Ders Adı Siyaset Bilimine Giriş
Ders Kodu ILT-110
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Dr. Şakir Güler
Dersin Yardımcıları Bulunmamaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları Siyaset kavramını, siyasetin doğuşu ve siyasal sistemleri açıklayabilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Siyaset kavramı, siyasetin doğuşu, siyasal sistemler gibi konuları içermektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Siyaset kavramını, siyasetin doğuşu ve siyasal sistemleri anlatmak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Siyaset nedir
  Ön Hazırlık: Okuma
2 Siyaset biliminin doğuşu
  Ön Hazırlık: Okuma
3 Siyasal yaşamın etkenleri: 1 Altyapısal etkenler
  Ön Hazırlık: Okuma
4 2 Üstyapısal Etkenler
  Ön Hazırlık: Okuma
5 Kamuoyu ve Siyasal katılma
  Ön Hazırlık: Okuma
6 Propaganda Teknikleri
  Ön Hazırlık: Okuma
7 Siyasal katılmanın etkenleri
  Ön Hazırlık: Okuma
8 Siyasal Güçler
  Ön Hazırlık: Okuma
9 Seçimler ve Siyasal Partiler
  Ön Hazırlık: Okuma
10 Siyasal Partilerin Örgütleri
  Ön Hazırlık: Okuma
11 Baskı grupları
  Ön Hazırlık: Okuma
12 Siyasal Sistemler 1. tekilci sistemler
  Ön Hazırlık: Okuma
13 Siyasal Sistemler 2. çoğulcu sistemler
  Ön Hazırlık: Okuma
14 Ulusal Gücü Oluşturan Etkenler
  Ön Hazırlık: Okuma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İletişim/medya alanına ilişkin temel kavramsallaştırmaları açıklar. 2
2 İletişim/medya alanına dair temel kuramları toplumsal olay ve olguların analizinde kullanır. 2
3 Sinema filmlerini çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırarak filmlerin kodlarını çözümler. 2
4 Radyo ve televizyon metinlerini farklı kuramsal perspektiflerden hareketle okur. 1
5 Medya alanına ilişkin olarak eleştirel bir bakış açısı kazanır. 1
6 Yeni iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır. 1
7 Radyo ve Televizyon programı tasarlama, araştırma ve uygulama süreçlerini bilir ve uygular. 1
8 Film senaryosu yazar, film çeker ve yönetir. 1
9 Ekip çalışmasını öğrenerek radyo-televizyon ve sinema uygulamalarında iş bölümü içerisinde sorumluluk alır. 1
10 İletişim kurma, tutma ve sürdürme becerilerine sahiptir. 1
11 Ses ve video üretim teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanır. 1
12 İletişim/medya alanına dair etik ilke ve sorumlulukları bilir. 1
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 1 10
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 14 14
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 14 14
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 98    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer "Münci Kapani - Politika Bilimine Giriş" --------- "Ahmet Taner Kışlalı Siyaset Bilimi"
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)