Ders Adı Eleştirel Düşünme
Ders Kodu ILT-103
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Rukiye ÇELİK
Dersin Yardımcıları Bulunmamaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları ? Derinlikli düşünmeye yönlendirmesi ? Düşüncemize değer verilmesi ? Sistemli sonuca gitmesi ? Pratik hayata faydası ? Farkındalık yaratması
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Ön koşul bulunmamaktadır. -
Dersin İçeriği Dersin içeriği; eleştirel düşünmenin tanımı, eleştirel düşünme süreci, eleştirel düşünme elemanları, safsatalar, medya ve eleştirel okumadan oluşmaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri • Eleştirel düşünmenin basamaklarını sayabilecek • En sık düşülen düşünme hatalarından en az beş tanesini tanıyabilecek ve tanımlayabilecek • Bir argümanı analiz edebilecek ve değerlendirebilecek • Geçerli argümanlar oluşturabilecek • İnsanların bir nesnelliği farklı yorumlamalarının, belli bir konuda farklı bakış açılarına sahip olmalarının nedenlerini tartışabilecek
Dersin Amacı Dersin amacı öğrencinin eleştirel düşünme, eleştirel okuma, yazma ve tartışma becerilerinin gelişmesine ve karar vermede eleştirel düşünmenin önemsemesine yardımcı olmaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tanışma, Dersin Tanıtımı
  Ön Hazırlık: Derse ön hazırlık gerekmemektedir.
2 Eleştirel Düşünme ve İlgili Temel Kavramlar
  Ön Hazırlık: Derse ön hazırlık gerekmemektedir.
3 Eleştirel Düşünme Etkinlikleri Değer Sıralaması, Yaşamda En Önemli Şey
  Ön Hazırlık: Derse ön hazırlık gerekmemektedir.
4 Eleştirel Düşünme Etkinlikleri Münazara
  Ön Hazırlık: Derse ön hazırlık gerekmemektedir.
5 Eleştirel Düşünme Etkinlikleri
  Ön Hazırlık: Derse ön hazırlık gerekmemektedir.
6 Eleştirel Makale Okuma
  Ön Hazırlık: Derse ön hazırlık gerekmemektedir.
7 Eleştirel Düşünme Süreci
  Ön Hazırlık: Derse ön hazırlık gerekmemektedir.
8 Düşünce Elemanları İçeren Sorular
  Ön Hazırlık: Derse ön hazırlık gerekmemektedir.
9 Eleştirel ve Yaratıcı Düşünme
  Ön Hazırlık: Derse ön hazırlık gerekmemektedir.
10 Eleştirel Düşünme Etkinlikleri
  Ön Hazırlık: Derse ön hazırlık gerekmemektedir.
11 Eleştirel ve Yaratıcı Sorun Çözme Çalışması
  Ön Hazırlık: Derse ön hazırlık gerekmemektedir.
12 Eleştirel Düşünme Etkinlikleri Eleştirel ve Yaratıcı Sorun Çözme Çalışması
  Ön Hazırlık: Derse ön hazırlık gerekmemektedir.
13 Eleştirel Düşünme Etkinlikleri
  Ön Hazırlık: Derse ön hazırlık gerekmemektedir.
14 Eleştirel düşünme aktiviteleri
  Ön Hazırlık: Derse ön hazırlık gerekmemektedir.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İletişim/medya alanına ilişkin temel kavramsallaştırmaları açıklar. 4
2 İletişim/medya alanına dair temel kuramları toplumsal olay ve olguların analizinde kullanır. 4
3 Sinema filmlerini çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırarak filmlerin kodlarını çözümler. 4
4 Radyo ve televizyon metinlerini farklı kuramsal perspektiflerden hareketle okur. 4
5 Medya alanına ilişkin olarak eleştirel bir bakış açısı kazanır. 4
6 Yeni iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır. 4
7 Radyo ve Televizyon programı tasarlama, araştırma ve uygulama süreçlerini bilir ve uygular. 4
8 Film senaryosu yazar, film çeker ve yönetir. 4
9 Ekip çalışmasını öğrenerek radyo-televizyon ve sinema uygulamalarında iş bölümü içerisinde sorumluluk alır. 4
10 İletişim kurma, tutma ve sürdürme becerilerine sahiptir. 4
11 Ses ve video üretim teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanır. 4
12 İletişim/medya alanına dair etik ilke ve sorumlulukları bilir. 4
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 55
Kısa Sınav 2 40
Ödev 0 0
Devam 1 5
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 2 12 24
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 12 12
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 120    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar 1 Vize, 1 Final ve 2 Quiz yapılacaktır. Örnek soru: İzldiğiniz filmi bir iktidar eleştirisi olarak değerlendiriniz.
Materyal Diğer Bulunmamaktadır.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)