Ders Adı Lobicilik
Ders Kodu HAI-226
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Hüseyin Şatırer
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler 1. Halkla ilişkiler uygulaması olan lobicilik hakkında temel teorik yaklaşımları bilir. Lobiciliğin araştırma, planlama, uygulama ve analiz süreçlerini bilir. Lobiciliğin hedef kitleleriyle iletişim kurmanın süreç ve tekniklerini bilir. Lobicilik kampanyalarını planlar ve yürütür. Lobicilikle ilgili yazılı, sözlü ve görsel materyalleri tasarlar. Kuruluşların etkinlik, lobicilik ve imaj çalışmalarını yürütür. Alanla ilgili her türlü araştırmayı planlar, yürütür, analiz eder ve raporlaştırır. Grup çalışmalarında sorumluluk alır. Meslek hayatının her aşamasında kendisini yeniler. Görüşlerini hiçbir etki altında kalmadan ifade eder ve mesleğiyle ilgili her türlü çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Tanışma ve lobicilik üzerine konuşma Bir halkla ilişkiler uygulaması olan lobicilik kavramı ve tanımı Lobiciliğin tarihi gelişimi ve yasal düzenlemeler Lobiciliğe yakın kavramlar, farklılıkları ve siyasal sistemler Lobicilikte hedef kitle tespiti ve Türkiye'de lobiciliğin hedef kitleleri Hedef kitlelere yönelik lobicilik stratejileri Vize Lobicilik çeşitleri Lobicilik yöntemleri Lobicilik uygulama örnekleri ve analizi Lobicilik uygulama örnekleri ve analizi Lobicilik uygulama örnekleri ve analizi Lobicilik uygulama örnekleri ve analizi Final
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Dersin amacı, bir halkla ilişkiler uygulaması olan lobiciliğin ne olduğunun teorik olarak anlatılması ve devletteki karar verme mekanizmalarının, halkla ilişkilere ait bilgilendirme çalışmalarıyla istenilen doğrultuda nasıl etkilenebileceğini öğretmektir. Bu amaçla lobiciliğin, kuram ve araştırmalarına ilişkin teorik tartışmaların yapıldığı derste Yasama, yargı, yürütme ve basın-yayın organlarından oluşan hedef kitleleri bilgilendirme, etkileme ve istenilen yöne yönlendirebilme tekniklerinin örnek çalışmalarla öğrencilere kavratılması amaçlanmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tanışma ve lobicilik üzerine konuşma
2 Bir halkla ilişkiler uygulaması olan lobicilik kavramı ve tanımı
3 Lobiciliğin tarihi gelişimi ve yasal düzenlemeler
4 Lobiciliğe yakın kavramlar, farklılıkları ve siyasal sistemler
5 Lobicilikte hedef kitle tespiti ve Türkiye'de lobiciliğin hedef kitleleri
6 Hedef kitlelere yönelik lobicilik stratejileri
7 Vize
8 Lobicilik çeşitleri
9 Lobicilik yöntemleri
10 Lobicilik uygulama örnekleri ve analizi
11 Lobicilik uygulama örnekleri ve analizi
12 Lobicilik uygulama örnekleri ve analizi
13 Lobicilik uygulama örnekleri ve analizi
14 Final
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Canöz, Kadir (2007). Halkla İlişkiler Uygulaması Olarak Lobicilik, NKM Yayını, İstanbul, s.31-35. Dincer, Müjde Ker (1998). Lobicilik, Alfa Yayını, İzmir, s.126-165 Kitap, gazete, dergi ve internet örnekleri üzerinden
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)