Ders Adı İşletme Bilimine Giriş
Ders Kodu HAI-104
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Hüseyin ŞATIRER
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Etkin iletişim kurmada Türkçeyi ve gerektiği yerde diğer yabancı dilleri sözlü veya yazılı olarak etkili şekilde kullanabilme. Edindiği teorik bilgileri bireysel çalışma ve ekip çalışmalarında uygulama becerisine dönüştürebilme. Sağlık kurumlarında, iş ahlakı ve sosyal sorumluluk kavramlarını uygulayabilme becerisine sahip olma Sağlık kurumlarında insan kaynakları yönetimi becerisini kazanmış olma
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği İşletmelerin ekonomik ve sosyal yaşam içindeki yerini tanımlamak, önemini belirtmek. İşletmeleri girdiler, çıktılar, süreçler, çevre, sistemler ve alt sistemler boyutları ile birlikte açıklamak, bu boyutları birbirleri ve işletme ile ilişkilendirmek.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri İşletmenin temel fonksiyonları olan, pazarlama, finans, muhasebe, insan kaynakları, halkla ilişkiler, ar-ge, yönetim,üretimi tanıma.
Dersin Amacı İşletmecilikle ilgili temel kavram ve bilgiler, diğer bilim dallarıyla ilişkisi, kuruluş süreç ve sorunlarının tanınması, işletme fonksiyonlarını öğrenerek güncel iş yaşamı ile öğrenilen kavramlar arasındaki ilişkiyi görmektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dersin Tanıtımı, Dersin Amacı ve İşlenişi, Kaynaklar, Genel Giriş, Ana Kavramların Tanıtımı
2 İşletme ile ilgili temel kavramlar
3 İşletmenin Diğer Bölümlerle İlişkisi
4 İşletmelerin Sınıflandırılması
5 İşletmelerin Kuruluş Süreci
6 İşletmelerde Yaşanan Sorunlar
7 İşletme Fonksiyonları- Yönetim
8 Ara Sınav
9 İşletme Fonksiyonları- Üretim ve Pazarlama
10 İşletme Fonksiyonları-İnsan Kaynakları Yönetimi
11 İşletme Fonksiyonları-Muhasebe ve Finansman
12 İşletme Fonksiyonları- Halkla İlişkiler ve Araştırma Geliştirme
13 İşletme Türleri: Kar Amacına Göre İşletme Türleri, Ölçeğe Göre İşletme Türleri, İşlevlerine Göre İşletme Türleri, Sermaye Sahipliğine Göre İşletme Türleri
14 Final Sınavı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Halkla İlişkiler bilimiyle ilgili temel teorik bilgilere sahip olmak ve uygulamada bu bilgileri kullanabilmek 0
2 alkla İlişkiler biliminin ve sanatının temeli olan davranış bilimleri, örgütsel davranış gibi temel bilimlerin yanı sıra kişilerarası iletişim, örgütsel iletişim ve kitle iletişimi konularında teorik bilgiye sahip olmak ve bunları iş yaşamında uygulayabilmek 0
3 Temsil ettiği kurumun iç ve dış hedef kitlesine hitaben kullanılan yazılı ve sözlü iletişim araçlarında Türkçe ?nin saygınlığını korumak ilkesinden hareketle Türkçe dilbilgisi kurallarına sadık meslek elemanı olarak , temsil ettiği kurumu geniş kitlelere yazılı ve sözlü olarak tanıtabilme cesaret ve başarısını göstermek 0
4 Devlet protokolü ve sosyal protokol kurallarına hakim olmak ve temsil ettiği kurumun ve yöneticinin protokol görevlerini eksiksiz ve hatasız yerine getirmek 0
5 Fotoğraf bankası, tanıtım filmi, web sayfası, afiş ve broşür gibi basılı materyaller için gerekli fotoğrafçılık, bilgisayar , grafik - tasarım alanlarında teknik ve pratik bilgileri uygulayabilmek ve ürünleri bilgi ve belge yönetimi kurallarına göre arşivleyebilmek 0
6 Araştırma yöntemleri bilgi ve becerilerini kullanarak Halkla İlişkiler meslek elamanı olarak verileri analiz edebilmek, bu verileri mesleki bilgileri ışığında kullanabilmek 0
7 Halkla İlişkilere yakın kavramlar olan pazarlama, müşteri ilişkileri ve reklamcılık, toplam kalite , insan kaynakları yönetimi, girişimcilik ve organizasyon alanında gerekli bilgilere sahip olmak 0
8 alkla İlişkiler mesleğinin icrasında gerekli yabancı terim ve deyimleri kullanabilecek ve mesleki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde mesleki ve genel İngilizce bilgisine sahip olmak 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)