Ders Adı İletişim Tarihi
Ders Kodu ILT-102
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Yard. Doç. Dr. Nalan Ova
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları tarihe eleştirel bir perspektifle yaklaşabilir. uygarlık ve iletişim arasındaki bağı kavrayabilir. farklı tarih anlayışlarının iletişime ilişkin bakış açılarını karşılaştırabilir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği iletişimin tarihsel gelişimi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri uygarlık tarihi ve iletişim tarihi arasındaki ilişkiyi açığa çıkarma
Dersin Amacı tarih kavramı ile ilgili eleştirel bir perspektif kazandırmak. tarih ve iletişim arasındaki ilişkiyi ortaya koymak. iletişim araçlarının tarihsel gelişimini incelemek. kitle iletişim araçlarının gelişimini tarihsel ve toplumsal bağlamıyla kavramak
WorkPlacement xxx
Hafta Konular  
1 tanışma, dersin tanıtımı
2 tarih nedir?
3 ilk uygarlıkların iletişim biçimleri
4 ilk uygarlıkların iletişim biçimleri
5 ilk haberleşme sistemleri: Ahamenid örneği
6 ilk haberleşme sistemleri: Roma-Bizans İmpratorluğu
7 Osmanlı İmparatorluğu'nda haberleşme sistemi
8 Basım devrimi: matbaanın icadı
9 gazeteciliğin kökenleri ve gelişimi
10 sanayi devrimi, fransız ihtilali, ulus-devletin ortaya çıkısı
11 demiryolları, optik telgraf
12 20. yüzyıl: televizyon, radyo, sinema
13 enformasyon toplumu
14 dijital toplum
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 33 33
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 33 33
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 150    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Alemdar, Korkmaz (1981). Türkiye’de Çağdaş Haberleşmenin Tarihsel Kökenleri. Ankara: AİTİA (s. 13-81). Barbier, Frederic ve Catherine Bertho Lavenir (2001). Diderot'dan İnternete Medya Tarihi. Çev., Kerem Eksen, İstanbul: Okuyanus. Basalla, George (1998). Teknolojinin Evrimi. Çev., C. Soydemir. Ankara: TÜBİTAK. Briggs, Asa ve Peter Burke (2004). Medyanın Toplumsal Tarihi. Çev., İbrahim Şener. İstanbul: İzdüşüm. Burke, Peter (2001) Gutenberg’den Diderot’ya: Bilginin Toplumsal Tarihi, çev. MeteTunçay, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. Carr, Edward Hallet (2009) Tarih Nedir? Çev., Misket Gizem Gürtürk. İstanbul: İletişim (s. 49-195). Crowley, David ve Paul Heyer (2010). İletişim Tarihi. Ankara: Phoneix. Headrick, Daniel R.(2002). Enformasyon Çağı: Akıl ve Devrim Çağında Bilgi Teknolojileri 1700-1850. İstanbul: Kitap Yayınevi. Jeanneney, Jean-Noel (2009). Başlangıcından Günümüze Medya Tarihi. Çev., Esra Atuk. İstanbul: YKY.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar Alemdar, Korkmaz (1981). Türkiye’de Çağdaş Haberleşmenin Tarihsel Kökenleri. Ankara: AİTİA (s. 13-81). Barbier, Frederic ve Catherine Bertho Lavenir (2001). Diderot'dan İnternete Medya Tarihi. Çev., Kerem Eksen, İstanbul: Okuyanus. Basalla, George (1998). Teknolojinin Evrimi. Çev., C. Soydemir. Ankara: TÜBİTAK. Briggs, Asa ve Peter Burke (2004). Medyanın Toplumsal Tarihi. Çev., İbrahim Şener. İstanbul: İzdüşüm. Burke, Peter (2001) Gutenberg’den Diderot’ya: Bilginin Toplumsal Tarihi, çev. MeteTunçay, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. Carr, Edward Hallet (2009) Tarih Nedir? Çev., Misket Gizem Gürtürk. İstanbul: İletişim (s. 49-195). Crowley, David ve Paul Heyer (2010). İletişim Tarihi. Ankara: Phoneix. Headrick, Daniel R.(2002). Enformasyon Çağı: Akıl ve Devrim Çağında Bilgi Teknolojileri 1700-1850. İstanbul: Kitap Yayınevi. Jeanneney, Jean-Noel (2009). Başlangıcından Günümüze Medya Tarihi. Çev., Esra Atuk. İstanbul: YKY.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)