Ders Adı İletişime Giriş
Ders Kodu ILT-101
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları İletişim biliminin tarihsel kökenlerini öğrenir. İletişim biliminin temel kavramlarını tanımlar. İletişim modelleri ve süreçlerini öğrenir. Kişiler arası iletişimi, kitle iletişimini, örgüt iletişimini,kültürler arası iletişim, uluslararası iletişimi karşılaştırır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Dersin amacı, iletişimin temel kavramlarını tanıtmak, iletişim süreci, türleri, işleyişi vb. konularda öğrencileri bilgilendirmek ve sağlıklı iletişim kurma becerisine sahip bireyler yetiştirmektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 İletişim Biliminin Tanımı ve Kapsamı
2 Akademik Bir Disiplin Olarak İletişim Bilimi
3 İletişim Biliminin Tarihsel Kökenleri
4 İletişim Biliminin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi
5 İletişim Biliminin Temel Kavramları
6 İletişim Modelleri
7 İletişim Biliminde Araştırma Alanları: Gazetecilere ve Medya Mesajlarına İlişkin Araştırmalar
8 Ara Sınav
9 İletişim Biliminde Araştırma Alanları: Medya Kurumlarına İlişkin Araştırmalar
10 İletişim Biliminde Araştırma Alanları: İzleyicilere İlişkin Araştırmalar
11 İletişim Biliminde Araştırma Alanları: Medya Etkilerine İlişkin Araştırmalar
12 İletişim Biliminde Araştırma Yöntemleri: Nicel Veri Toplama ve Çözümleme Teknikleri I
13 İletişim Biliminde Araştırma Yöntemleri: Nicel Veri Toplama ve Çözümleme Teknikleri II
14 İletişim Biliminde Araştırma Yöntemleri: Nitel Veri Toplama ve Çözümleme Teknikleri I
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar Berger, Arthur Asa (1993), Kitle İletişiminde Çözümleme Yöntemleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. Bilgin, Nuri (2000), İçerik Analizi.İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi. Bourse, Halime Yücel ve İletişim Bilimine Giriş. Ankara: Siyasal Kitabevi. Güllüoğlu, Özkan (Der.) (2012), İletişim Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri (Görsel Metin Çözümleme. Ankara: Ütopya Yayınevi. Güllüoğlu, Özkan (Der.) (2012), İletişim Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri (Yazılı Metin Çözümleme. Ankara: Ütopya Yayınevi. Yücel, Erdinç (2011), İletişim Eyleminin Anatomisi. Konya: Çizgi.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)