Ders Adı İktisada Giriş
Ders Kodu ILT-105
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. OSMAN DABAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Ekonomik-sosyal ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik-sosyal ve mali gelişmeleri analiz edebilme, ekonomik konularda görüş bildirebilme, çeşitli ekonomik sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma 2 İktisat biliminin temel alanlarında teorik bilgilere sahip olma ve analiz yapabilme 3 İktisat biliminin uygulamalı alanında temel bilgilere sahip olma, gerekli bilgisayar programlarını kullanabilme ve analiz yapabilme 4 Bir ekonomist olarak sayısal düşünme becerisine ve akademik yeteneğe sahip, iletişim ve işbirliğine açık, araştırma ve incelemeye meraklı, sosyoloji, ekonomi, hukuk, istatistik konularında bilgiye sahip olabilme 5 İşletmelerin mali ve finansal rasyo ve tabloları hakkında teorik bilgilere sahip olma ve bunları analiz edebilme, yorumlayabilme ve çalışma ortamında kullanabilme. 6 Kamu ekonomisinin nasıl işlediğine ilişkin temel bilgilere ve analiz yeteneğine sahip olma 7 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken niteliklere sahip olabilme 8 Ekonominin hukuki altyapısını kavrayabilecek temel bilgilere sahip olma 9 İşletme yönetim ve organizasyon yöntem ve stratejileri hakkında temel bilgilere sahip olma 10 Demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi evrensel değerler konusunda gerekli ve yeterli bilince sahip olabilme 11 Uluslararası işgücü piyasalarında aranan niteliklere uyum kabiliyetine ve işgücü mobilitesine sahip olabilme 12 Bir iktisatçı olarak girişimcilik yeteneklerine sahip olabilme 13 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme 14 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme ve bilgileri analiz etme becerisine sahip olma,
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği 1. Hafta İktisadın Kapsamı ve Metodu Anlatım, Tartışma 2. Hafta Kıtlık, Tercih ve Üretim Olanakları Eğrisi Anlatım, Tartışma 3. Hafta Piyasa Ekonomisinin Gelişimi Anlatım, Tartışma 4. Hafta Talep, Arz ve Piyasa Dengesi Anlatım, Tartışma 5. Hafta Esneklikler Anlatım, Tartışma 6. Hafta Arz,Talep ve Esneklik Uygulamaları Anlatım, Tartışma 7. Hafta Piyasa, Fiyat Oluşumu ve Devlet Müdahalesi Anlatım, Tartışma 8. Hafta Vize Sınavı 9. Hafta Tüketici Davranışı Teorisi Anlatım, Tartışma 10. Hafta Üretim ve Maliyetler Anlatım, Tartışma 11. Hafta Tam Rekabet Piyasası Anlatım, Tartışma, Vaka Analizi 12. Hafta Monopol Piyasası Anlatım, Tartışma, Vaka Analizi 13. Hafta Diğer Eksik Rekabet Piyasaları Anlatım, Tartışma, Vaka Analizi 14. Hafta Faktör Piyasaları ve Gelir Dağılımı Anlatım, Tartışma 15. Hafta Final Sınavları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Tüketici davranışlarını anlamak Firma davranışlarını anlamak Farklı piyasa yapılarını (tekel, oligopol ve rekabetçi piyasalar) analiz edebilmek Farklı politika konularında ekonomik ilkeleri nası uygulayacağını anlamak
Dersin Amacı Sosyal bir teori olarak ekonomi biliminin öğrencilere tanıtılması Ekonomik analizlerde kullanılan temel analitik araçların öğrencilere tanıtılması Ekonomik analizlerden elde edilen temel sonuçların öğrencilere tanıtıması ve öğrencilerin bu sonuçlara ait örgütsel ve politik etkileri anlamalarını sağlamak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Genel Çerçeve
2 İktisadın Temel Kavramları
3 İktisatta Sayısal
4 Yöntemler ve Grafik Okuma
5 Talep
6 Arz
7 Ara Sınav
8 Anlatım, Tartışma Piyasa, Fiyat Oluşumu ve Devlet Müdahalesi
9 Tüketici Teorisi
10 Üretici Teorisi ve Maliyetler
11 Mal Piyasaları
12 Makro İktisatın Temelleri
13 Mikro İktisatın Temelleri
14 Genel Tekrar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Halkla İlişkiler bilimiyle ilgili temel teorik bilgilere sahip olmak ve uygulamada bu bilgileri kullanabilmek 0
2 alkla İlişkiler biliminin ve sanatının temeli olan davranış bilimleri, örgütsel davranış gibi temel bilimlerin yanı sıra kişilerarası iletişim, örgütsel iletişim ve kitle iletişimi konularında teorik bilgiye sahip olmak ve bunları iş yaşamında uygulayabilmek 0
3 Temsil ettiği kurumun iç ve dış hedef kitlesine hitaben kullanılan yazılı ve sözlü iletişim araçlarında Türkçe ?nin saygınlığını korumak ilkesinden hareketle Türkçe dilbilgisi kurallarına sadık meslek elemanı olarak , temsil ettiği kurumu geniş kitlelere yazılı ve sözlü olarak tanıtabilme cesaret ve başarısını göstermek 0
4 Devlet protokolü ve sosyal protokol kurallarına hakim olmak ve temsil ettiği kurumun ve yöneticinin protokol görevlerini eksiksiz ve hatasız yerine getirmek 0
5 Fotoğraf bankası, tanıtım filmi, web sayfası, afiş ve broşür gibi basılı materyaller için gerekli fotoğrafçılık, bilgisayar , grafik - tasarım alanlarında teknik ve pratik bilgileri uygulayabilmek ve ürünleri bilgi ve belge yönetimi kurallarına göre arşivleyebilmek 0
6 Araştırma yöntemleri bilgi ve becerilerini kullanarak Halkla İlişkiler meslek elamanı olarak verileri analiz edebilmek, bu verileri mesleki bilgileri ışığında kullanabilmek 0
7 Halkla İlişkilere yakın kavramlar olan pazarlama, müşteri ilişkileri ve reklamcılık, toplam kalite , insan kaynakları yönetimi, girişimcilik ve organizasyon alanında gerekli bilgilere sahip olmak 0
8 alkla İlişkiler mesleğinin icrasında gerekli yabancı terim ve deyimleri kullanabilecek ve mesleki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde mesleki ve genel İngilizce bilgisine sahip olmak 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Sinan Alçın (2012). İktisada Giriş, Ders Notu. Gülden Ülgen (2010). İktisat Bilimine Giriş, İstanbul: Der Yayınları.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)