Ders Adı Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
Ders Kodu HAI-203
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Yrd. Doç. Dr. Duygu Çeliker Saraç
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Pozitivist ve antipozitivist metodoloji arasındaki temel farklılıkları analiz eder. 2) Nicel ve nitel araştırma yöntemlerini ayırt eder. 3) Nicel ve nitel araştırma tasarımını öğrenir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Ders temel metodolojik yaklaşımlar ve iletişim araştırmalarında kullanılan veri toplama tekniklerini içerir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin temel hedefi öğrencilerin pozitivist veya antipozitivist metodolojik yaklaşımları ayırt ederek nicel veya nitel yaklaşımlara dayalı araştırma projeleri hazırlamalarını sağlamaktır.
Dersin Amacı İletişim araştırmalarında kullanılan veri toplama tekniklerinin yanı sıra önemli metodolojik yaklaşımları sunmaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Derse genel bir giriş
2 Bilim felsefesine giriş ve temel yönelimler
  Ön Hazırlık: Okuma
3 Bilim felsefesine giriş ve temel yönelimler
  Ön Hazırlık: Okuma
4 Nitel ve nicel araştırma tasarımlarının karşılaştırılması
  Ön Hazırlık: Okuma
5 Nitel ve nicel araştırma tasarımlarının karşılaştırılması
  Ön Hazırlık: Okuma
6 Anket
  Ön Hazırlık: Okuma
7 Vize sınavları
8 İçerik analizi
  Ön Hazırlık: Okuma
9 Derinlemesine görüşme
  Ön Hazırlık: Okuma
10 Odak grup görüşmesi
  Ön Hazırlık: Okuma
11 Niteliksel veri çözümlemesine yaklaşımlar: Göstergebilim
  Ön Hazırlık: Okuma
12 Eleştirel dilbilim
  Ön Hazırlık: Okuma
13 Eleştirel söylem çözümlemesi
  Ön Hazırlık: Okuma
14 Final sınavları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Halkla İlişkiler bilimiyle ilgili temel teorik bilgilere sahip olmak ve uygulamada bu bilgileri kullanabilmek 0
2 alkla İlişkiler biliminin ve sanatının temeli olan davranış bilimleri, örgütsel davranış gibi temel bilimlerin yanı sıra kişilerarası iletişim, örgütsel iletişim ve kitle iletişimi konularında teorik bilgiye sahip olmak ve bunları iş yaşamında uygulayabilmek 0
3 Temsil ettiği kurumun iç ve dış hedef kitlesine hitaben kullanılan yazılı ve sözlü iletişim araçlarında Türkçe ?nin saygınlığını korumak ilkesinden hareketle Türkçe dilbilgisi kurallarına sadık meslek elemanı olarak , temsil ettiği kurumu geniş kitlelere yazılı ve sözlü olarak tanıtabilme cesaret ve başarısını göstermek 0
4 Devlet protokolü ve sosyal protokol kurallarına hakim olmak ve temsil ettiği kurumun ve yöneticinin protokol görevlerini eksiksiz ve hatasız yerine getirmek 0
5 Fotoğraf bankası, tanıtım filmi, web sayfası, afiş ve broşür gibi basılı materyaller için gerekli fotoğrafçılık, bilgisayar , grafik - tasarım alanlarında teknik ve pratik bilgileri uygulayabilmek ve ürünleri bilgi ve belge yönetimi kurallarına göre arşivleyebilmek 0
6 Araştırma yöntemleri bilgi ve becerilerini kullanarak Halkla İlişkiler meslek elamanı olarak verileri analiz edebilmek, bu verileri mesleki bilgileri ışığında kullanabilmek 0
7 Halkla İlişkilere yakın kavramlar olan pazarlama, müşteri ilişkileri ve reklamcılık, toplam kalite , insan kaynakları yönetimi, girişimcilik ve organizasyon alanında gerekli bilgilere sahip olmak 0
8 alkla İlişkiler mesleğinin icrasında gerekli yabancı terim ve deyimleri kullanabilecek ve mesleki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde mesleki ve genel İngilizce bilgisine sahip olmak 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 1 2 2
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 120    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. W. Lawrence Neuman (2016). Toplumsal Araştırma Yöntemleri I-II. Yayın Odası Yayınları. 2. Geray, Haluk (2006). Toplumsal Araştırmalarda Nicel ve Nitel Yöntemlere Giriş. Siyasal Kitabevi.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)