Ders Adı Pazarlama İletişimi
Ders Kodu HAI-207
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Yrd.Doç.Dr. Şefika Özdemir
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Pazarlama iletişiminin etkilerine yönelik analitik düşünme Pazarlama iletişimi sürecini değerlendirme Etkili bir pazarlama iletişimi planını anlama, organize etme ve uygulama
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Pazarlama iletişimi kavramı,bütünleşik pazarlama iletişimi kavramı ve kavramın doğuşunu hazırlayan nedenler,pazarlama iletişimi karması, reklam,reklam,halkla ilişkiler,Pazarlama karması ve iletişim,kurum kimliği,kurum imajı,ambalajlama,advergame, sponsorluk, doğrudan pazarlama,, planlama, örgütleme ve denetim.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencilerin pazarlama iletişim araçlarını seçme ve değerlendirme becerilerini kazanması
Dersin Amacı Bu derste, pazarlama iletişim araçlarının ayrı ayrı değil, birbirlerinin etkisini destekleyecek ve güçlendirecek şekilde koordineli ve uyumlu mesajlar verilmesi için uygulanması gereken stratejiler açıklanmaktadır.İşletme çalışanları ile müşteri arasında olumlu bir iletişim ortamının kurulması ve bu iletişimin yönetilmesi sürecini analiz edilebilmesi için pazarlama iletişim araçlarının bir bütün olarak uygulayabilme ve stratejiler geliştirebilme amaçlanmaktadır.
WorkPlacement Kuramsal anlatımın yanısıra ders içeriğinin projeksiyonla sunumu ve örnek olaylarla anlatım
Hafta Konular  
1 Pazarlama İletişimi ve Kavramı
  Ön Hazırlık: Odabaşı, Yavuz ve Mine Oyman(2002), Pazarlama İletişimi Yönetimi, Eskişehir, Mediacat yayınları.
2 Bütünleşik Pazarlama İletişimi
  Ön Hazırlık: Marketing Communications : brands, experiences and participation By (author) Chris Fill,2013, Pearson education.
3 Pazarlama İletişim etkinliklerinin Planlanması ve organizasyonu
  Ön Hazırlık: Odabaşı, Yavuz ve Mine Oyman(2002), Pazarlama İletişimi Yönetimi, Eskişehir, Mediacat yayınları. Marketing Communications : brands, experiences and participation By (author) Chris Fill,2013, Pearson education.
4 Halkla İlişkiler
  Ön Hazırlık: Odabaşı, Yavuz ve Mine Oyman(2002), Pazarlama İletişimi Yönetimi, Eskişehir, Mediacat yayınları. Marketing Communications : brands, experiences and participation By (author) Chris Fill,2013, Pearson education.
5 Kişisel Satış
  Ön Hazırlık: Odabaşı, Yavuz ve Mine Oyman(2002), Pazarlama İletişimi Yönetimi, Eskişehir, Mediacat yayınları. Marketing Communications : brands, experiences and participation By (author) Chris Fill,2013, Pearson education.
6 Pazarlama karması unsurları ve pazarlama iletişimi
  Ön Hazırlık: Odabaşı, Yavuz ve Mine Oyman(2002), Pazarlama İletişimi Yönetimi, Eskişehir, Mediacat yayınları. Marketing Communications : brands, experiences and participation By (author) Chris Fill,2013, Pearson education.
7 Doğrudan pazarlama
  Ön Hazırlık: Odabaşı, Yavuz ve Mine Oyman(2002), Pazarlama İletişimi Yönetimi, Eskişehir, Mediacat yayınları. Marketing Communications : brands, experiences and participation By (author) Chris Fill,2013, Pearson education.
8 Sponsorluk
  Ön Hazırlık: Odabaşı, Yavuz ve Mine Oyman(2002), Pazarlama İletişimi Yönetimi, Eskişehir, Mediacat yayınları. Marketing Communications : brands, experiences and participation By (author) Chris Fill,2013, Pearson education.
9 Marka yerleştirme
  Ön Hazırlık: Odabaşı, Yavuz ve Mine Oyman(2002), Pazarlama İletişimi Yönetimi, Eskişehir, Mediacat yayınları. Marketing Communications : brands, experiences and participation By (author) Chris Fill,2013, Pearson education.
10 Reklam, tanımı, türleri
  Ön Hazırlık: Odabaşı, Yavuz ve Mine Oyman(2002), Pazarlama İletişimi Yönetimi, Eskişehir, Mediacat yayınları. Marketing Communications : brands, experiences and participation By (author) Chris Fill,2013, Pearson education.
11 Satış Tutundurma
  Ön Hazırlık: Odabaşı, Yavuz ve Mine Oyman(2002), Pazarlama İletişimi Yönetimi, Eskişehir, Mediacat yayınları. Marketing Communications : brands, experiences and participation By (author) Chris Fill,2013, Pearson education.
12 Advergame ( Oyun Reklamlar)
  Ön Hazırlık: Odabaşı, Yavuz ve Mine Oyman(2002), Pazarlama İletişimi Yönetimi, Eskişehir, Mediacat yayınları. Marketing Communications : brands, experiences and participation By (author) Chris Fill,2013, Pearson education.
13 Ticari Fuarlar ve Sergiler
  Ön Hazırlık: Odabaşı, Yavuz ve Mine Oyman(2002), Pazarlama İletişimi Yönetimi, Eskişehir, Mediacat yayınları. Marketing Communications : brands, experiences and participation By (author) Chris Fill,2013, Pearson education.
14 Pazarlama iletişimi ve etik
  Ön Hazırlık: Odabaşı, Yavuz ve Mine Oyman(2002), Pazarlama İletişimi Yönetimi, Eskişehir, Mediacat yayınları. Marketing Communications : brands, experiences and participation By (author) Chris Fill,2013, Pearson education.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 50
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 2 5 10
Sunum 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 90    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Gerge E. Belch and Michael A. Belch, "Advertising and Promotion an Integrated MarketingCommuncations Perspective", McGraw Hill
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)