Ders Adı Tüketici Davranışları
Ders Kodu HAI-204
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. HÜSEYİN ŞATIRER
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Tüketici ve tüketim konularıyla ilgili teorik bilgiye sahip olur Karar verme sürecinin bileşenlerinin ve tutumların davranışsal çıktılarını inceler Karar verme ve tüketim davranışıyla ilgili dinamikleri bilir Pazarlama iletişiminin tüketim davranışı üzerindeki işlevlerini kavrar Tüketici davranışıyla ilgili dinamikleri pazarlama iletişimi stratejileriyle ilişkilendirir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Tüketici Davranışının Kavramsal Çerçevesi Tüketici davranışında algılama Tutum ve duygular Öğrenme ve bellek Satın alma karar süreci Satın alma sonrası Vize Kültür ve tüketici davranışı Pazar bölümlemesi Hedef Pazar seçimi Güdülenme Danışma grupları Genel değerlendirme Final
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Bu ders ile bireyin tüketim davranışına etki eden içsel ve dışsal faktörlerin anlaşılmasını sağlayarak tüketici davranışının tüm dinamiklerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Ders kapsamında sürekli değişen tüketim olgusu ve güncel tüketici trendleri hakkında öğrenciler bilgilendirilir. Öğrencilerin tüketici davranışı ve tüketim alışkanlıklarına dair edindikleri teorik bilgileri pazarlama iletişimi ve reklam kampanyalarında etkin olarak kullanmalarını sağlamak amaçlanır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tüketici Davranışının Kavramsal Çerçevesi
2 Tüketici davranışında algılama
3 Tutum ve duygular
4 Öğrenme ve bellek
5 Satın alma karar süreci
6 Satın alma sonrası
7 Vize
8 Kültür ve tüketici davranışı
9 Pazar bölümlemesi
10 Hedef Pazar seçimi
11 Güdülenme
12 Danışma grupları
13 Genel değerlendirme
14 Final
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Tüketici Davranışı / Yavuz Odabaşı
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)