Ders Adı Sosyoloji
Ders Kodu ILT-104
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Doç. DR. Ümit AKÇA
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Sosyal olguları ve toplumla ilgili olan kavramları açıklayabilecek. Sosyolojik kavramları tanımlar ve açıklar Sosyal olguyu tanımlar ve örneklendirir. Ampirik gözlemlerini sosyolojik kavramlarla ifade eder. Ülkemizde ve dünyada toplumsal kurumların temel özelliklerini açıklayabilecek. Küresel düzeyde temel toplumsal kurumları tanımlar ve açıklar Türkiye'deki toplumsal kurumların ayırt edici niteliklerini analiz eder. Toplumsal kurumların birbirleriyle ilişkisini analiz eder. Sosyolojinin tarihsel gelişimini tartışabilecektir. Sosyolojide klasik, modern ve post modern dönem kuramlarını açıklar. Sosyolojinin gelişimini toplumsal değişmeyle ilişkilendirir. Sosyolojide son dönem gelişmeleri aktarır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Toplum, Bilim ve Yöntem Sosyolojide Temel Yaklaşımlar Toplumsal Değişme ve Küreselleşme Siyaset ve Toplum Tekrar Tekrar Kültür ve Toplum Kadın, Aile ve Toplum Din ve Toplum Hukuk, Suç ve Toplum Tekrar Tekrar
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Bu derste bir sosyal bilim olarak sosyolojinin kısa bir tarihçesini sunmak, sosyolojinin farklı dallarını, Comte, Durkheim, Weber gibi sosyolojinin kurucularını ve onların temel düşüncelerini sosyoloji öğrencilerine tanıtmak ve sosyal yapı, sosyal grup, statü, rol, sosyal tabakalaşma, aile, din, eğitim, ekonomi, siyaset gibi sosyolojinin başlıca kavramlarının ve temel toplumsal kurumların bir açıklamasını yapmak
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Toplum, Bilim ve Yöntem
2 Sosyolojide Temel Yaklaşımlar
3 Toplumsal Değişme ve Küreselleşme
4 Siyaset ve Toplum
5 Tekrar
6 Tekrar
7 Kültür ve Toplum
8 Kadın, Aile ve Toplum
9 Din ve Toplum
10 Din ve Toplum
11 Din ve Toplum
12 Hukuk, Suç ve Toplum
13 Tekrar
14 Tekrar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Halkla İlişkiler bilimiyle ilgili temel teorik bilgilere sahip olmak ve uygulamada bu bilgileri kullanabilmek 0
2 alkla İlişkiler biliminin ve sanatının temeli olan davranış bilimleri, örgütsel davranış gibi temel bilimlerin yanı sıra kişilerarası iletişim, örgütsel iletişim ve kitle iletişimi konularında teorik bilgiye sahip olmak ve bunları iş yaşamında uygulayabilmek 0
3 Temsil ettiği kurumun iç ve dış hedef kitlesine hitaben kullanılan yazılı ve sözlü iletişim araçlarında Türkçe ?nin saygınlığını korumak ilkesinden hareketle Türkçe dilbilgisi kurallarına sadık meslek elemanı olarak , temsil ettiği kurumu geniş kitlelere yazılı ve sözlü olarak tanıtabilme cesaret ve başarısını göstermek 0
4 Devlet protokolü ve sosyal protokol kurallarına hakim olmak ve temsil ettiği kurumun ve yöneticinin protokol görevlerini eksiksiz ve hatasız yerine getirmek 0
5 Fotoğraf bankası, tanıtım filmi, web sayfası, afiş ve broşür gibi basılı materyaller için gerekli fotoğrafçılık, bilgisayar , grafik - tasarım alanlarında teknik ve pratik bilgileri uygulayabilmek ve ürünleri bilgi ve belge yönetimi kurallarına göre arşivleyebilmek 0
6 Araştırma yöntemleri bilgi ve becerilerini kullanarak Halkla İlişkiler meslek elamanı olarak verileri analiz edebilmek, bu verileri mesleki bilgileri ışığında kullanabilmek 0
7 Halkla İlişkilere yakın kavramlar olan pazarlama, müşteri ilişkileri ve reklamcılık, toplam kalite , insan kaynakları yönetimi, girişimcilik ve organizasyon alanında gerekli bilgilere sahip olmak 0
8 alkla İlişkiler mesleğinin icrasında gerekli yabancı terim ve deyimleri kullanabilecek ve mesleki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde mesleki ve genel İngilizce bilgisine sahip olmak 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu -Sosyoloji: Başlangıç Okumaları, 2009 (1. Baskı), Editör: Anthony Giddens, Çev.: Günseli Altaylar, Say Yayınları. -Filmlerle Sosyoloji, 2010 (1. Baskı), Yazarlar: Bülent Diken ve Carsten B. Laustsen, Çev.: Sona Ertekin, Metis Yayınları. -Sosyoloji, 2008 (1. Baskı), Yazarlar: Tony Bilton, Kevin Bonnett, Pip Jones, Tony Lawson, David Skinner, Michelle Stanworth, Andrew Webster (Liz Bradbury, James Stanyer ve Paul Stephens’ın katkılarıyla), Çev. Editörü: Kemal İnal, Siyasal Yayınevi.
Diğer Kaynaklar -Sosyoloji: Başlangıç Okumaları, 2009 (1. Baskı), Editör: Anthony Giddens, Çev.: Günseli Altaylar, Say Yayınları. -Filmlerle Sosyoloji, 2010 (1. Baskı), Yazarlar: Bülent Diken ve Carsten B. Laustsen, Çev.: Sona Ertekin, Metis Yayınları. -Sosyoloji, 2008 (1. Baskı), Yazarlar: Tony Bilton, Kevin Bonnett, Pip Jones, Tony Lawson, David Skinner, Michelle Stanworth, Andrew Webster (Liz Bradbury, James Stanyer ve Paul Stephens’ın katkılarıyla), Çev. Editörü: Kemal İnal, Siyasal Yayınevi.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)