Ders Adı Psikoloji
Ders Kodu ILT-106
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. ÖMER LÜTFİ ANTALYALI
Dersin Yardımcıları Bulunmamaktadır
Dersin Öğrenme Çıktıları Psikolojideki temel kavramları tanımlar. Psikolojinin gelişimi ve ilişkili olduğu bilim dalları hakkında teorik bilgileri öğrenir. İnsan davranışlarının özellikleri hakkında bilgi edinir. Grupların davranış üzerindeki etkileri hakkında teorik bilgi sahibi olur. Tutumları etkileyen faktörlerin neler olduğunu öğrenir. Önyargıların özellikleri hakkında bilgi sahibi olur. Motivasyon ve liderlik konuları hakkında bilgi sahibi olur. Duyular, kişilik, algılama ve öğrenme konuları hakkında teorik bilgileri öğrenir. Beşeri ilişkilerin geliştirilmesi ve sürdürülmesinde etkili olan yöntemleri kavrar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Bulunmamaktadır -
Dersin İçeriği 1. Tanışma ve Giriş 2. Bireyi ve Kendini Tanıma 3. Duyu ve Algılama 4. Öğrenme Kuramları 5. Kişilik Kuramları 6. Tutumlar ve Bileşenleri 7. Başarı ve Liderliğe Etki Eden Psikolojik Faktörler 8. Temel Motivasyon Kaynakları 9. Duygular ve Farkındalık 10. Bağlanma Kuramı 11. Psikoloji ve İletişim 12. Hedef Belirleme İlkeleri 1 13. Hedef Belirleme İlkeleri 2 14. Genel Değerlendirme
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Bu dersin amacı psikoloji biliminin temel kavramlarını, uygulama alanlarını öğretmek, fizyoloji ile psikolojinin etkileşimini, duygu, düşünce süreçlerinin davranış üzerindeki etkilerini öğrencilerin kavramasını sağlamaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tanışma ve Giriş
  Ön Hazırlık: Gerekmemektedir
2 Bireyi ve Kendini Tanıma
  Ön Hazırlık: Öğrenme kaynaklarına göz gezdirilmesi
3 Duyu ve Algılama
  Ön Hazırlık: Öğrenme kaynaklarına göz gezdirilmesi
4 Öğrenme Kuramları
  Ön Hazırlık: Öğrenme kaynaklarına göz gezdirilmesi
5 Kişilik Kuramları
  Ön Hazırlık: Öğrenme kaynaklarına göz gezdirilmesi
6 Tutumlar ve Bileşenleri
  Ön Hazırlık: Öğrenme kaynaklarına göz gezdirilmesi
7 Başarı ve Liderliğe Etki Eden Psikolojik Faktörler
  Ön Hazırlık: Öğrenme kaynaklarına göz gezdirilmesi
8 Temel Motivasyon Kaynakları
  Ön Hazırlık: Öğrenme kaynaklarına göz gezdirilmesi
9 Duygular ve Farkındalık
  Ön Hazırlık: Öğrenme kaynaklarına göz gezdirilmesi
10 Bağlanma Kuramı
  Ön Hazırlık: Öğrenme kaynaklarına göz gezdirilmesi
11 Psikoloji ve İletişim
  Ön Hazırlık: Öğrenme kaynaklarına göz gezdirilmesi
12 Hedef Belirleme İlkeleri 1
  Ön Hazırlık: Öğrenme kaynaklarına göz gezdirilmesi
13 Hedef Belirleme İlkeleri 2
  Ön Hazırlık: Öğrenme kaynaklarına göz gezdirilmesi
14 Genel Değerlendirme
  Ön Hazırlık: Gerekmemektedir
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İletişim/medya alanına ilişkin temel kavramsallaştırmaları açıklar. 2
2 İletişim/medya alanına dair temel kuramları toplumsal olay ve olguların analizinde kullanır. 4
3 Sinema filmlerini çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırarak filmlerin kodlarını çözümler. 4
4 Radyo ve televizyon metinlerini farklı kuramsal perspektiflerden hareketle okur. 3
5 Medya alanına ilişkin olarak eleştirel bir bakış açısı kazanır. 2
6 Yeni iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır. 3
7 Radyo ve Televizyon programı tasarlama, araştırma ve uygulama süreçlerini bilir ve uygular. 2
8 Film senaryosu yazar, film çeker ve yönetir. 4
9 Ekip çalışmasını öğrenerek radyo-televizyon ve sinema uygulamalarında iş bölümü içerisinde sorumluluk alır. 5
10 İletişim kurma, tutma ve sürdürme becerilerine sahiptir. 5
11 Ses ve video üretim teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanır. 2
12 İletişim/medya alanına dair etik ilke ve sorumlulukları bilir. 2
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 14 14
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 146    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Psikoloji, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını Psikolojiye Giriş 1, İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını Psikolojiye Giriş 2, İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını Davranış Bilimleri, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını Davranış Bilimleri 2, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını Sosyal Psikoloji 1, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını Sosyal Psikoloji 2, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını Meyers D.G. & Dewall C.N., Psikoloji, Palme Yayıncılık Ekman P., Yalan Söylediğimi Nasıl Anladın, Okyan Us Yayınları Sakallı N., Sosyal Psikolojide Tutumlar ve Tutum Değişimi, İmge Yayınları Saydam A., Algılama Yönetimi, Rota Yayınları Locke E., Latham G., New Developments in Goal Setting and Task Performance Wadsworth W.J., Hedef Belirleme Sonuç Alma, Hayat Yayınları Locey P., Hill L.A., Hedefler Belirlemek, Optimist Yayınları
Diğer Kaynaklar Psikoloji, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını Psikolojiye Giriş 1, İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını Psikolojiye Giriş 2, İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını Davranış Bilimleri, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını Davranış Bilimleri 2, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını Sosyal Psikoloji 1, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını Sosyal Psikoloji 2, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını Meyers D.G. & Dewall C.N., Psikoloji, Palme Yayıncılık Ekman P., Yalan Söylediğimi Nasıl Anladın, Okyan Us Yayınları Sakallı N., Sosyal Psikolojide Tutumlar ve Tutum Değişimi, İmge Yayınları Saydam A., Algılama Yönetimi, Rota Yayınları Locke E., Latham G., New Developments in Goal Setting and Task Performance Wadsworth W.J., Hedef Belirleme Sonuç Alma, Hayat Yayınları Locey P., Hill L.A., Hedefler Belirlemek, Optimist Yayınları
Materyal
Dökümanlar Psikoloji, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını Psikolojiye Giriş 1, İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını Psikolojiye Giriş 2, İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını Davranış Bilimleri, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını Davranış Bilimleri 2, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını Sosyal Psikoloji 1, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını Sosyal Psikoloji 2, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını Meyers D.G. & Dewall C.N., Psikoloji, Palme Yayıncılık Ekman P., Yalan Söylediğimi Nasıl Anladın, Okyan Us Yayınları Sakallı N., Sosyal Psikolojide Tutumlar ve Tutum Değişimi, İmge Yayınları Saydam A., Algılama Yönetimi, Rota Yayınları Locke E., Latham G., New Developments in Goal Setting and Task Performance Wadsworth W.J., Hedef Belirleme Sonuç Alma, Hayat Yayınları Locey P., Hill L.A., Hedefler Belirlemek, Optimist Yayınları
Ödevler Ders süreci içerisinde belirtilecektir
Sınavlar 1 vize, 1 final
Materyal Diğer Bulunmamaktadır
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)