Ders Adı İletişime Giriş
Ders Kodu ILT-101
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Yard. Doç. dr. Nalan Ova
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları iletişimi tanımlayabilir, iletişimin temel öğelerini açıklayabilir. temel iletişim modellerini ve iletişim disiplinine katkılarının neler olduğunu tanımlar.göstergebilimsel kavramlarla medya çıktılarını analiz eder.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği iletişim tanımları, iletişim türleri, iletişimin işlevleri, kitle iletişimi. temel iletişim modelleri. anlam, anlamlandırma, göstergebilim. yapısalcılık, ideoloji kavramı, ideoloji ve medya ilişkisi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri iletişim teorilerine ilişkin genel bir perspektifin kazandırılması.
Dersin Amacı iletişim sürecinin temel dinamiklerini ve iletişimin temel kavramlarını açıklar. siyaset, ekonomi, kültür toplumsal alan ve iletişim araçları arasındaki temel ilişkiyi açıklar
WorkPlacement xxx
Hafta Konular  
1 tanışma, dersin tanıtımı
2 iletişim kavramı, iletişim sürecinin temel öğeleri
3 iletişim çalışmalarında süreç okulu
4 temel iletişim modelleri
5 temel iletişim modelleri
6 kitle iletişimin temel işlevi
7 göstergebilimin temel kavramları
8 düz anlam, yan anlam, mit, simge
9 göstergebilim çalışmalarında temel yaklaşımlar
10 kültür ve iletişim
11 örgütsel iletişim ve grup iletişim kişilerarası iletişim
12 kitle iletişime yönelik eleştirel yaklaşımlar
13 kitle iletişime yönelik eleştirel yaklaşımlar
14 kitle iletişime yönelik eleştirel yaklaşımlar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 1 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 33 33
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 33 33
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 150    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu John Fiske (1996). İletişim Çalışmalarına Giriş. Çev., Süleyman İrvan. Ankara: Bilim ve Sanat
Diğer Kaynaklar Ünsal Oskay (2007). İletişimin ABC’si. İstanbul: Der Yay. Erol Mutlu (2008). İletişim Sözlüğü.Ankara: Ayraç. Denis McQuail ve Sven Windhal. Kitle İletişim Modelleri. Çev., Konca Yumlu. İmge yay. Raymond Williams (2005). Anahtar Sözcükler. Çev., Savaş kılıç. İletişim.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)