Ders Adı Propaganda
Ders Kodu HAI-228
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Yrd. Doç. Dr. DİDEM ÇABUK
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Propaganda kavramını açıklar. Propagandanın niteliklerini bilir. Propaganda çeşitlerini ayrıntılarıyla açıklar. Propagandanın tarihsel gelişim sürecini bilir. Hitler, Lenin ve Mao propagandasının temel özelliklerini bilir. Propaganda kurallarını açıklar. Karşı propaganda kurallarını açıklar. Propaganda çalışmalarını planlayıp yürütebilir. Propaganda analizinin temel ilkelerini bilir. Yapılan bir propagandayı analiz edebilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Dersin amacı, yöntemi, kaynaklar Propaganda tanımları, uygulama alanları ve diğer alanlarla ilişkisi Propagandanın içsel ve dışsal nitelikleri Beyaz, Siyah ve Gri Propaganda Karışıklık, bütünleşme, siyasal ve sosyolojik propaganda Dikey, yatay, duygusal ve rasyonel propaganda İlk çağlardan 20 yüzyıla propagandanın gelişimi İlk çağlardan 20 yüzyıla propagandanın gelişimi 20. yüzyılın başlarından günümüze propagandanın gelişimi Vize Lenin Propagandası Hitler Propagandası Mao Propagandası Propaganda Kuralları Karşı Propaganda Kuralları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Dersin amacı; öğrencilere propaganda kampanyaları yürütmelerinde ve propaganda analizi yapmalarında ışık tutacak bilgileri aktarmaktır. Bu çerçevede öğrencilerin, propaganda çeşitlerini, niteliklerini, tarihçesini, başarı sağlamış örnek lider propagandalarını, propaganda ve karşı propaganda kurallarını öğrenmelerini sağlamaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dersin amacı, yöntemi, kaynaklar
2 Propaganda tanımları, uygulama alanları ve diğer alanlarla ilişkisi
3 Propagandanın içsel ve dışsal nitelikleri
4 Beyaz, Siyah ve Gri Propaganda
5 Karışıklık, bütünleşme, siyasal ve sosyolojik propaganda
6 Dikey, yatay, duygusal ve rasyonel propaganda
7 Vize
8 İlk çağlardan 20 yüzyıla propagandanın gelişimi
9 20. yüzyılın başlarından günümüze propagandanın gelişimi
10 Lenin Propagandası
11 Hitler Propagandası ve Mao Propagandası
12 Propaganda Kuralları
13 Karşı Propaganda Kuralları
14 Final
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Bektaş, Arsev (2002), Siyasal Propaganda, Bağlam Yayınları, İstanbul. Domenach, Jean-Marie (1995), Politika ve Propaganda, Varlık Yayınları, İstanbul. Brown, J.A.C. (2000), Beyin Yıkama, Boğaziçi Yayınları, İstanbul.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)