Ders Adı Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Ders Kodu ILT-109
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1-İnternet ortamında iletişim kurmak 2-İnternet ortamında iş başvurusu yapmak 3-Sayısal verileri düzenlemek 4-Hazır şablon ile tanıtım materyali hazırlamak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği 1-İletişim Teknolojileri Tarihi ve Gelişimi 2-Bilgisayar sistemlerinin türleri ve bileşenleri 3-Giriş/Çıkış cihazları, Depolama ortamları ve Ortam Bileşenleri 4-Bilgi Teknolojileri Yazılımları ve kKullanım Alanları 5-Yeni iletişim teknolojileri ve sistemleri 6) Kısa Sınav 7) İnternet tabanlı kurumsal yazılımlar ve ortak çalışma alanları 8) Ara Sınav 9)Sosyal Medya 10) Sosyal medya ve toplum 11) Yapay zeka, veri analizi, tahmin sistemleri, 12) Güvenli internet kullanımı ve bilgi kaynakları kullanımı 13) Video kurgu yazılımları ve canlı yayın platformları 14) Arasınav 15) Ödev 16) Web Sistemleri, servisleri kullanımı ve internet yayıncılığı 17) Ödev
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Öğrenciler, iletişimin tarihi gelişimi ile teknolojinin bugün geldiği noktadaki imkanlar hakkında anlayış geliştireceklerdir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin evde, işte ve dünyada nasıl yardımcı olduğu ile ilgili bilgiler edineceklerdir. Pratik ve teorik çalışmalar ile donanım ve yazılım temel bilgilerini kavramak, kişisel bilgisayarların genel özelliklerinin yanında, işletim sistemini kullanmak, ayarlar yapabilmek, dosyaları yönetmektir. Kelime işlemciyi kullanarak bir dosya oluşturma, biçimlendirme ve sonlandırma işlemlerini öğrenmesini sağlamaktır. Elektronik tablo ve hesaplama programlarını kullanmak ve veritabanı genel kavramları, tabloların, sorguların, formların ve raporların nasıl oluşturulacağını ve düzenleneceği öğrenmektir. Öğrenciler, amaca uygun olduklarından emin olarak BİT sistemlerini analiz edecek, tasarlayacak, uygulayacak, test edecek ve değerlendirecektir. Müfredat ve gelecekteki kariyerleri için gerekli olan yaşam boyu becerilerin geliştirilmesine yardımcı olunacaktır. Yayıncılıkta kullanılan sistemler tanıtılacak ve pratik kazandırılacaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tarih ve Kavram Olarak İletişim Teknolojileri
  Ön Hazırlık: Okuma
2 Tarih ve Kavram Olarak İletişim Teknolojileri
  Ön Hazırlık: Okuma
3 Etkileşimli Televizyon, Dijital Radyo
  Ön Hazırlık: Okuma
4 E-Yayıncılık
  Ön Hazırlık: Okuma
5 Mevcut ve yeni teknolojilerin dış dünyada çalışma yöntemleri ve sosyal, ekonomik, etik ve ahlaki konular üzerindeki etkileri
  Ön Hazırlık: Okuma, araştırma
6 Yeni İletişim Teknolojileri
  Ön Hazırlık: Okuma
7 İnternet ve Kurumsal İletişim
  Ön Hazırlık: okuma, araştırma
8 VİZE SINAVI
9 Sosyal Medya
  Ön Hazırlık: Okuma, araştırma
10 Sosyal Medyanın Toplumsal Yansımaları
  Ön Hazırlık: Okuma, araştırma
11 Yapay Zeka ve Veri İşleme
  Ön Hazırlık: okuma, araştırma
12 Bilgi ve İletişim teknolojileri kullanırken olası riskleri tanıma ve güvenli, emniyetli ve sorumlu uygulamaları kullanma
  Ön Hazırlık: okuma, araştırma
13 Video kurgu yazılımları ve İnternet tabanlı canlı yayın platformları
  Ön Hazırlık: okuma, araştırma
14 Web sistemleri ve internet yayıncılığı
  Ön Hazırlık: okuma, araştırma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İletişim/medya alanına ilişkin temel kavramsallaştırmaları açıklar. 2
2 İletişim/medya alanına dair temel kuramları toplumsal olay ve olguların analizinde kullanır. 2
3 Sinema filmlerini çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırarak filmlerin kodlarını çözümler. 2
4 Radyo ve televizyon metinlerini farklı kuramsal perspektiflerden hareketle okur. 2
5 Medya alanına ilişkin olarak eleştirel bir bakış açısı kazanır. 2
6 Yeni iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır. 2
7 Radyo ve Televizyon programı tasarlama, araştırma ve uygulama süreçlerini bilir ve uygular. 2
8 Film senaryosu yazar, film çeker ve yönetir. 2
9 Ekip çalışmasını öğrenerek radyo-televizyon ve sinema uygulamalarında iş bölümü içerisinde sorumluluk alır. 2
10 İletişim kurma, tutma ve sürdürme becerilerine sahiptir. 2
11 Ses ve video üretim teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanır. 2
12 İletişim/medya alanına dair etik ilke ve sorumlulukları bilir. 2
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 2 10
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 10
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 1 5 5
Sunum 0 0 0
Proje 1 10 10
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 131    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu ‘A’ Level ICT (2nd ed), by P.M. Heathcote (2000), Payne-Gallway Publishers Ltd ISBN 0-9532490-8-5 The Complete A-Z ICT & Computing Handbook, by Bob Penrose and Bill Pollard, Hodder & Stoughton Ltd ISBN 0-340-80277-4 Using Information Technology. A Practical Introduction to Computers and Communications. (3rd ed) by Williams, Sawyer & Hutchinson (1999), Irwin/McGraw-Hill Companies ISBN 0-07-115867-7 David C., Paul H. (2019)İletişim Tarihi Teknoloji-Kültür-Toplum,Siyasal Yayınevi Alev, S. (2012) Bilgi İletişim Teknolojileri, Detay Yayıncılık Bahtiyar, Z. (2003) Virüsler Ve Güvenlik Bilgisayar Güvenliği İçin Temel Kaynak, Pusula Yayıncılık
Diğer Kaynaklar ‘A’ Level ICT (2nd ed), by P.M. Heathcote (2000), Payne-Gallway Publishers Ltd ISBN 0-9532490-8-5 The Complete A-Z ICT & Computing Handbook, by Bob Penrose and Bill Pollard, Hodder & Stoughton Ltd ISBN 0-340-80277-4 Using Information Technology. A Practical Introduction to Computers and Communications. (3rd ed) by Williams, Sawyer & Hutchinson (1999), Irwin/McGraw-Hill Companies ISBN 0-07-115867-7 David C., Paul H. (2019)İletişim Tarihi Teknoloji-Kültür-Toplum,Siyasal Yayınevi Alev, S. (2012) Bilgi İletişim Teknolojileri, Detay Yayıncılık Bahtiyar, Z. (2003) Virüsler Ve Güvenlik Bilgisayar Güvenliği İçin Temel Kaynak, Pusula Yayıncılık
Materyal
Dökümanlar ‘A’ Level ICT (2nd ed), by P.M. Heathcote (2000), Payne-Gallway Publishers Ltd ISBN 0-9532490-8-5 The Complete A-Z ICT & Computing Handbook, by Bob Penrose and Bill Pollard, Hodder & Stoughton Ltd ISBN 0-340-80277-4 Using Information Technology. A Practical Introduction to Computers and Communications. (3rd ed) by Williams, Sawyer & Hutchinson (1999), Irwin/McGraw-Hill Companies ISBN 0-07-115867-7 David C., Paul H. (2019)İletişim Tarihi Teknoloji-Kültür-Toplum,Siyasal Yayınevi Alev, S. (2012) Bilgi İletişim Teknolojileri, Detay Yayıncılık Bahtiyar, Z. (2003) Virüsler Ve Güvenlik Bilgisayar Güvenliği İçin Temel Kaynak, Pusula Yayıncılık
Ödevler 1) İnternet tabanlı çalışma yazılımları ile proje yönetimi ve takım çalışması planlanması 2) Web sitesi yayını ve internet yayıncılığı projesi 3) Video kurgu programları ile proje 4) İnternet tabanlı canlı yayın projesi
Sınavlar 1) Kısa Sınav 2) Ara Sınav 3) Final Sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)