Ders Adı Pazarlamaya Giriş
Ders Kodu HAI-116
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Yrd. Doç. Dr. Şefika ÖZDEMİR
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenciler; 1) Pazarlamanın işletme fonksiyonları içerisindeki önemini kavrar. 2) Pazarlama stratejileri geliştirir ve iş hayatında uygulamaya koyar. 3) Pazarlama karması elemanlarını bilir. 4) Tüketici pazarları ve endüstriyel pazarlar için uygun pazarlama stratejileri belirler. 5) Pazarlama çevresi hakkında bilgi sahibi olur.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği İşlenen konular; pazarlamaya giriş, pazarlama çevresi, tüketici davranışları, pazarlama bilgi sistemleri, hedef pazar belirleme – pazar bölümleme, ürün yönetimi, hizmet ve marka yönetimi, fiyat ve fiyatlandırma stratejileri, halkla ilişkiler ve tanıtım, doğrudan pazarlama.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin hedefi; modern pazarlama kavramını, misyonunu, stratejilerini kavratmaktır.
Dersin Amacı Öğrencileri, pazarlama tanımı ve pazarlama ile ilgili kavramlar konusunda donanımlı hale getirmeyi amaçlamaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Pazarlama: Müşteri ilişkileri yönetimi
2 Pazarlama stratejileri
3 Pazarlama çevresi, pazarlama araştırması
4 Tüketici pazarları, tüketici satın alma davranışları
5 Endüstriyel pazarlar, pazar bölümlemesi, hedef pazar, konumlandırma
6 Ürün, hizmetler, markalama stratejileri
7 Yeni ürün geliştirme, ürün yaşam seyri stratejileri
8 Ara sınav
9 Fiyatlandırma, fiyatlandırma stratejileri
10 Pazarlama kanalları, tedarik zinciri yönetimi
11 Bütünleşik pazarlama iletişim stratejisi
12 Reklam, satış geliştirme, halkla ilişkiler
13 Kişisel satış
14 Rekabetçi üstünlük yaratmak
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)