Ders Adı Psikoloji
Ders Kodu ILT-106
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Yrd. Doç. Dr. ÖMER LÜTFİ ANTALYALI
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1-Psikolojinin temel kavram ve kuramlarını açıklar. 2-Psikoloji kuramlarının birbirleri ile ilişkisini kurar. 3-Psikolojinin alt alanlarını tanımlar. 4-Psikolojide kullanılan araştırma yöntemlerinin temel kavramlarını tanımlar. 5-Temel bilişsel süreçleri açıklar. 6-Normal ve normaldışı davranışı birbirinden ayırt eder. 7-Psikoloji bilgilerini günlük yaşam ve eğitim ortamında temel düzeyde kullanır. 8-Davranışı etkileyen sosyal ve kültürel bağlamları kavrar. 9-Kişilik ve gelişim kuramlarını açıklar. 10-Ruh sağlığını etkileyen temel faktörleri açıklar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği 1.Tanışma, dersin tanıtımı ve öğretim etkinliklerinin planlanması, kaynak ve yardımcı kaynakların tanıtılması, dersin işleniş biçimi hakkında bilgi verilmesi. 2.Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, Psikolojinin alanları 3.Duyular, algılama ve etki eden faktörler 4.Uyku ve Rüyalar 5.Hipnoz ve ilaçlar 6.Öğrenme: Klasik koşullanma. 7.Öğrenme: Edimsel ve Bilişsel yaklaşımlar. 8.Ara Sınav 9.Bellek Tipleri. 10.Bellek: Hatırlamak ve unutmak 11.Gelişim: Bebeklik ve çocukluk dönemi. 12.Duygu durum bozuklukları ve şizofreni. 13.Psikoterapiler 14.Sosyal Psikoloji.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Bu dersin amacı psikoloji biliminin temel kavramlarını, uygulama alanlarını öğretmek, fizyoloji ile psikolojinin etkileşimini, duygu, düşünce süreçlerinin davranış üzerindeki etkilerini öğrencilerin kavramasını sağlamaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 1.Tanışma, dersin tanıtımı ve öğretim etkinliklerinin planlanması, kaynak ve yardımcı kaynakların tanıtılması, dersin işleniş biçimi hakkında bilgi verilmesi.
2 2.Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, Psikolojinin alanları
3 3.Duyular, algılama ve etki eden faktörler
4 4.Uyku ve Rüyalar
5 5.Hipnoz ve ilaçlar
6 6.Öğrenme: Klasik koşullanma.
7 7.Öğrenme: Edimsel ve Bilişsel yaklaşımlar.
8 8.Ara Sınav
9 9.Bellek Tipleri.
10 10.Bellek: Hatırlamak ve unutmak
11 11.Gelişim: Bebeklik ve çocukluk dönemi.
12 12.Duygu durum bozuklukları ve şizofreni.
13 13.Psikoterapiler
14 14.Sosyal Psikoloji.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Halkla İlişkiler bilimiyle ilgili temel teorik bilgilere sahip olmak ve uygulamada bu bilgileri kullanabilmek 0
2 alkla İlişkiler biliminin ve sanatının temeli olan davranış bilimleri, örgütsel davranış gibi temel bilimlerin yanı sıra kişilerarası iletişim, örgütsel iletişim ve kitle iletişimi konularında teorik bilgiye sahip olmak ve bunları iş yaşamında uygulayabilmek 0
3 Temsil ettiği kurumun iç ve dış hedef kitlesine hitaben kullanılan yazılı ve sözlü iletişim araçlarında Türkçe ?nin saygınlığını korumak ilkesinden hareketle Türkçe dilbilgisi kurallarına sadık meslek elemanı olarak , temsil ettiği kurumu geniş kitlelere yazılı ve sözlü olarak tanıtabilme cesaret ve başarısını göstermek 0
4 Devlet protokolü ve sosyal protokol kurallarına hakim olmak ve temsil ettiği kurumun ve yöneticinin protokol görevlerini eksiksiz ve hatasız yerine getirmek 0
5 Fotoğraf bankası, tanıtım filmi, web sayfası, afiş ve broşür gibi basılı materyaller için gerekli fotoğrafçılık, bilgisayar , grafik - tasarım alanlarında teknik ve pratik bilgileri uygulayabilmek ve ürünleri bilgi ve belge yönetimi kurallarına göre arşivleyebilmek 0
6 Araştırma yöntemleri bilgi ve becerilerini kullanarak Halkla İlişkiler meslek elamanı olarak verileri analiz edebilmek, bu verileri mesleki bilgileri ışığında kullanabilmek 0
7 Halkla İlişkilere yakın kavramlar olan pazarlama, müşteri ilişkileri ve reklamcılık, toplam kalite , insan kaynakları yönetimi, girişimcilik ve organizasyon alanında gerekli bilgilere sahip olmak 0
8 alkla İlişkiler mesleğinin icrasında gerekli yabancı terim ve deyimleri kullanabilecek ve mesleki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde mesleki ve genel İngilizce bilgisine sahip olmak 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu -Baron, R.A.; Byrne, D. (1997). Social Psychology. Boston London: Allyn and Bacon 8th ed. -Hogg, M.A.; Vaughan, G.M., (2002). Social Psychology. 3rd ed. London: Pearson Prentice Hall. -Hayes, N., (2003).Principals of Social Psychology. Hove and New York: Phychology Press Taylor & Francis Group. -Goleman, D.(2000). Working with Emotional Intelligence. New York: Bantam Books. -Kağıtçıbaşı, Ç., (1991).Yeni İnsan ve İnsanlar. Sosyal psikoloji dizisi: 1, Evrim Yayınevi 10. basım. -Bilgin, N. (editör). Sosyal Psikolojiye Giriş. Ege Üniversitesi Edebiyat Fak. Yayınları no:48.
Diğer Kaynaklar Morris, Charles G., (2002). Psikolojiyi Anlamak. Türk Psikologlar Derneği Yayınları. Atkinson, Rita L., Atkinson Richard C. (2008). Psikolojiye Giriş. Arkadaş Yayınları. Cüceloğlu D. (2007). İnsan ve Davranışı. Remzi Kitabevi.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)