Ders Adı Psikoloji
Ders Kodu ILT-106
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Yrd. Doç. Dr. ÖMER LÜTFİ ANTALYALI
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1-Psikolojinin temel kavram ve kuramlarını açıklar. 2-Psikoloji kuramlarının birbirleri ile ilişkisini kurar. 3-Psikolojinin alt alanlarını tanımlar. 4-Psikolojide kullanılan araştırma yöntemlerinin temel kavramlarını tanımlar. 5-Temel bilişsel süreçleri açıklar. 6-Normal ve normaldışı davranışı birbirinden ayırt eder. 7-Psikoloji bilgilerini günlük yaşam ve eğitim ortamında temel düzeyde kullanır. 8-Davranışı etkileyen sosyal ve kültürel bağlamları kavrar. 9-Kişilik ve gelişim kuramlarını açıklar. 10-Ruh sağlığını etkileyen temel faktörleri açıklar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği 1.Tanışma, dersin tanıtımı ve öğretim etkinliklerinin planlanması, kaynak ve yardımcı kaynakların tanıtılması, dersin işleniş biçimi hakkında bilgi verilmesi. 2.Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, Psikolojinin alanları 3.Duyular, algılama ve etki eden faktörler 4.Uyku ve Rüyalar 5.Hipnoz ve ilaçlar 6.Öğrenme: Klasik koşullanma. 7.Öğrenme: Edimsel ve Bilişsel yaklaşımlar. 8.Ara Sınav 9.Bellek Tipleri. 10.Bellek: Hatırlamak ve unutmak 11.Gelişim: Bebeklik ve çocukluk dönemi. 12.Duygu durum bozuklukları ve şizofreni. 13.Psikoterapiler 14.Sosyal Psikoloji.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Bu dersin amacı psikoloji biliminin temel kavramlarını, uygulama alanlarını öğretmek, fizyoloji ile psikolojinin etkileşimini, duygu, düşünce süreçlerinin davranış üzerindeki etkilerini öğrencilerin kavramasını sağlamaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 1.Tanışma, dersin tanıtımı ve öğretim etkinliklerinin planlanması, kaynak ve yardımcı kaynakların tanıtılması, dersin işleniş biçimi hakkında bilgi verilmesi.
2 2.Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, Psikolojinin alanları
3 3.Duyular, algılama ve etki eden faktörler
4 4.Uyku ve Rüyalar
5 5.Hipnoz ve ilaçlar
6 6.Öğrenme: Klasik koşullanma.
7 7.Öğrenme: Edimsel ve Bilişsel yaklaşımlar.
8 8.Ara Sınav
9 9.Bellek Tipleri.
10 10.Bellek: Hatırlamak ve unutmak
11 11.Gelişim: Bebeklik ve çocukluk dönemi.
12 12.Duygu durum bozuklukları ve şizofreni.
13 13.Psikoterapiler
14 14.Sosyal Psikoloji.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu -Baron, R.A.; Byrne, D. (1997). Social Psychology. Boston London: Allyn and Bacon 8th ed. -Hogg, M.A.; Vaughan, G.M., (2002). Social Psychology. 3rd ed. London: Pearson Prentice Hall. -Hayes, N., (2003).Principals of Social Psychology. Hove and New York: Phychology Press Taylor & Francis Group. -Goleman, D.(2000). Working with Emotional Intelligence. New York: Bantam Books. -Kağıtçıbaşı, Ç., (1991).Yeni İnsan ve İnsanlar. Sosyal psikoloji dizisi: 1, Evrim Yayınevi 10. basım. -Bilgin, N. (editör). Sosyal Psikolojiye Giriş. Ege Üniversitesi Edebiyat Fak. Yayınları no:48.
Diğer Kaynaklar Morris, Charles G., (2002). Psikolojiyi Anlamak. Türk Psikologlar Derneği Yayınları. Atkinson, Rita L., Atkinson Richard C. (2008). Psikolojiye Giriş. Arkadaş Yayınları. Cüceloğlu D. (2007). İnsan ve Davranışı. Remzi Kitabevi.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)