Ders Adı İletişime Giriş
Ders Kodu ILT-101
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları İletişim biliminin tarihsel kökenlerini öğrenir. İletişim biliminin temel kavramlarını tanımlar. İletişim modelleri ve süreçlerini öğrenir. Kişiler arası iletişimi, kitle iletişimini, örgüt iletişimini,kültürler arası iletişim, uluslararası iletişimi karşılaştırır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Dersin amacı, iletişimin temel kavramlarını tanıtmak, iletişim süreci, türleri, işleyişi vb. konularda öğrencileri bilgilendirmek ve sağlıklı iletişim kurma becerisine sahip bireyler yetiştirmektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 İletişim Biliminin Tanımı ve Kapsamı
2 Akademik Bir Disiplin Olarak İletişim Bilimi
3 İletişim Biliminin Tarihsel Kökenleri
4 İletişim Biliminin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi
5 İletişim Biliminin Temel Kavramları
6 İletişim Modelleri
7 İletişim Biliminde Araştırma Alanları: Gazetecilere ve Medya Mesajlarına İlişkin Araştırmalar
8 Ara Sınav
9 İletişim Biliminde Araştırma Alanları: Medya Kurumlarına İlişkin Araştırmalar
10 İletişim Biliminde Araştırma Alanları: İzleyicilere İlişkin Araştırmalar
11 İletişim Biliminde Araştırma Alanları: Medya Etkilerine İlişkin Araştırmalar
12 İletişim Biliminde Araştırma Yöntemleri: Nicel Veri Toplama ve Çözümleme Teknikleri I
13 İletişim Biliminde Araştırma Yöntemleri: Nicel Veri Toplama ve Çözümleme Teknikleri II
14 İletişim Biliminde Araştırma Yöntemleri: Nitel Veri Toplama ve Çözümleme Teknikleri I
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Gazetecilik temel kavram ve uygulamalarını bilir. 0
2 Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini bilir. 0
3 Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal yapıların dinamiklerine ve bu dinamiklerin kavranmasına yönelik bilgiye sahip olur. 0
4 İçerisinde medyanın rol ve sorumluluklarının düzenlendiği anayasal, yasal ve uluslar arası yasal çerçeveyi bilir. 0
5 Gazetecilik mesleğini yürütebilmek için gerekli araç ve teknolojileri kullanabilir. 0
6 Bilişim teknolojilerini basın sektöründe kullanabilme kabiliyetine sahip olurlar. 0
7 Yaratıcı, yenilikçi ve anlaşılabilir bir şekilde alanıyla ilgili konularda yazılı, sözlü ve görsel anlatı biçimleriyle kendini ifade edebilir. 0
8 Sosyal bilimler, iletişim ve gazetecilik alanlarındaki gelişmeleri, yeni yaklaşımları, araştırma ve bilgileri takip ederek öğrenir ve bu yolla kendini geliştirebilir. 0
9 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını bilir. 0
10 İletişimin, medyanın ve gazeteciliğin tarihsel gelişim sürecine ilişkin bilgi sahibi olur. 0
11 Gazeteciliğin geleneksel ve güncel pek çok farklı uzmanlık alanı için gerekli bilgi, deneyim ve donanıma sahip olur. 0
12 Bir haber sürecini başından sonuna tüm bileşenleri ve haberi oluşturan dinamikleriyle izler, yönetir, haberleştirir. 0
13 Gazetecilik mesleği için öncelikli olarak etkili iletişim ve sunum becerilerini geliştirir. 0
14 Gazetecilik mesleğinin ulusal ve evrensel değerleri çizgisinde haberi oluşturur, düzenler ve sunar. 0
15 Mesleğini yaparken toplum yararını, insanlık adına kazanılmış değerleri, estetik, etik değer ve normları savunur. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar Berger, Arthur Asa (1993), Kitle İletişiminde Çözümleme Yöntemleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. Bilgin, Nuri (2000), İçerik Analizi.İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi. Bourse, Halime Yücel ve İletişim Bilimine Giriş. Ankara: Siyasal Kitabevi. Güllüoğlu, Özkan (Der.) (2012), İletişim Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri (Görsel Metin Çözümleme. Ankara: Ütopya Yayınevi. Güllüoğlu, Özkan (Der.) (2012), İletişim Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri (Yazılı Metin Çözümleme. Ankara: Ütopya Yayınevi. Yücel, Erdinç (2011), İletişim Eyleminin Anatomisi. Konya: Çizgi.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)