Ders Adı Tasarım ve Estetik
Ders Kodu HAI-213
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. YASEMİN DURAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları İnsan ve nesne arasındaki ilişkiyi tanımlayabilecek Bireyin psikolojik algısını ve estetik tavrını biçimlendiren etmenleri açıklayabilecek Tasarım ve estetik değer arasındaki ilişkiyi örnekleyebilecek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Tanışma ve giriş Tasarım ve estetik kavramlarının değerlendirilmesi Estetik Tavır, Duyum ve Algı Estetik Obje Çözümlemesi, Estetiği biçimleyen süreçler Meta estetiği, estetik değer Yapısalcılık, fonksiyon - obje ilişkisi Vize Duyum - Anlam Güzellik ve dışsal, biçimsel nitelikleri Çağdaş düşünce ve estetik normlar Sunumlar Final
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Bu ders kapsamında insan ve nesne arasındaki ilişkinin, farkındalık, anlama, algı, okuma bağlamlarında ele alınması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede öncelikle kişinin psikolojik algısından, estetik tavrından başlayarak, estetik algıyı biçimleyen tüm dışsal faktörlerin değerlendirilmesine gidilecektir. Tasarım ve estetik değer arasındaki ilişki, toplumu biçimleyen süreçler ve estetiğin ideolojisi bağlamında ele alınacaktır. Son olarak da doğanın tasarımında var olan estetik, tasarımlara yöne veren içeriği ile değerlendirilecektir
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tanışma ve giriş
2 Tasarım ve estetik kavramlarının değerlendirilmesi
3 Estetik Tavır, Duyum ve Algı
4 Estetik Obje Çözümlemesi, Estetiği biçimleyen süreçler
5 Yapısalcılık, fonksiyon - obje ilişkisi
6 Vize
7 Duyum - Anlam
8 Güzellik ve dışsal, biçimsel nitelikleri
9 Çağdaş düşünce ve estetik normlar
10 Meta estetiği, estetik değer
11 Sunumlar
12 Sunumlar
13 Sunumlar
14 Final
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Halkla İlişkiler bilimiyle ilgili temel teorik bilgilere sahip olmak ve uygulamada bu bilgileri kullanabilmek 0
2 alkla İlişkiler biliminin ve sanatının temeli olan davranış bilimleri, örgütsel davranış gibi temel bilimlerin yanı sıra kişilerarası iletişim, örgütsel iletişim ve kitle iletişimi konularında teorik bilgiye sahip olmak ve bunları iş yaşamında uygulayabilmek 0
3 Temsil ettiği kurumun iç ve dış hedef kitlesine hitaben kullanılan yazılı ve sözlü iletişim araçlarında Türkçe ?nin saygınlığını korumak ilkesinden hareketle Türkçe dilbilgisi kurallarına sadık meslek elemanı olarak , temsil ettiği kurumu geniş kitlelere yazılı ve sözlü olarak tanıtabilme cesaret ve başarısını göstermek 0
4 Devlet protokolü ve sosyal protokol kurallarına hakim olmak ve temsil ettiği kurumun ve yöneticinin protokol görevlerini eksiksiz ve hatasız yerine getirmek 0
5 Fotoğraf bankası, tanıtım filmi, web sayfası, afiş ve broşür gibi basılı materyaller için gerekli fotoğrafçılık, bilgisayar , grafik - tasarım alanlarında teknik ve pratik bilgileri uygulayabilmek ve ürünleri bilgi ve belge yönetimi kurallarına göre arşivleyebilmek 0
6 Araştırma yöntemleri bilgi ve becerilerini kullanarak Halkla İlişkiler meslek elamanı olarak verileri analiz edebilmek, bu verileri mesleki bilgileri ışığında kullanabilmek 0
7 Halkla İlişkilere yakın kavramlar olan pazarlama, müşteri ilişkileri ve reklamcılık, toplam kalite , insan kaynakları yönetimi, girişimcilik ve organizasyon alanında gerekli bilgilere sahip olmak 0
8 alkla İlişkiler mesleğinin icrasında gerekli yabancı terim ve deyimleri kullanabilecek ve mesleki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde mesleki ve genel İngilizce bilgisine sahip olmak 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu BEKTAŞ, D. Çağdaş Grafik Tasarımın Gelişimi ? YKY BECER, E. İletişim ve Grafik Tasarım-Dost Kitapevi 1997. DENEL, B. Temel Tasarım ve Yaratıcılık-ODTÜ
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)