Ders Adı Yönetim Bilimine Giriş
Ders Kodu HAI-229
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Yrd. Doç. Dr. Ahmet Sait ÖZKUL
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Karar alma becerisi kazanır İş gördürmede rol oynayacak faktörleri bilir ve uygular. Yönetici özelliklerini bilir ve bu özellikleri içselleştirmek gerektiğine inanır Organizasyon teorilerini bilir ve bir spor örgütünün bu bağlamda değerlendirmesini yapar. Yönetim süreçleri konusunda bilgi sahibi olur Yönetim ile ilgili kavramları Bilir ve kullanır
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Dersin Tanımı ve temel kavramları./Grup çalışmasının yararları, sakıncaları, etkin nitelikleri. Yönetim sürecinin özellikleri./Yönetim fonksiyonlarına genel bakış Planlama kavramı ve nitelikleri /Aşamaları, türleri, yararları, sakıncaları ve iyi bir planın nitelikleri. Organizasyon kavramı, formal ve informal organizasyonlar/.Organizasyon yapıları,şemaları. Organizasyon teori ve yaklaşımlarına genel bakış./Klasik organizasyon yaklaşımları Neo-Klasik Yaklaşım./Modern yönetim yakalaşımlarından Sistem Yaklaşımı. Modern yönetim yaklaşımlarından Durumsallık Yaklaşımı./Toplam kalite yönetimi Vize Emir-komutan (yürütmenin) anlamı ve önemi/İşgördürmede rol oynayan faktörler Yönetici özellikleri/Yönetimde sözsüz iletişim Japon ve Amerikan ve Türkiye’ yönetimlerinin karşılaştırılması Etkin bir emir komuta sistemi kurabilmenin başlıca koşulları. Koordinasyon tanımı, anlamı, önemi.İyi bir koordinasyon sağlanın şartları. Kontrol (denetim) tanımı, anlamı ve önemi, kontrol sürecinin aşamaları Karar verme tanımı, anlamı, önemi ve karar sürecinin özellikleri4 Final
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı İletişim süreçlerine ve temel iletişim kavramlarına açıklık getirmek ve gerekli bilgileri öğrencilere aktarmaktır. Süreç ve mahiyet bağlamında iletişim, iletişim biçimleri ve sistemleri, sözlü ve yazılı iletişim biçimleri, iletişimde kod ve kod sistemleri gibi başlıklar dersin içerisinde anlatılmaktadır. Dersin nihayetinde ise öğrencilerin modern iletişim tekniklerini özümsemesi hedeflenmektedir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dersin tanıtımı
2 İletişim süreci
3 Sözel iletişim
4 Sözsüz iletişim
5 Kişilerarası iletişim
6 Grup iletişimi
7 Kurum içi iletişim
8 Ara sınav
9 Dikey iletişim
10 Yatay iletişim
11 Çaprazlama iletişim
12 Kitle iletişimi
13 Çevrimiçi iletişim
14 Uluslararası ve kültürlerarası iletişim
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Halkla İlişkiler bilimiyle ilgili temel teorik bilgilere sahip olmak ve uygulamada bu bilgileri kullanabilmek 0
2 alkla İlişkiler biliminin ve sanatının temeli olan davranış bilimleri, örgütsel davranış gibi temel bilimlerin yanı sıra kişilerarası iletişim, örgütsel iletişim ve kitle iletişimi konularında teorik bilgiye sahip olmak ve bunları iş yaşamında uygulayabilmek 0
3 Temsil ettiği kurumun iç ve dış hedef kitlesine hitaben kullanılan yazılı ve sözlü iletişim araçlarında Türkçe ?nin saygınlığını korumak ilkesinden hareketle Türkçe dilbilgisi kurallarına sadık meslek elemanı olarak , temsil ettiği kurumu geniş kitlelere yazılı ve sözlü olarak tanıtabilme cesaret ve başarısını göstermek 0
4 Devlet protokolü ve sosyal protokol kurallarına hakim olmak ve temsil ettiği kurumun ve yöneticinin protokol görevlerini eksiksiz ve hatasız yerine getirmek 0
5 Fotoğraf bankası, tanıtım filmi, web sayfası, afiş ve broşür gibi basılı materyaller için gerekli fotoğrafçılık, bilgisayar , grafik - tasarım alanlarında teknik ve pratik bilgileri uygulayabilmek ve ürünleri bilgi ve belge yönetimi kurallarına göre arşivleyebilmek 0
6 Araştırma yöntemleri bilgi ve becerilerini kullanarak Halkla İlişkiler meslek elamanı olarak verileri analiz edebilmek, bu verileri mesleki bilgileri ışığında kullanabilmek 0
7 Halkla İlişkilere yakın kavramlar olan pazarlama, müşteri ilişkileri ve reklamcılık, toplam kalite , insan kaynakları yönetimi, girişimcilik ve organizasyon alanında gerekli bilgilere sahip olmak 0
8 alkla İlişkiler mesleğinin icrasında gerekli yabancı terim ve deyimleri kullanabilecek ve mesleki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde mesleki ve genel İngilizce bilgisine sahip olmak 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Kemal Tosun, İşletme yönetimi, Altıncı Baskı, Savaş Yayınları,İstanbul,1992 Kemal Tosun, Yöneticilere Uygulamalı Öğütler, Yönetim, İşletme İktisadı Enstitüsü, M.Zahit Serarslan. Abdurrahman Kepoğlu, Spor Örgütlerinde Toplam Kalite Yönetimi, Morpa, 2005. M.Zahit Serarslan.Japon Başarısının Sırlarından Biri: Yönetim Felsefesi, Zaman, 22 Mayıs 1988, s.2. Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, Dokuzuncu baskı, Beta, İstanbul, 2003
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)