Ders Adı Sosyal Bilimlerde İstatistik Uygulamaları
Ders Kodu HAI-206
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Yrd. Doç. Dr. Rukiye ÇELİK
Dersin Yardımcıları yok
Dersin Öğrenme Çıktıları • Bu dersin sonunda öğrenciler a) Niceliksel ve niteliksel araştırma stratejilerine hakim olacaklardır b) Araştırma sorunsalları ve tasarımları hakkında bilgi sahibi olacaklardır c) Değişik araştırma tekniklerinin uygun olduğu alanları tespit etme yeteneğine sahip olacaklardır Sosyal sorunları akademik olarak araştırma ve raporlama becerisine sahip olacaklardır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Bu dersin amacı, öğrencilerin, bilimsel araştırma sürecini, uygulama yaparak öğrenmelerini sağlamaktır. Bu derste öğrenciler belirli alanlarda projeler yürüterek teorik bilgileri pratikte uygulama olanağı bulacaklardır. Ders araştırma stratejileri, tasarımları ve teknikleri hakkında derinlemesine analizleri içermektedir. Bu analizler çeşitli sorunsallar etrafında örgütlenir, problemler, pratik uygulamalar üzerinden çözülmeye çalışılır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu derste güdülmekte olan esas hedef alana aşina olmayan öğrencilere sosyal bilimlerde araştırma metotlarının ve istatistiğin temel kavramlarını anlatmaktır. Bu doğrultuda öğrenciler, tutarlı ve ampirik verilere dayalı bir araştırmanın nasıl olması gerektiği konusunda bilgilendirileceklerdir.
Dersin Amacı Bu derste güdülmekte olan esas hedef alana aşina olmayan öğrencilere sosyal bilimlerde araştırma metotlarının ve istatistiğin temel kavramlarını anlatmaktır. Bu doğrultuda öğrenciler, tutarlı ve ampirik verilere dayalı bir araştırmanın nasıl olması gerektiği konusunda bilgilendirileceklerdir.
WorkPlacement yok
Hafta Konular  
1 Giriş
2 Sosyal araştırma stratejileri
3 Niceliksel araştırma stratejisi
4 Örnekleme
5 Yapılandırılmış Mülakat
6 Anket Tipi Soru Kağıtları
7 Soru sorma teknikleri
8 İçerik analizi
9 Resmi istatistiklerin ikincil analizi
10 Niceliksel veri analizi 1
11 Niceliksel veri analizi 2
12 Niteliksel araştırma stratejisi
13 Etnografi ve katılımcı gözlem
14 Araştırma projesi tasarlama ve raporlama
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 1 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 15 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 1 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Böke, Kaan, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Alfa Yayınevi, 2009.
Diğer Kaynaklar Erdoğan, İrfan. 2008. Pozitivist Metodoloj ve Ötesi. Ankara: Erk Yayınevi
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)