Ders Adı İletişim Tarihi
Ders Kodu ILT-102
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Duygu ÇELİKER SARAÇ
Dersin Yardımcıları Bulunmamaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları Başlangıcından günümüze iletişim araçlarının gelişimini ana hatlarıyla bilir. Farklı iletişim yöntem ve araçlarının tarihini, türlerini, kullanımını ve teknolojik özelliklerini bilir. Her yeni iletişim aracının toplumda yarattığı sosyo-ekonomik ve kültürel etkileri kavrar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Bulunmamaktadır. -
Dersin İçeriği İletişim nedir? İlkel toplumlarda iletişim, köleci toplumlarda iletişim, feodal toplumlarda iletişim, kitle toplumu, kitle iletişimi ve kitle iletişim araçları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere iletişim tarihine ilişkin olarak eleştirel bir perspektif kazandırmak, öğrencilerin iletişim ve kitle iletişiminin gelişimini tarihsel ve toplumsal bağlamından hareketle kavramalarını sağlamaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dersin tanıtımı
  Ön Hazırlık: Okuma
2 İlkel Toplumların İletişim Biçimleri
  Ön Hazırlık: Okuma
3 Köleci Toplumların İletişim Biçimleri
  Ön Hazırlık: Okuma
4 Feodal Toplumların İletişim Biçimleri
  Ön Hazırlık: Okuma
5 Basım Devrimi: Matbaanın İcadı
  Ön Hazırlık: Okuma
6 Gazeteciliğin Kökenleri ve Gelişimi
  Ön Hazırlık: Okuma
7 Sanayi Devrimi, Fransız İhtilali ve Ulus Devletin Ortaya Çıkışı
  Ön Hazırlık: Okuma
8 Optik Telgraf
  Ön Hazırlık: Okuma
9 Kitle Toplumu
  Ön Hazırlık: Okuma
10 20. Yüzyıl: Radyo
  Ön Hazırlık: Okuma
11 20. Yüzyıl: Televizyon
  Ön Hazırlık: Okuma
12 20. Yüzyıl: Sinema
  Ön Hazırlık: Okuma
13 Dijital Toplum
  Ön Hazırlık: Okuma
14 Genel Değerlendirme
  Ön Hazırlık: Okuma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İletişim/medya alanına ilişkin temel kavramsallaştırmaları açıklar. 4
2 İletişim/medya alanına dair temel kuramları toplumsal olay ve olguların analizinde kullanır. 4
3 Sinema filmlerini çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırarak filmlerin kodlarını çözümler. 1
4 Radyo ve televizyon metinlerini farklı kuramsal perspektiflerden hareketle okur. 4
5 Medya alanına ilişkin olarak eleştirel bir bakış açısı kazanır. 5
6 Yeni iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır. 1
7 Radyo ve Televizyon programı tasarlama, araştırma ve uygulama süreçlerini bilir ve uygular. 1
8 Film senaryosu yazar, film çeker ve yönetir. 2
9 Ekip çalışmasını öğrenerek radyo-televizyon ve sinema uygulamalarında iş bölümü içerisinde sorumluluk alır. 1
10 İletişim kurma, tutma ve sürdürme becerilerine sahiptir. 1
11 Ses ve video üretim teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanır. 1
12 İletişim/medya alanına dair etik ilke ve sorumlulukları bilir. 3
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 28 28
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 28 28
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 154    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer Crowley, D. ve Heyer, P. (2014). İletişim Tarihi: Teknoloji-Kültür-Toplum. (Çev. Berkay Ersöz. Ankara: Siyasal Kitabevi. Brıggs, A. ve Burke, P. (2011). Medyanın Toplumsal Tarihi: Gutenberg'den İnternete. (Çev. Ümit Hüsrev Yolsal ve Erkan Uzun. İstanbul: Kırmızı Yayınları.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)