Ders Adı Hukukun Temel Kavramları
Ders Kodu ILT-107
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Genel hukuk bilgi, hayatın içinde olan hukukun kurumlarının akademik bir disiplin ile öğrencilere kavratılması, Hukuk konularını araştırma ve çözme yönünde yetenek kazandırmak, İlk sınıfta okutulan bu ders ile üst sınıflarda okutulacak derslere hazırlanmak. 2) Hukuk konularını araştırma ve çözme yönünde yetenek kazandırmayı hedeflemektedir. 3) İlk sınıfta okutulan bu ders ile üst sınıflarda okutulacak derslere hazırlık yaılır
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Dersin içeriğinde, hukukun ortaya çıkışı ve işlevi, hukukta yer alan genel kavramlar, teoriler, Türk hukukunun kaynakları ve temel kavramları, hukuk muhakemesinin esasları, adalet ve eşitlik ilkeleri yer almaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Genel hukuk bilgi, hayatın içinde olan hukukun kurumlarının akademik bir disiplin ile kavramak,
Dersin Amacı Hukukun Temel Kavramları dersinde hukuk kavramı hakkında genel bir bilgi verilmesi hedeflenmektedir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Topluluğun Hayatı ve Düzenliliği, Topluluk Yönetmeliği.
2 Hukukun Tanımı, Belirlenmesi ve Hedefler
3 Hukuk Kurallarının Gerçekleri
4 Yaptırımın Karakteristikleri ve Çeşitleri
5 Pozitif Hukukun Kaynakları, Anayasal Tüzük, Hukuk, Kamu Hukuku ve Yönetmelik
6 Gümrük Hukuku, Gerçekler ve Türler
7 Pozitif Düzenleme, Tanım, Yer ve Zaman Açısından Hukuk Prensiplerinin Uygulanması
8 Ara sınav
9 Katerjifikasyon Süresi, Çeşitleri, Yöntemleri, Amaç ve Hareketleri
10 Pozitif Hukukun Kesitleri
11 Hak Süresi, Konu, Türleri, Kazancı ve Kaybı
12 Yargı Operasyonu, Gerçekler, Geçersizlik ve Türler
13 Tanrı İnancının Korunması İlkesi, Dürüstlük İlkes
14 Meşru Savunma, Gerekçe, Gerekçe göstermek için Gücü Kullanmak
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Gazetecilik temel kavram ve uygulamalarını bilir. 0
2 Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini bilir. 0
3 Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal yapıların dinamiklerine ve bu dinamiklerin kavranmasına yönelik bilgiye sahip olur. 0
4 İçerisinde medyanın rol ve sorumluluklarının düzenlendiği anayasal, yasal ve uluslar arası yasal çerçeveyi bilir. 0
5 Gazetecilik mesleğini yürütebilmek için gerekli araç ve teknolojileri kullanabilir. 0
6 Bilişim teknolojilerini basın sektöründe kullanabilme kabiliyetine sahip olurlar. 0
7 Yaratıcı, yenilikçi ve anlaşılabilir bir şekilde alanıyla ilgili konularda yazılı, sözlü ve görsel anlatı biçimleriyle kendini ifade edebilir. 0
8 Sosyal bilimler, iletişim ve gazetecilik alanlarındaki gelişmeleri, yeni yaklaşımları, araştırma ve bilgileri takip ederek öğrenir ve bu yolla kendini geliştirebilir. 0
9 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını bilir. 0
10 İletişimin, medyanın ve gazeteciliğin tarihsel gelişim sürecine ilişkin bilgi sahibi olur. 0
11 Gazeteciliğin geleneksel ve güncel pek çok farklı uzmanlık alanı için gerekli bilgi, deneyim ve donanıma sahip olur. 0
12 Bir haber sürecini başından sonuna tüm bileşenleri ve haberi oluşturan dinamikleriyle izler, yönetir, haberleştirir. 0
13 Gazetecilik mesleği için öncelikli olarak etkili iletişim ve sunum becerilerini geliştirir. 0
14 Gazetecilik mesleğinin ulusal ve evrensel değerleri çizgisinde haberi oluşturur, düzenler ve sunar. 0
15 Mesleğini yaparken toplum yararını, insanlık adına kazanılmış değerleri, estetik, etik değer ve normları savunur. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 3 24 72
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 72    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)