavuz Atar ve diğerleri, Hukuk Bilimine Giriş, Konya.
2 Hukuk Kavramı
  Ön Hazırlık: -Enver Bozkurt, Hukukun Temel Kavramları, Ankara. -Kemal Gözler, Hukukun Temel Kavramları, Bursa. -Mahkeme kararlarına konu olmuş veya yazılı basın organlarında yayımlanmış yaptırım örneklerinin/haberlerinin bulunması
3 Hukukun Amaçları
  Ön Hazırlık: -Enver Bozkurt, Hukukun Temel Kavramları, Ankara. -TBMM resmi internet sitesinden herhangi bir kanunun başından sonuna kadar oluşumunun safhalar halinde bilgi ve belgelerine ulaşılması
4 Hukuk Kuralları
  Ön Hazırlık: -Gülnihal Bozkurt, Batı Hukukunun Türkiye’de Benimsenmesi, Ankara. -Tanzimat sonrası Osmanlı’da ve Cumhuriyet döneminde Atatürk tarafından gerçekleştirilen önemli kanunlaştırma faaliyetlerinin araştırılması ve diğer ülke örnekleri ile mukayese edilmesi
5 Hukukun Kaynakları
  Ön Hazırlık: -Kemal Gözler, Hukukun Temel Kavramları, Bursa. -Anıl Çeçen, Adalet Kavramı, Ankara. -Adliye ziyaretlerinin yapılması
6 Hukuk Kurallarının Yorumu
  Ön Hazırlık: -Abdullah Dinçkol, Hukukun Temel Kavramları, İstanbul.
7 Hukukun Sistematiği
  Ön Hazırlık: -Kemal Gözler, Hukukun Temel Kavramları, Bursa. -Enver Bozkurt, Hukukun Temel Kavramları, Ankara.
8 Kamu Hukuku Özel Hukuk Ayırımı
  Ön Hazırlık: -Kemal Gözler, Hukukun Temel Kavramları, Bursa. -Enver Bozkurt, Hukukun Temel Kavramları, Ankara.
9 Vize.
10 Kamu Hukuku Dalları
  Ön Hazırlık: -A.Şeref Gözübüyük, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Ankara. -Enver Bozkurt, Hukukun Temel Kavramları, Ankara.
11 Özel Hukuk Dalları
  Ön Hazırlık: -Yavuz Atar ve diğerleri, Hukuk Bilimine Giriş, Konya.
12 Karma Nitelikli Hukuk Dalları
  Ön Hazırlık: -Yavuz Atar ve diğerleri, Hukuk Bilimine Giriş, Konya.
13 Temel Hukuk Kurumları, Adalet Devlet
  Ön Hazırlık: -Yavuz Atar ve diğerleri, Hukuk Bilimine Giriş, Konya. -Kemal Gözler, Hukukun Temel Kavramları, Bursa.
14 Kişilik hak Kavramı, Suç ve Ceza
  Ön Hazırlık: -Mustafa Erdoğan, Anayasal Demokrasi, Ankara. -Edip Çelik’e Armağan, Değişen Dünyada İnsan, Hukuk ve Devlet, İstanbul. -Küreselleşen dünyada hukukun evrensel niteliğinin ne yönde değiştiğine dair sınıf ortamında tartışma hazırlığı (iki veya üç grup halinde öğrencilerin münazarası)
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak. 3
2 Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek. 3
3 Planlama ve zaman yönetimini kazanmak. 3
4 Sosyal Politika, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik gibi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile ilgili alanlarda bilgilere sahip olmak. 4
5 Ana dilinde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine akıcı bir şekilde sahip olmak. 3
6 En az bir yabancı dili (İngilizce) kullanabilme yeteneğine sahip olmak. 4
7 Bilgisayar kullanabilme becerilerine sahip olmak. 2
8 Farklı kaynaklardan bilgi yönetimi ve analizi becerilerini elde edebilme yeteneği. 3
9 Yeni durumlara ve gelişmelere adapte olmaya, yeni fikirleri üretmeye, problem çözmeye, karar verme, takım çalışması, kişiler arası ilişki becerilerine, liderlik becerilerine sahip olmak. 3
10 Uluslararası bazda çalışma yeteneği. 3
11 Diğer ülkelerin kültürlerini ve geleneklerini anlamak. 3
12 Girişimci ruhuna sahip olmak. 3
13 Etik değerlere sahip olmak. 5
14 Etkili iletişim teknikleri ve mülakat becerilerine katkı sağlamak. 3
15 Mesleki Sunum Tekniklerinin gelişimine katkıda bulunmak. 3
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 40
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 1 5 5
Sunum 1 5 5
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 138    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Enver Bozkurt, Hukukun Temel Kavramları, Ankara. -Yavuz Atar ve diğerleri, Hukuk Bilimine Giriş, Konya.
Diğer Kaynaklar Enver Bozkurt, Hukukun Temel Kavramları, Ankara. -Yavuz Atar ve diğerleri, Hukuk Bilimine Giriş, Konya.
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)