Ders Adı Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
Ders Kodu HAI-203
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Yrd. Doç. Dr. Duygu Çeliker Saraç
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Pozitivist ve antipozitivist metodoloji arasındaki temel farklılıkları analiz eder. 2) Nicel ve nitel araştırma yöntemlerini ayırt eder. 3) Nicel ve nitel araştırma tasarımını öğrenir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Ders temel metodolojik yaklaşımlar ve iletişim araştırmalarında kullanılan veri toplama tekniklerini içerir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin temel hedefi öğrencilerin pozitivist veya antipozitivist metodolojik yaklaşımları ayırt ederek nicel veya nitel yaklaşımlara dayalı araştırma projeleri hazırlamalarını sağlamaktır.
Dersin Amacı İletişim araştırmalarında kullanılan veri toplama tekniklerinin yanı sıra önemli metodolojik yaklaşımları sunmaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Derse genel bir giriş
2 Bilim felsefesine giriş ve temel yönelimler
  Ön Hazırlık: Okuma
3 Bilim felsefesine giriş ve temel yönelimler
  Ön Hazırlık: Okuma
4 Nitel ve nicel araştırma tasarımlarının karşılaştırılması
  Ön Hazırlık: Okuma
5 Nitel ve nicel araştırma tasarımlarının karşılaştırılması
  Ön Hazırlık: Okuma
6 Anket
  Ön Hazırlık: Okuma
7 Vize sınavları
8 İçerik analizi
  Ön Hazırlık: Okuma
9 Derinlemesine görüşme
  Ön Hazırlık: Okuma
10 Odak grup görüşmesi
  Ön Hazırlık: Okuma
11 Niteliksel veri çözümlemesine yaklaşımlar: Göstergebilim
  Ön Hazırlık: Okuma
12 Eleştirel dilbilim
  Ön Hazırlık: Okuma
13 Eleştirel söylem çözümlemesi
  Ön Hazırlık: Okuma
14 Final sınavları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 1 2 2
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 120    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. W. Lawrence Neuman (2016). Toplumsal Araştırma Yöntemleri I-II. Yayın Odası Yayınları. 2. Geray, Haluk (2006). Toplumsal Araştırmalarda Nicel ve Nitel Yöntemlere Giriş. Siyasal Kitabevi.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)