Ders Adı İletişim Sosyolojisi
Ders Kodu HAI-225
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) prof. Dr. Celalettin Vatandaş
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları İLETİŞİM OLGUSUNUN DEĞİŞİK GÖRÜNÜMLERİ İLE SOSYAL YAPI, KURUMLAR VE SÜREÇLER ARASINDA İLİŞKİ KURABİLME. KİTLE İLETİŞİM KURAMLARI HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLMAK GÖRSEL KÜLTÜRDE İNSAN VE TOPLUM HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLMAK MOBİL İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE TOPLUM HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLMAK YENİ MEDYA DÜZENİ HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLMAK ULUSLARARASI İLETİŞİM HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLMAK
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği İLETİŞİM SOSYOLOJİSİNİN TANIMI, KONUSU VE TARİHÇESİ KİTLE İLETİŞİM KURAMLARI KAMUSAL ALAN VE DEMOKRASİ İLETİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜ VE TOPLUMSAL DENETİM GÖRSEL KÜLTÜRDE İNSAN VE TOPLUM MOBİL İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE TOPLUM YENİ MEDYA DÜZENİ ULUSLARARASI İLETİŞİM LİBERAL KİTLE İLETİŞİM KURAMLARI ELEŞTİREL KİTLE İLETİŞİM KURAMLARI MCLUHAN VE TEKNOLOJİK DETERMİNİZM LAZARSFELD VE İKİLİ AKIŞ KURAMI GAZETECİLİK MESLEĞİNİN SOSYOLOJİSİ İLETİŞİMİN GELECEĞİ
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri İLETİŞİM OLGUSUNUN TOPLUMSAL YAPI, KURUMLAR VE SÜREÇLER İLE OLAN İLİŞKİSİNİN SOSYOLOJİK BİR BAKIŞ AÇISI İLE İNCELENMESİ
Dersin Amacı İLETİŞİM OLGUSU İLE TOPLUMSAL YAPI VE KURUMLAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KAVRANILMASI
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 İletişim Sosyolojisinin Tanımı, Konusu Ve Tarihçesi
2 Kitle İletişim Kuramları
3 Kamusal Alan Ve Demokrasi
4 İletişim Özgürlüğü Ve Toplumsal Denetim
5 Görsel Kültürde İnsan Ve Toplum
6 Mobil İletişim Teknolojileri Ve Toplum
7 Vize
8 Yeni Medya Düzeni
9 Uluslararası İletişim
10 Liberal Kitle İletişim Kuramları
11 Eleştirel Kitle İletişim Kuramları
12 Mcluhan Ve Teknolojik Determinizm
13 Lazarsfeld Ve İkili Akış Kuramı
14 Final
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Bal Hüseyin (2004), İletişim Sosyolojisi, SDÜ Yayın No:42, Isparta; Köse Hüseyin (2006), İletişim Sosyolojisi Temel Kavramlar Antolojisi, Yirmidört Yayınevi, İstanbul. Bal Hüseyin (2010), İletişim Üzerine Sosyolojik Yaklaşımlar, Fakülte Kitabevi, Isparta. Postman Neil (1994) Televizyon: Öldüren Eğlence, Çev. Osman Akınhay, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. McLuhan Marshall ve Fiore Quentin (2012), Medya Mesajı Medya Masajıdır, MediaCat Yayınları, İstanbul Oskay Unsal (2006), Kitle İletişiminin Kültürel İşlevleri, Der Yayınları, İstanbul Alemdar, Korkmaz, İrfan Erdoğan (1994), Popüler Kültür ve İletişim, Ümit Yayıncılık, Ankara; İrvan, Süleyman (Der) (1997), Medya Kültür Siyaset, Ark Yayınları
Diğer Kaynaklar Bal Hüseyin (2004), İletişim Sosyolojisi, SDÜ Yayın No:42, Isparta; Köse Hüseyin (2006), İletişim Sosyolojisi Temel Kavramlar Antolojisi, Yirmidört Yayınevi, İstanbul. Bal Hüseyin (2010), İletişim Üzerine Sosyolojik Yaklaşımlar, Fakülte Kitabevi, Isparta. Postman Neil (1994) Televizyon: Öldüren Eğlence, Çev. Osman Akınhay, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. McLuhan Marshall ve Fiore Quentin (2012), Medya Mesajı Medya Masajıdır, MediaCat Yayınları, İstanbul Oskay Unsal (2006), Kitle İletişiminin Kültürel İşlevleri, Der Yayınları, İstanbul Alemdar, Korkmaz, İrfan Erdoğan (1994), Popüler Kültür ve İletişim, Ümit Yayıncılık, Ankara; İrvan, Süleyman (Der) (1997), Medya Kültür Siyaset, Ark Yayınları
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)