Ders Adı Eleştirel Düşünme
Ders Kodu ILT-103
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Yrd. Doç. Dr. Rukiye ÇELİK
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1 Eleştirel düşünme ve ilgili temel kavramlar arasındaki benzerlik ve farklılıkları açıklayabilmek. 2 Eleştirel düşünme sürecini incelemek. 3 Eleştirel okuma, yazma ve dinleme becerilerini geliştirmek. 4 Kendi inanç ve değerlerini başkalarına karşı savunmak. 5 Kendi inanç ve değerlerini başkalarına karşı savunmak. 6 Eleştirel düşünmeyi bireysel ve mesleki yaşama yansıtmada duyarlı olmak.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Hafta Konular Açıklama 1 Tanışma, Dersin Tanıtımı 2 Eleştirel Düşünme ve İlgili Temel Kavramlar 3 Eleştirel Düşünme Etkinlikleri Değer Sıralaması, Yaşamda En Önemli Şey 4 Eleştirel Düşünme Etkinlikleri Münazara 5 Eleştirel Düşünme Etkinlikleri Eleştirel Makale Okuma 6 Eleştirel Düşünme Süreci 7 Düşünce Elemanları İçeren Sorular 8 Eleştirel ve Yaratıcı Düşünme 9 Eleştirel Düşünme Etkinlikleri Eleştirel ve Yaratıcı Sorun Çözme Çalışması 10 Eleştirel Düşünme Etkinlikleri Eleştirel ve Yaratıcı Sorun Çözme Çalışması-Dv. 11 Eleştirel Düşünme Etkinlikleri Etkili Bilgi Okur Yazarlığı 12 Eleştirel Düşünme Etkinlikleri 13 Eleştirel düşünme aktiviteleri hemşirelik problemleri ve beyin fırtınası yöntemiyle problem çözme 14 Eleştirel Düşünme Aktiviteleri Örnekleri 15 Değerlendirme
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Öğrencinin eleştirel düşünme, eleştirel okuma, yazma ve tartışma becerilerinin gelişmesine ve karar vermede eleştirel düşünmenin önemsemesine yardımcı olmak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tanışma, Dersin Tanıtımı
2 Eleştirel Düşünme ve İlgili Temel Kavramlar
3 3.Eleştirel Düşünme Etkinlikleri Değer Sıralaması, Yaşamda En Önemli Şey
4 Eleştirel Düşünme Etkinlikleri Münazara
5 Eleştirel Düşünme Etkinlikleri
6 Eleştirel Makale Okuma
7 Eleştirel Düşünme Süreci
8 Düşünce Elemanları İçeren Sorular
9 Eleştirel ve Yaratıcı Düşünme
10 Eleştirel Düşünme Etkinlikleri
11 Eleştirel ve Yaratıcı Sorun Çözme Çalışması
12 Eleştirel Düşünme Etkinlikleri Eleştirel ve Yaratıcı Sorun Çözme Çalışması-Dv.
13 Eleştirel Düşünme Etkinlikleri
14 Eleştirel düşünme aktiviteleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Halkla İlişkiler bilimiyle ilgili temel teorik bilgilere sahip olmak ve uygulamada bu bilgileri kullanabilmek 0
2 alkla İlişkiler biliminin ve sanatının temeli olan davranış bilimleri, örgütsel davranış gibi temel bilimlerin yanı sıra kişilerarası iletişim, örgütsel iletişim ve kitle iletişimi konularında teorik bilgiye sahip olmak ve bunları iş yaşamında uygulayabilmek 0
3 Temsil ettiği kurumun iç ve dış hedef kitlesine hitaben kullanılan yazılı ve sözlü iletişim araçlarında Türkçe ?nin saygınlığını korumak ilkesinden hareketle Türkçe dilbilgisi kurallarına sadık meslek elemanı olarak , temsil ettiği kurumu geniş kitlelere yazılı ve sözlü olarak tanıtabilme cesaret ve başarısını göstermek 0
4 Devlet protokolü ve sosyal protokol kurallarına hakim olmak ve temsil ettiği kurumun ve yöneticinin protokol görevlerini eksiksiz ve hatasız yerine getirmek 0
5 Fotoğraf bankası, tanıtım filmi, web sayfası, afiş ve broşür gibi basılı materyaller için gerekli fotoğrafçılık, bilgisayar , grafik - tasarım alanlarında teknik ve pratik bilgileri uygulayabilmek ve ürünleri bilgi ve belge yönetimi kurallarına göre arşivleyebilmek 0
6 Araştırma yöntemleri bilgi ve becerilerini kullanarak Halkla İlişkiler meslek elamanı olarak verileri analiz edebilmek, bu verileri mesleki bilgileri ışığında kullanabilmek 0
7 Halkla İlişkilere yakın kavramlar olan pazarlama, müşteri ilişkileri ve reklamcılık, toplam kalite , insan kaynakları yönetimi, girişimcilik ve organizasyon alanında gerekli bilgilere sahip olmak 0
8 alkla İlişkiler mesleğinin icrasında gerekli yabancı terim ve deyimleri kullanabilecek ve mesleki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde mesleki ve genel İngilizce bilgisine sahip olmak 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 33 33
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 33 33
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 136    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Semih ŞAHİNEL, Eleştirel Düşünme, 2. Baskı, Pegem A Yayıncılık, Ankara, E Kitap. Birsel AYBEK, Eleştirel Düşünme Rehberi, 1. Baskı, Anı Yayıncılık, Ankara, 2012. Belgin ÖZERUZ YILDIRIM, Ed. Süheyla ALTUĞ ÖZSOY, Hemşirelikte Eleştirel Düşünme, Tuna Matbaacılık, Aydın, 2010. Doğan CÜCELOĞLU, İyi Düşün Doğru Karar Ver, 50. Basım, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2008. Yardımcı Kaynaklar: Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eleştirel Yaratıcı Düşünme ve Davranış Araştırmaları Laboratuvarı ET: 15.02.2012, http://www.elyadal.org/index.htm Faruk BERBER ve Ark., Düşünme ve Eleştirel Düşünme. ET:15.02.2012, http://www.sevketkeser.net/docs/alldoc/dusunmeveelestireldusunme.pdf Birsel AYBEK, Eleştirel Düşünmenin Öğretiminde Öğretmenin Rolü. ET:15.02.2012, http://www.universite-toplum.org/pdf/pdf_UT_322.pdf Meral GÜVEN, Dilruba KÜRÜM, Ogrenme_Stilleri_Eleştirel Düşünme Arasındaki İlişkiye Genel Bir Bakış, Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 2006.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)