Ders Adı Sosyoloji
Ders Kodu ILT-104
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Ümit Akca
Dersin Yardımcıları Bulunmamaktadır
Dersin Öğrenme Çıktıları Sosyal olguları ve toplumla ilgili olan kavramları açıklayabilecek. Sosyolojik kavramları tanımlar ve açıklar Sosyal olguyu tanımlar ve örneklendirir. Ampirik gözlemlerini sosyolojik kavramlarla ifade eder. Ülkemizde ve dünyada toplumsal kurumların temel özelliklerini açıklayabilecek. Küresel düzeyde temel toplumsal kurumları tanımlar ve açıklar Türkiye'deki toplumsal kurumların ayırt edici niteliklerini analiz eder. Toplumsal kurumların birbirleriyle ilişkisini analiz eder. Sosyolojinin tarihsel gelişimini tartışabilecektir. Sosyolojide klasik, modern ve post modern dönem kuramlarını açıklar. Sosyolojinin gelişimini toplumsal değişmeyle ilişkilendirir. Sosyolojide son dönem gelişmeleri aktarır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Toplum, Bilim ve Yöntem Sosyolojide Temel Yaklaşımlar Toplumsal Değişme ve Küreselleşme Siyaset ve Toplum Tekrar Tekrar Kültür ve Toplum Kadın, Aile ve Toplum Din ve Toplum Hukuk, Suç ve Toplum Tekrar Tekrar
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu derste bir sosyal bilim olarak sosyolojinin kısa bir tarihçesini sunmak, sosyolojinin farklı dallarını, Comte, Durkheim, Weber gibi sosyolojinin kurucularını ve onların temel düşüncelerini sosyoloji öğrencilerine tanıtmak ve sosyal yapı, sosyal grup, statü, rol, sosyal tabakalaşma, aile, din, eğitim, ekonomi, siyaset gibi sosyolojinin başlıca kavramlarının ve temel toplumsal kurumların bir açıklamasını yapmak
Dersin Amacı Bu derste bir sosyal bilim olarak sosyolojinin kısa bir tarihçesini sunmak, sosyolojinin farklı dallarını, Comte, Durkheim, Weber gibi sosyolojinin kurucularını ve onların temel düşüncelerini sosyoloji öğrencilerine tanıtmak ve sosyal yapı, sosyal grup, statü, rol, sosyal tabakalaşma, aile, din, eğitim, ekonomi, siyaset gibi sosyolojinin başlıca kavramlarının ve temel toplumsal kurumların bir açıklamasını yapmak
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Kaynak Tanıtımı ve Genel Konuşma
  Ön Hazırlık: Wallace and Wolf 2002, M.Polama, 1993, Kızılçelik 1992, Kongar 1992
2 Toplumsal Değişme ve Kuram İlişkisi: Model(Paradigma) Kavramı, Kuramın Tanımı, Yapısı
  Ön Hazırlık: Wallace and Wolf 2002, M.Polama, 1993, Kızılçelik 1992, Kongar 1992
3 Kuramların Genel ve Temel Özellikleri, Kuram Sınıflaması, Kuram türleri
  Ön Hazırlık: Wallace and Wolf 2002, M.Polama, 1993, Kızılçelik 1992, Kongar 1992
4 Yapısal-İşlevselcilik: İşlev Kavramı, Yapı Kavramı, Temsilcileri
  Ön Hazırlık: Wallace and Wolf 2002, M.Polama, 1993, Kızılçelik 1992, Kongar 1992
5 Bir Sistem olarak Yapısalcılık-İşlevselcilik, Kuramın Eleştirisi
  Ön Hazırlık: Wallace and Wolf 2002, M.Polama, 1993, Kızılçelik 1992, Kongar 1992
6 Davranışçı Alış –Veriş Kuramı: Homans ve İnsan Grubu, Önermeler, Eleştiriler
  Ön Hazırlık: Wallace and Wolf 2002, M.Polama, 1993, Kızılçelik 1992, Kongar 1992
7 Çatışmacı Yapısalcılık: Levis A.Coser, Toplumsal Çatışmanın İşlevi, Emniyet Supabı Kuramları, Gerçekçi- Gerçekçi Olmayan Çatışma
  Ön Hazırlık: Wallace and Wolf 2002, M.Polama, 1993, Kızılçelik 1992, Kongar 1992
8 Çatışmacı Yapısalcılık II: Marksist Kuram ve R. Dahrendorf’un Eleştirisi, Yarı Gruplar ve Çıkar Grupları
  Ön Hazırlık: Wallace and Wolf 2002, M.Polama, 1993, Kızılçelik 1992, Kongar 1992
9 Genel Sistem Kuramı: Parsons’un Genel Eylem Kuramı, Kuramın Yapısı ve İşlevselcilik
  Ön Hazırlık: Wallace and Wolf 2002, M.Polama, 1993, Kızılçelik 1992, Kongar 1992
10 Genel Eylem Kuramına Göre Alt Sistemler, Kuramın Eleştirisi
  Ön Hazırlık: Wallace and Wolf 2002, M.Polama, 1993, Kızılçelik 1992, Kongar 1992
11 Modernleşme Kuramı: kavramsal Açıklama, Kuramın Özellikleri, Kuramın Eleştirisi
  Ön Hazırlık: Wallace and Wolf 2002, M.Polama, 1993, Kızılçelik 1992, Kongar 1992
12 Sanayi Ötesi Kuramlar: Bilgi kuramı, Postmodernizm ve Diğerleri
  Ön Hazırlık: Wallace and Wolf 2002, M.Polama, 1993, Kızılçelik 1992, Kongar 1992
13 Küreselleşme Teorileri
  Ön Hazırlık: Wallace and Wolf 2002, M.Polama, 1993, Kızılçelik 1992, Kongar 1992
14 Merkez-Çevre Teorileri
  Ön Hazırlık: Wallace and Wolf 2002, M.Polama, 1993, Kızılçelik 1992, Kongar 1992
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İletişim/medya alanına ilişkin temel kavramsallaştırmaları açıklar. 2
2 İletişim/medya alanına dair temel kuramları toplumsal olay ve olguların analizinde kullanır. 2
3 Sinema filmlerini çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırarak filmlerin kodlarını çözümler. 2
4 Radyo ve televizyon metinlerini farklı kuramsal perspektiflerden hareketle okur. 2
5 Medya alanına ilişkin olarak eleştirel bir bakış açısı kazanır. 2
6 Yeni iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır. 2
7 Radyo ve Televizyon programı tasarlama, araştırma ve uygulama süreçlerini bilir ve uygular. 2
8 Film senaryosu yazar, film çeker ve yönetir. 2
9 Ekip çalışmasını öğrenerek radyo-televizyon ve sinema uygulamalarında iş bölümü içerisinde sorumluluk alır. 2
10 İletişim kurma, tutma ve sürdürme becerilerine sahiptir. 2
11 Ses ve video üretim teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanır. 2
12 İletişim/medya alanına dair etik ilke ve sorumlulukları bilir. 2
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 1 2 2
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 126    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu M.Polama, Margaret, Çağdaş Sosyoloji Kuramları, Çev. Hayriye Erbaş, Gündoğan Yayınları, Ankara-1993 Wallace, Ruth A., Alison Wolf, Çağdaş Sosyoloji Kuramları, Çev.Leyla Elburuz, M.Rami Ayas, İ zmir-2002
Diğer Kaynaklar M.Polama, Margaret, Çağdaş Sosyoloji Kuramları, Çev. Hayriye Erbaş, Gündoğan Yayınları, Ankara-1993 Wallace, Ruth A., Alison Wolf, Çağdaş Sosyoloji Kuramları, Çev.Leyla Elburuz, M.Rami Ayas, İ zmir-2002
Materyal
Dökümanlar M.Polama, Margaret, Çağdaş Sosyoloji Kuramları, Çev. Hayriye Erbaş, Gündoğan Yayınları, Ankara-1993 Wallace, Ruth A., Alison Wolf, Çağdaş Sosyoloji Kuramları, Çev.Leyla Elburuz, M.Rami Ayas, İ zmir-2002
Ödevler -
Sınavlar Ara Sınav ve Final Sınavı
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)