Ders Adı İşletme Bilimine Giriş
Ders Kodu HAI-104
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Hüseyin ŞATIRER
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Etkin iletişim kurmada Türkçeyi ve gerektiği yerde diğer yabancı dilleri sözlü veya yazılı olarak etkili şekilde kullanabilme. Edindiği teorik bilgileri bireysel çalışma ve ekip çalışmalarında uygulama becerisine dönüştürebilme. Sağlık kurumlarında, iş ahlakı ve sosyal sorumluluk kavramlarını uygulayabilme becerisine sahip olma Sağlık kurumlarında insan kaynakları yönetimi becerisini kazanmış olma
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği İşletmelerin ekonomik ve sosyal yaşam içindeki yerini tanımlamak, önemini belirtmek. İşletmeleri girdiler, çıktılar, süreçler, çevre, sistemler ve alt sistemler boyutları ile birlikte açıklamak, bu boyutları birbirleri ve işletme ile ilişkilendirmek.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri İşletmenin temel fonksiyonları olan, pazarlama, finans, muhasebe, insan kaynakları, halkla ilişkiler, ar-ge, yönetim,üretimi tanıma.
Dersin Amacı İşletmecilikle ilgili temel kavram ve bilgiler, diğer bilim dallarıyla ilişkisi, kuruluş süreç ve sorunlarının tanınması, işletme fonksiyonlarını öğrenerek güncel iş yaşamı ile öğrenilen kavramlar arasındaki ilişkiyi görmektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dersin Tanıtımı, Dersin Amacı ve İşlenişi, Kaynaklar, Genel Giriş, Ana Kavramların Tanıtımı
2 İşletme ile ilgili temel kavramlar
3 İşletmenin Diğer Bölümlerle İlişkisi
4 İşletmelerin Sınıflandırılması
5 İşletmelerin Kuruluş Süreci
6 İşletmelerde Yaşanan Sorunlar
7 İşletme Fonksiyonları- Yönetim
8 Ara Sınav
9 İşletme Fonksiyonları- Üretim ve Pazarlama
10 İşletme Fonksiyonları-İnsan Kaynakları Yönetimi
11 İşletme Fonksiyonları-Muhasebe ve Finansman
12 İşletme Fonksiyonları- Halkla İlişkiler ve Araştırma Geliştirme
13 İşletme Türleri: Kar Amacına Göre İşletme Türleri, Ölçeğe Göre İşletme Türleri, İşlevlerine Göre İşletme Türleri, Sermaye Sahipliğine Göre İşletme Türleri
14 Final Sınavı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)