Ders Adı Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Ders Kodu ILT-109
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.Dr.Faruk Süleyman BERBER
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bilişim teknolojisi kavramlarını öğrenme. Bilgisayarın temel donanım ve yazılım bileşenlerini öğrenme. Mesleki ihtiyacı karşılayacak düzeyde kelime işlemci yazılımı hakkında bilgi sahibi olma. Mesleki ihtiyacı karşılayacak düzeyde elektronik hesaplama tablosu yazılımı hakkında bilgi sahibi olma. Sunu hazırlayabilme.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu derste temel bilgisayar bilgisi, İşletim sistemi, Kelime işlemci ve Elektronik tablolama, sunum hazırlama, veritabanı yazılımları ve internete erişim eğitimi verilmektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bilgisayar okur-yazarlığının artırılması, İşletim Sistemi, Kelime İşlem, Elektronik Hesaplama Tablosu, Sunu hazırlama, Veritabanı kavramları, Internet kullanımı,Web Sitesi Tasarımı&Yayınlanması Hakkında Temel Bilgiler ve Bilgi Güvenliği konularında deneyim sahibi olunması.
Dersin Amacı Temel bilgisayar okur-yazarlığının geliştirilmesi.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Bilgi Teknolojileri Kavramı
2 Bilgi Teknolojileri Kavramı
3 Bilgisayar Kullanımı ve Dosya Yönetimi (Windows )
4 Bilgisayar Kullanımı ve Dosya Yönetimi (Windows )
5 Internet, Bilgiye erişim ve İletişim
6 Web Tasarım ve Yayınlama
7 Arasınav Arasınav
8 Web tasarım ve Yayınlama
9 Web tasarım ve Yayınlama
10 Kelime İşlemci (MS Word)
11 Elektronik Tablolama (MS Excel)
12 Elektronik Tablolama (MS Excel)
13 Sunum (MS PowerPoint)
14 Veritabanı (MS Access)
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Gazetecilik temel kavram ve uygulamalarını bilir. 2
2 Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini bilir. 2
3 Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal yapıların dinamiklerine ve bu dinamiklerin kavranmasına yönelik bilgiye sahip olur. 2
4 İçerisinde medyanın rol ve sorumluluklarının düzenlendiği anayasal, yasal ve uluslar arası yasal çerçeveyi bilir. 2
5 Gazetecilik mesleğini yürütebilmek için gerekli araç ve teknolojileri kullanabilir. 2
6 Bilişim teknolojilerini basın sektöründe kullanabilme kabiliyetine sahip olurlar. 2
7 Yaratıcı, yenilikçi ve anlaşılabilir bir şekilde alanıyla ilgili konularda yazılı, sözlü ve görsel anlatı biçimleriyle kendini ifade edebilir. 2
8 Sosyal bilimler, iletişim ve gazetecilik alanlarındaki gelişmeleri, yeni yaklaşımları, araştırma ve bilgileri takip ederek öğrenir ve bu yolla kendini geliştirebilir. 2
9 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını bilir. 2
10 İletişimin, medyanın ve gazeteciliğin tarihsel gelişim sürecine ilişkin bilgi sahibi olur. 2
11 Gazeteciliğin geleneksel ve güncel pek çok farklı uzmanlık alanı için gerekli bilgi, deneyim ve donanıma sahip olur. 0
12 Bir haber sürecini başından sonuna tüm bileşenleri ve haberi oluşturan dinamikleriyle izler, yönetir, haberleştirir. 2
13 Gazetecilik mesleği için öncelikli olarak etkili iletişim ve sunum becerilerini geliştirir. 0
14 Gazetecilik mesleğinin ulusal ve evrensel değerleri çizgisinde haberi oluşturur, düzenler ve sunar. 2
15 Mesleğini yaparken toplum yararını, insanlık adına kazanılmış değerleri, estetik, etik değer ve normları savunur. 2
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 25
Devam 0 10
Uygulama 1 15
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 1 8 8
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 14 14
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 14 14
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 148    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu ECDL ders notları ve derslerde paylaşılan kaynaklar
Diğer Kaynaklar ECDL ders notları ve derslerde paylaşılan kaynaklar
Materyal
Dökümanlar ECDL ders notları ve derslerde paylaşılan kaynaklar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)