Ders Adı İletişim Tarihi
Ders Kodu ILT-102
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenciler, iletişim ve iletişim araçlarının tarihsel süreçlerde hangi aşamalardan geçtiği konularında bilgi sahibi olacaktır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Tarih kavramı ile ilgili eleştirel bir perspektif kazandırmak; bilgi, haberleşme, sözlü ve yazılı kültür, kitle iletişim araçları, medya gibi kavramları, bunlarla ilişkili olay ve olguları toplumsal ve tarihsel bağlamları etrafında değerlendirmek
Dersin Amacı 1. Tarih ve iletişim arasındaki ilişkileri ortaya koymak. 2. İletişim tarihinin sadece araçların kronolojik anlamda tarihi olmadığını ortaya koymak. 3. Tarih ve iletişim kavramlarına ilişkin eleştirel bir perspektif kazandırmak. 4. İletişim ve tarih üzerine yapılacak tartışmaların tek bir paradigmanın gerçekliği içerisine sıkıştırılamayacağını göstermek. 5. İletişim araçlarının tarihsel gelişimini incelemek. 6. Başlangıcından günümüze egemen iletişim biçimlerini incelemek. 7. Tarih, tarih yazımı, bilgi, iktidar ve egemen iletişim biçimleri arasındaki ilişkileri ortaya koymak. 8. İletişim tarihi çözümlemelerinde incelenen dönemin toplumsal, siyasal, kültürel, ekonomik ilişkileri çerçevesinde çözümleme
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 İlk dönemde sözle, işaretle ve yazılı iletişim
2 İletişim aracı olarak yazı ve etkileri
3 Kitap, kütüphane ve iletişim
4 Toplumsal kontrol aracı olarak yazı, kitap ve kütüphane
5 Roma ve ilk kitle iletişim aracı olarak bültenler
6 Basım teknolojisindeki gelişmeler ve matbaa
7 İlk periyodikler ve gazeteye geçiş
8 Ara Sınav
9 İlk gazetelerin gelişme dönemi ve 17. Yüzyıl Avrupa’sı
10 İngiltere’nin siyasal rejimi ve basın alanındaki gelişmişliği
11 Günlük gazetelerin kurulması ve basına getirilen sınırlamalar
12 Kıta Avrupa’sının merkezi devleti Fransa ve ilk gazeteleri
13 Sanayileşme ve basına etkileri
14 19. ve 20. Yüzyıl dünyasında gazetelerin toplum gündemine yerleşmes
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)