Ders Adı İletişime Giriş
Ders Kodu ILT-101
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Nedret ÇAĞLAR
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları İletişim biliminin tarihsel kökenlerini öğrenir. İletişim biliminin temel kavramlarını tanımlar. İletişim modelleri ve süreçlerini öğrenir. Kişiler arası iletişimi, kitle iletişimini, örgüt iletişimini,kültürler arası iletişim, uluslararası iletişimi karşılaştırır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği iletişim tanımları, iletişim türleri, iletişimin işlevleri, kitle iletişimi. temel iletişim modelleri. anlam, anlamlandırma, göstergebilim. yapısalcılık, ideoloji kavramı, ideoloji ve medya ilişkisi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri iletişim teorilerine ilişkin genel bir perspektifin kazandırılması.iletişimin temel kavramlarını tanıtmak, iletişim süreci, türleri, işleyişi vb. konularda öğrencileri bilgilendirmek
Dersin Amacı Dersin amacı, iletişimin temel kavramlarını tanıtmak, iletişim süreci, türleri, işleyişi vb. konularda öğrencileri bilgilendirmek ve sağlıklı iletişim kurma becerisine sahip bireyler yetiştirmektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 İletişim Biliminin Tanımı ve Kapsamı
2 Akademik Bir Disiplin Olarak İletişim. iletişim kavramı, iletişim sürecinin temel öğeleri
3 iletişim çalışmalarında süreç okulu
4 temel iletişim modelleri
5 Temel İletişim Modelleri
6 kitle iletişimin temel işlevi
7 göstergebilimin temel kavramları
8 düz anlam, yan anlam, mit, simge
9 Ara Sınav ..........
10 göstergebilim çalışmalarında temel yaklaşımlar
11 kültür ve iletişim
12 örgütsel iletişim ve grup iletişim kişilerarası iletişim
13 Kitle İletişim Araçları
14 Kitle iletişime yönelik eleştirel yaklaşımlar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Gazetecilik temel kavram ve uygulamalarını bilir. 4
2 Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini bilir. 3
3 Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal yapıların dinamiklerine ve bu dinamiklerin kavranmasına yönelik bilgiye sahip olur. 4
4 İçerisinde medyanın rol ve sorumluluklarının düzenlendiği anayasal, yasal ve uluslar arası yasal çerçeveyi bilir. 1
5 Gazetecilik mesleğini yürütebilmek için gerekli araç ve teknolojileri kullanabilir. 0
6 Bilişim teknolojilerini basın sektöründe kullanabilme kabiliyetine sahip olurlar. 0
7 Yaratıcı, yenilikçi ve anlaşılabilir bir şekilde alanıyla ilgili konularda yazılı, sözlü ve görsel anlatı biçimleriyle kendini ifade edebilir. 5
8 Sosyal bilimler, iletişim ve gazetecilik alanlarındaki gelişmeleri, yeni yaklaşımları, araştırma ve bilgileri takip ederek öğrenir ve bu yolla kendini geliştirebilir. 4
9 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını bilir. 0
10 İletişimin, medyanın ve gazeteciliğin tarihsel gelişim sürecine ilişkin bilgi sahibi olur. 2
11 Gazeteciliğin geleneksel ve güncel pek çok farklı uzmanlık alanı için gerekli bilgi, deneyim ve donanıma sahip olur. 0
12 Bir haber sürecini başından sonuna tüm bileşenleri ve haberi oluşturan dinamikleriyle izler, yönetir, haberleştirir. 0
13 Gazetecilik mesleği için öncelikli olarak etkili iletişim ve sunum becerilerini geliştirir. 0
14 Gazetecilik mesleğinin ulusal ve evrensel değerleri çizgisinde haberi oluşturur, düzenler ve sunar. 0
15 Mesleğini yaparken toplum yararını, insanlık adına kazanılmış değerleri, estetik, etik değer ve normları savunur. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 33 33
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 33 33
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 150    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu John Fiske (1996). İletişim Çalışmalarına Giriş. Çev., Süleyman İrvan. Ankara: Bilim ve Sanat Mete Çamdereli,(2015), İletişime Giriş, Dem Yay., İstanbul,
Diğer Kaynaklar John Fiske (1996). İletişim Çalışmalarına Giriş. Çev., Süleyman İrvan. Ankara: Bilim ve Sanat Mete Çamdereli,(2015), İletişime Giriş, Dem Yay., İstanbul,
Materyal
Dökümanlar John Fiske (1996). İletişim Çalışmalarına Giriş. Çev., Süleyman İrvan. Ankara: Bilim ve Sanat Mete Çamdereli,(2015), İletişime Giriş, Dem Yay., İstanbul,
Ödevler -
Sınavlar
Materyal Diğer Ünsal Oskay (2007). İletişimin ABC’si. İstanbul: Der Yay. Erol Mutlu (2008). İletişim Sözlüğü.Ankara: Ayraç. Denis McQuail ve Sven Windhal. Kitle İletişim Modelleri. Çev., Konca Yumlu. İmge yay. Raymond Williams (2005). Anahtar Sözcükler. Çev., Savaş kılıç. İletişim
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)