Ders Adı Temel Fotoğrefçılık
Ders Kodu ILT-112
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Yasin Öztürk
Dersin Yardımcıları Bulunmamaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları Temel fotoğraf bilgilerini öğrenir ve temel olarak fotoğraf çekebilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Bulunmamaktadır. -
Dersin İçeriği Fotoğrafın tarihi, fotoğraf makineleri, yardımcı araçlar ve kompozisyon gibi konuları içermektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Temel fotoğraf bilgilerini öğretmek
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Fotoğraf nedir?
  Ön Hazırlık: Okuma
2 Fotoğrafın tarihi
  Ön Hazırlık: Okuma
3 Fotoğraf Makineleri
  Ön Hazırlık: Fotoğraf makinesinin kullanım amacının belirlenmesi
4 Lensler
  Ön Hazırlık: Araştırma
5 Flaş
  Ön Hazırlık: Araştırma
6 Pozlama
  Ön Hazırlık: Araştırma
7 Vize
8 Işık
  Ön Hazırlık: Araştırma
9 Kompozisyon 1
  Ön Hazırlık: Okuma
10 Kompozisyon 2
  Ön Hazırlık: Okuma
11 Portre
  Ön Hazırlık: Araştırma
12 Hız ve hareket
  Ön Hazırlık: Okuma
13 Gece çekimi
  Ön Hazırlık: Araştırma
14 Final
  Ön Hazırlık: Okuma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İletişim/medya alanına ilişkin temel kavramsallaştırmaları açıklar. 2
2 İletişim/medya alanına dair temel kuramları toplumsal olay ve olguların analizinde kullanır. 2
3 Sinema filmlerini çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırarak filmlerin kodlarını çözümler. 5
4 Radyo ve televizyon metinlerini farklı kuramsal perspektiflerden hareketle okur. 2
5 Medya alanına ilişkin olarak eleştirel bir bakış açısı kazanır. 4
6 Yeni iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır. 5
7 Radyo ve Televizyon programı tasarlama, araştırma ve uygulama süreçlerini bilir ve uygular. 2
8 Film senaryosu yazar, film çeker ve yönetir. 3
9 Ekip çalışmasını öğrenerek radyo-televizyon ve sinema uygulamalarında iş bölümü içerisinde sorumluluk alır. 2
10 İletişim kurma, tutma ve sürdürme becerilerine sahiptir. 2
11 Ses ve video üretim teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanır. 4
12 İletişim/medya alanına dair etik ilke ve sorumlulukları bilir. 1
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 40
Devam 1 10
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 80
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 12 3 36
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 4 48
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 5 5
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 94    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Fotoğrafın Yapısal Öğeleri ve Fotoğraf Sanatında Komposizyon - Prof. Sabit Kalfagil
Diğer Kaynaklar Fotoğrafın Yapısal Öğeleri ve Fotoğraf Sanatında Komposizyon - Prof. Sabit Kalfagil
Materyal
Dökümanlar Fotoğrafın Yapısal Öğeleri ve Fotoğraf Sanatında Komposizyon - Prof. Sabit Kalfagil
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)