Ders Adı Sosyal Psikoloji
Ders Kodu HAI-209
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. ÖMER LÜTFİ ANTALYALI
Dersin Yardımcıları Bulunmamaktadır
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Öğrencileri psikoloji alanıyla tanıştıran temel kavramların altını çizer 2. Psikolojinin yöntemleri, davranış, düşünme ve problem çözme, dil ve iletişim gibi konuları tanımlar. 3. Psikoloji ve iletişim arasındaki bağlantıyı tartışır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Bulunmamaktadır -
Dersin İçeriği 1. Tanışma ve Giriş 2. Sosyal Etki ve Uyma 3. Azınlık Etkisi ve Otoriteye İtaat 4. Sosyal Biliş 5. Sosyal Algı 6. Bilişsel Çelişki (Genel Bakış) 7. Bilişsel Çelişki (Kavrama ve Yönetme) 8. İktidar (Etki Etmek) 9. Tutum Değişimi (Genel Bakış) 10. Tutum Değişimi (Kavrama ve Yönetme) 11. Önyargılar ve Nedenleri 12. Grup Süreçleri 13. Kişiler Arası Çekim 14. Genel Değerlendirme
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencilerin bireysel psikolojiden toplumsal psikolojiye gelişen olaylara karşı çözümleme yeteneklerini geliştirebilmek. Sinema gibi sanatlardaki toplumsal sosyolojini nasıl yansıtıldığının anlaşılmasını sağlamak.
Dersin Amacı Bu dersin amacı sosyal psikoloji biliminin temel kavramlarını, uygulama alanlarını öğretmek, sosyal süreçlerin insanların duygu, düşünce ve davranış üzerindeki etkilerini öğrencilerin kavramasını sağlamaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tanışma ve Giriş
  Ön Hazırlık: Gerekmemektedir
2 Sosyal Etki ve Uyma
  Ön Hazırlık: Öğrenme kaynaklarına göz gezdirilmesi
3 Azınlık Etkisi ve Otoriteye İtaat
  Ön Hazırlık: Öğrenme kaynaklarına göz gezdirilmesi
4 Sosyal Biliş
  Ön Hazırlık: Öğrenme kaynaklarına göz gezdirilmesi
5 Sosyal Algı
  Ön Hazırlık: Öğrenme kaynaklarına göz gezdirilmesi
6 Bilişsel Çelişki (Genel Bakış)
  Ön Hazırlık: Öğrenme kaynaklarına göz gezdirilmesi
7 Bilişsel Çelişki (Kavrama ve Yönetme)
  Ön Hazırlık: Öğrenme kaynaklarına göz gezdirilmesi
8 İktidar (Etki Etmek)
  Ön Hazırlık: Öğrenme kaynaklarına göz gezdirilmesi
9 Tutum Değişimi (Genel Bakış)
  Ön Hazırlık: Öğrenme kaynaklarına göz gezdirilmesi
10 Tutum Değişimi (Kavrama ve Yönetme)
  Ön Hazırlık: Öğrenme kaynaklarına göz gezdirilmesi
11 Önyargılar ve Nedenleri
  Ön Hazırlık: Öğrenme kaynaklarına göz gezdirilmesi
12 Grup Süreçleri
  Ön Hazırlık: Öğrenme kaynaklarına göz gezdirilmesi
13 Kişiler Arası Çekim
  Ön Hazırlık: Öğrenme kaynaklarına göz gezdirilmesi
14 Genel Değerlendirme
  Ön Hazırlık: Gerekmemektedir
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İletişim/medya alanına ilişkin temel kavramsallaştırmaları açıklar. 2
2 İletişim/medya alanına dair temel kuramları toplumsal olay ve olguların analizinde kullanır. 5
3 Sinema filmlerini çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırarak filmlerin kodlarını çözümler. 4
4 Radyo ve televizyon metinlerini farklı kuramsal perspektiflerden hareketle okur. 3
5 Medya alanına ilişkin olarak eleştirel bir bakış açısı kazanır. 2
6 Yeni iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır. 3
7 Radyo ve Televizyon programı tasarlama, araştırma ve uygulama süreçlerini bilir ve uygular. 2
8 Film senaryosu yazar, film çeker ve yönetir. 5
9 Ekip çalışmasını öğrenerek radyo-televizyon ve sinema uygulamalarında iş bölümü içerisinde sorumluluk alır. 5
10 İletişim kurma, tutma ve sürdürme becerilerine sahiptir. 5
11 Ses ve video üretim teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanır. 2
12 İletişim/medya alanına dair etik ilke ve sorumlulukları bilir. 3
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 2 40
Ödev 0 0
Devam 1 20
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 3 2 6
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 6 6
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 96    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Sosyal Psikoloji 1, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını Sosyal Psikoloji 2, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını Sosyal Psikoloji, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını Ertürk Y.D., Sosyal Psikoloji, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Yayını Arkonaç S., Sosyal Psikoloji 1, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Yayını Arkonaç S.., Sosyal Psikoloji 2, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Yayını Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M., Sosyal Psikoloji, Kaknüs Yayınları Sakallı N., Sosyal Etkiler, İmge Kitabevi Sakallı N., Sosyal Psikolojide Tutumlar ve Tutum Değişimi, İmge Kitabevi
Diğer Kaynaklar Sosyal Psikoloji 1, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını Sosyal Psikoloji 2, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını Sosyal Psikoloji, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını Ertürk Y.D., Sosyal Psikoloji, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Yayını Arkonaç S., Sosyal Psikoloji 1, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Yayını Arkonaç S.., Sosyal Psikoloji 2, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Yayını Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M., Sosyal Psikoloji, Kaknüs Yayınları Sakallı N., Sosyal Etkiler, İmge Kitabevi Sakallı N., Sosyal Psikolojide Tutumlar ve Tutum Değişimi, İmge Kitabevi
Materyal
Dökümanlar Sosyal Psikoloji 1, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını Sosyal Psikoloji 2, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını Sosyal Psikoloji, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını Ertürk Y.D., Sosyal Psikoloji, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Yayını Arkonaç S., Sosyal Psikoloji 1, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Yayını Arkonaç S.., Sosyal Psikoloji 2, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Yayını Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M., Sosyal Psikoloji, Kaknüs Yayınları Sakallı N., Sosyal Etkiler, İmge Kitabevi Sakallı N., Sosyal Psikolojide Tutumlar ve Tutum Değişimi, İmge Kitabevi
Ödevler Ders süreci içerisinde belirtilecektir
Sınavlar 1 vize, 1 final, 2 quiz
Materyal Diğer Bulunmamaktadır
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)