Ders Adı Sosyal Medya Kampanyaları
Ders Kodu HAI-320
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Yrd. Doç. Dr. Hatice BAYSAL
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Yeni iletişim teknolojilerini başarıyla kullanır. Hedef kitleleriyle iletişim kurma ve geliştirmede süreç ve teknikler konusunda bilgi sahibi olur. Alanla ilgili olarak araştırma, planlama, uygulama ve değerlirme süreçleri hakkında bilgi sahibi olur. Grup çalışmalarında sorumluluk sahibi olur. Farklı halkla ilişkiler uygulamalarında iletişim teknolojilerini kullanır. Gerçekleştireceği kampanyaya dönük medya planlaması yapar ve yürütür.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Yeni iletişim teknolojilerinden sosyal medya kavramı ve tarihsel gelişimi hakkında temel bilgiler sunularak sosyal medya araç ve teknolojilerini tanıtmak.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Yeni iletişim teknolojilerinden sosyal medya kavramı ve tarihsel gelişimi hakkında temel bilgiler sunularak sosyal medya araç ve teknolojilerini tanıtmak. Sosyal medyanın kurumların iletişim politikalarına sağladığı katkılar hakkında birikim kazandırmak. Sosyal medya stratejilerini geleneksel halkla ilişkiler, reklamcılık, siyasal iletişim kampanyalarına nasıl uyarlanabileceği konusunda örnek kampanyalarla öğrencilere kavratılması amaçlanmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tanışma ve Sosyal Medya alanı üzerine konuşma
2 Sosyal Medyanın Tarihi
3 Yeni Medya - Kamuoyu - Demokrasi
4 Sosyal Medya ve Halkla İlişkilerde Değişen Medya Anlayışı
5 İnternet ve Sosyal Medyanın Kamu Yönetiminde Kullanımı
6 Yeni Medya Okuryazarlığı
7 Sosyal Medyanın Toplumsalı Değiştirme Gücü: Arap Baharı
8 Siyasal İletişimde Sosyal Medyanın Kullanımı
9 Sosyal Medyada Reklam Kampanyaları
10 VİZE HAFTASI
11 Sosyal Medya ve Değişen Tüketim Alışkanlıkları
12 Sosyal Medya ve Farklı Kesimlerin Temsili
13 Sosyal Medya ve Değişen Kamu Yönetimi Anlayışı
14 Sosyal Medya ve Etik
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Halkla İlişkiler bilimiyle ilgili temel teorik bilgilere sahip olmak ve uygulamada bu bilgileri kullanabilmek 0
2 alkla İlişkiler biliminin ve sanatının temeli olan davranış bilimleri, örgütsel davranış gibi temel bilimlerin yanı sıra kişilerarası iletişim, örgütsel iletişim ve kitle iletişimi konularında teorik bilgiye sahip olmak ve bunları iş yaşamında uygulayabilmek 0
3 Temsil ettiği kurumun iç ve dış hedef kitlesine hitaben kullanılan yazılı ve sözlü iletişim araçlarında Türkçe ?nin saygınlığını korumak ilkesinden hareketle Türkçe dilbilgisi kurallarına sadık meslek elemanı olarak , temsil ettiği kurumu geniş kitlelere yazılı ve sözlü olarak tanıtabilme cesaret ve başarısını göstermek 0
4 Devlet protokolü ve sosyal protokol kurallarına hakim olmak ve temsil ettiği kurumun ve yöneticinin protokol görevlerini eksiksiz ve hatasız yerine getirmek 0
5 Fotoğraf bankası, tanıtım filmi, web sayfası, afiş ve broşür gibi basılı materyaller için gerekli fotoğrafçılık, bilgisayar , grafik - tasarım alanlarında teknik ve pratik bilgileri uygulayabilmek ve ürünleri bilgi ve belge yönetimi kurallarına göre arşivleyebilmek 0
6 Araştırma yöntemleri bilgi ve becerilerini kullanarak Halkla İlişkiler meslek elamanı olarak verileri analiz edebilmek, bu verileri mesleki bilgileri ışığında kullanabilmek 0
7 Halkla İlişkilere yakın kavramlar olan pazarlama, müşteri ilişkileri ve reklamcılık, toplam kalite , insan kaynakları yönetimi, girişimcilik ve organizasyon alanında gerekli bilgilere sahip olmak 0
8 alkla İlişkiler mesleğinin icrasında gerekli yabancı terim ve deyimleri kullanabilecek ve mesleki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde mesleki ve genel İngilizce bilgisine sahip olmak 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Sözen, Edibe (2012). Sosyal Medyanın Arkeolojisi, Hepimiz Globaliz Hepimiz Yereliz - Gutenberg Galaksiden Zuckerberg Galaksiye, Edibe Sözen (ed.), Alfa Yayınları, İstanbul, ss. 1-36. Gökçe, Orhan (2012). Yeni Medya ? Kamuoyu ? Demokrasi, Hepimiz Globaliz Hepimiz Yereliz, Gutenberg Galaksi'den Zuckerberg Galaksi'ye, Edibe Sözen (ed.), Alfa Yayınları, İstanbul, ss. 37-54. Özgen, Ebru (2012). Sosyal Medya ve Halkla İlişkilerde Değişen Medya Anlayışı, Sosyal Medya Akademi, Tolga Kara ve Ebru Özgen (ed), Beta Yayınları, İstanbul, ss. 9-20. Telli, Azime (2012). İnternet ve Sosyal Medyanın Dünyada ve Türkiye'de Kamu Yönetimlerinde Kullanımı: Devlet 1.0 Anlayışından Devlet 2.0 Anlayışına Geçiş, Hepimiz Globaliz Hepimiz Yereliz - Gutenberg Galaksi'den Zuckerberg Galaksi'ye, Edibe Sözen (ed.), Alfa Yayınları, İstanbul, ss. 99-125. Balaban-Salı, Jale (2012). Yeni Medya Okuryazarlığı, Yeni Medya Ve..., Deniz Yengin (ed)., Anahtar Kitaplar, İstanbul, ss. 291-309. Erbay, Nur Özkan (2012). Sosyal Medyada Arap Baharı, Hepimiz Globaliz Hepimiz Yereliz - Gutenberg Galaksi'den Zuckerberg Galaksi'ye, Edibe Sözen (ed.), Alfa Yayınları, İstanbul, ss. 147-164. Acar, Ertuğrul (2012). Sosyal Medyada 12 Haziran Genel Seçimleri, Hepimiz Globaliz Hepimiz Yereliz - Gutenberg Galaksi'den Zuckerberg Galaksi'ye, Edibe Sözen (ed.), Alfa Yayınları, İstanbul, ss. 259-274.
Diğer Kaynaklar Dilmen, Nemci Emel (2012). Bilgi ve İletişim Teknolojileri Çağında Yeni Nesil Tüketim Algısı ve Türkiye, Sosyal Medya Akademi, Tolga Kara ve Ebru Özgen (ed), Beta Yayınları, İstanbul, ss. 129-154. Kadıoğlu, Zeynep Kaban (2012). Sosyal Paylaşım Ağlarının Reklam ve Pazarlama Disiplinleri İçerisinde Kullanımı, Sosyal Medya Akademi, Tolga Kara ve Ebru Özgen (ed), Beta Yayınları, İstanbul, ss. 155-172. Hadin, Dewi Aryati (2012). Sosyal Medya ve Sosyal Hareket: Adalet İçin Madeni Para, Hepimiz Globaliz Hepimiz Yereliz - Gutenberg Galaksi'den Zuckerberg Galaksi'ye, Edibe Sözen (ed.), Alfa Yayınları, İstanbul, ss. 189-199. Tarhan, Ahmet (2012). Büyükşehir Belediyelerinin Sosyal Medya Uygulamalarına Halkla İlişkiler Modellerinden Bakmak, İletişim ve Kuram Araştırmaları Dergisi, 35, 79-101. Bayraktutan, Günseli (2012). Yeni Medyanın Etik Sorunları Üzerine Bir Değerlirme, Yeni Medya Ve?, Deniz Yengin (ed)., Anahtar Kitaplar, İstanbul, ss. 237-258.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)