Ders Adı Psikoloji
Ders Kodu ILT-106
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1)Psikolojinin ilgi ve uygulama alanları hakkında bilglenme 2) Psikolojinin ilgi alanları arasındaki bağlantıları kavrama 3) Fizyoloji ve davranış arasındaki ilişkiyi anlama ve davranışın fizyolojik temelleri hakkında bilgilenme 4) Bilinç kavramı hakkında bilgilenme, bilincin farklı durumlarını tanımlama ve kavrama 5) Zihinsel Yetenekler hakkında bilgilenme, zihinsel yeteneklerin sınıflandırılması hakkında bilgilenme 6) Duyum, algı, güdü ve duygu kavramları hakkında bilgilenme 7) Duyum, algı, güdü ve duygu kavramlarının sınıflandırılması hakkında bilgilenme, duyu, algı, güdü ve duyguların psikoloji bilimindeki yerini kavrama 8) Duyguların davranışlar üzerindeki etkilerini kavrama
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Bu dersin amacı psikoloji biliminin temel kavramlarını, uygulama alanlarını öğretmek, fizyoloji ile psikolojinin etkileşimini, duygu, düşünce süreçlerinin davranış üzerindeki etkilerini öğrencilerin kavramasını sağlamaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Psikoloji Biliminin Tanımı; Gelişimi
2 Psikolojinin Farklı İlgi Ve Uygulama Alanları; Psikolojide Farklı Yaklaşımlar
3 Fizyoloji ve Davranış; Davranışın Fizyolojik Temelleri
4 Nöronlar-Sinir Akımı
5 Merkezi Sinir Sistemi
6 Çevresel Sinir Sistemi; İç Salgı Sistemi-Enzimler
7 Duyusal Süreçler; Duyum Eşiği
8 Ara Sınav
9 Algı; Algılama Kuralları; Duyum-Algı Farkları; Bireysel Farklılıklar
10 Bilincin Faklı Durumları; Rüyalar
11 Madde Kullanımı; Depresanlar-Stimulanlar
12 Zihinsel Yetenekler; Problem Çözme; Karar Verme; Dil-Düşünce-Zeka
13 Güdüler ve Duygular
14 Güdülenme; Birincil Dürtüler
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)