Ders Adı Halkla İlişkiler Kampanya Uygulamaları I
Ders Kodu HAI-301
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Ümit ARKLAN
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Sektörü tanıma Halkla ilişkiler uygulamalarını görme Örnek Olayları analiz etme Analiz yeteneği kazanma Kuruluşların halkla ilişkilere nasıl baktığını gözlemleme Ekip çalışması yapma
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ders kapsamında öğrencilerin halkla ilişkilerin uygulama alanları olan kurumsal reklamcılık,sorun yönetimi, kriz yönetimi, itibar yönetimi, lobicilik, uluslararası halkla ilişkiler, pazarlama amaçlı halkla ilişkiler, sponsorluk, kurumsal kimlik, sosyal sorumluluk gibi alanlardaki örnek olayları çözümleyerek teorik bilgiyi pratik ile bağdaştırmaları amaçlanmaktadır. Bu sayede teori ve pratik ikilemine yapıcı eleştiriler geliştirebilme yetisi kazanılması hedeflenmektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Örnek olaylardan yola çıkarak Halkla İlişkileri iyice pekiştirmek
Dersin Amacı Halkla İlişkiler Kampanyaları dersi, öğrencilerin daha sonraki dönemlerde alacağı uygulama derslerine teorik zemin oluşturma amacını gütmektedir. Bu doğrultuda ders kapsamı içerisinde; sorun analizi, formel ve informel araştırmalar, stratejik planlama, hedef kitle analizi, medya planlaması, bütçe ve zaman planlaması, mesaj ve ikna stratejileri, değerlendirme kriterleri gibi konulara yer verilmektedir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Derse İlişkin Genel Bilgilendirme
  Ön Hazırlık: Öğrencilerin derse gelmeden önce aşağıdaki kavramlar hakkında bilgi sahibi olması beklenmektedir. * Halkla İlişkiler Uygulamaları
2 Kampanya Kavramı ve Temel Nitelikleri
  Ön Hazırlık: Öğrencilerin derse gelmeden önce aşağıdaki kavramlar hakkında bilgi sahibi olması beklenmektedir. * Kampanya
3 Kampanya Türleri
  Ön Hazırlık: Öğrencilerin derse gelmeden önce aşağıdaki kavramlar hakkında bilgi sahibi olması beklenmektedir. * Kampanya Türleri
4 Halkla İlişkiler Kampanyalarının Kullanım Alanları
  Ön Hazırlık: Öğrencilerin derse gelmeden önce aşağıdaki kavramlar hakkında bilgi sahibi olması beklenmektedir. * Kampanyanın işlevleri
5 Halkla İlişkiler Uygulama Alanları ve Halkla İlişkiler Kampanyaları Arasındaki İlişki
  Ön Hazırlık: Öğrencilerin derse gelmeden önce aşağıdaki kavramlar hakkında bilgi sahibi olması beklenmektedir. * Öğrencilerin derse gelmeden önce aşağıdaki kavramlar hakkında bilgi sahibi olması beklenmektedir. *Öğrencilerin derse gelmeden önce aşağıdaki kavramlar hakkında bilgi sahibi olması beklenmektedir. * Halkla İlişkiler Uygulama Alanları
6 Halkla İlişkiler Kampanya Süreci
  Ön Hazırlık: Öğrencilerin derse gelmeden önce aşağıdaki kavramlar hakkında bilgi sahibi olması beklenmektedir. * Kampanya Süreci
7 Halkla İlişkiler Kampanya Sürecinde Araştırma Evresi
  Ön Hazırlık: Öğrencilerin derse gelmeden önce aşağıdaki kavramlar hakkında bilgi sahibi olması beklenmektedir. * Araştırma Evresi
8 Halkla İlişkiler Kampanyalarında Kullanılabilecek Araştırma Türleri
  Ön Hazırlık: Öğrencilerin derse gelmeden önce aşağıdaki kavramlar hakkında bilgi sahibi olması beklenmektedir. * Araştırma Türleri
9 Halkla İlişkiler Kampanyalarında Araştırma Dizaynı ve Kullanılabilecek Kaynaklar
  Ön Hazırlık: Öğrencilerin derse gelmeden önce aşağıdaki kavramlar hakkında bilgi sahibi olması beklenmektedir. * Kaynak Tarama
10 Halkla İlişkiler Kampanyalarında Veri Toplama Teknikleri
  Ön Hazırlık: Öğrencilerin derse gelmeden önce aşağıdaki kavramlar hakkında bilgi sahibi olması beklenmektedir. * Veri Toplama Teknikleri
11 Halkla İlişkiler Kampanyalarında Mevcut Durum Analizi ve Türleri
  Ön Hazırlık: Öğrencilerin derse gelmeden önce aşağıdaki kavramlar hakkında bilgi sahibi olması beklenmektedir. * Mevcut Durum Analizi
12 Halkla İlişkiler Kampanyalarında SWOT, PEST ve PESTCOM Analizi
  Ön Hazırlık: Öğrencilerin derse gelmeden önce aşağıdaki kavramlar hakkında bilgi sahibi olması beklenmektedir. * SWOT, PEST ve PESTCOM Analizi
13 Halkla İlişkiler Kampanyalarında Rekabet ve Risk Analizi
  Ön Hazırlık: Öğrencilerin derse gelmeden önce aşağıdaki kavramlar hakkında bilgi sahibi olması beklenmektedir. * Rekabet ve Risk Analizi
14 Derse İlişkin Genel Değerlendirme
  Ön Hazırlık: Öğrencilerin derse gelmeden önce dönemin genelini gözden geçirmeleri gerekmektedir.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Alanı ile ilgili kuram, yöntem, strateji ve tekniklere yönelik sahip olduğu bilgiler doğrultusunda bilimsel bilginin üretimiyle ilgili süreçleri, yöntem ve teknikleri tanımlar. (Bilgi) 5
2 İletişimin ulusal, uluslararası, toplumsal ve kültürlerarası niteliğini ve alanda faaliyet gösteren kurumların yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir. (Bilgi) 5
3 Kişi, grup, kitle ya da kurumların iletişim özelliklerini, ihtiyaçlarını ve farklılıklarını dikkate alarak alanıyla ilgili özgün fikirler üretir ve bu fikirlerini faaliyete dönüştürür. (Beceri) 5
4 Alanı ile ilgili bilgi kaynaklarıyla, kuramları ve uygulamaları esas alarak olay ve olgular arasındaki ilişkileri tanıma ve açıklama kabiliyetine sahiptir. (Beceri) 5
5 Alanı ile ilgili aktif katıldığı çalışmalarda bireysel ya da grup üyesi olarak sorumluluk üstlenir ve bu sorumluluğu eksiksiz olarak yerine getirir. (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği) 5
6 Birey olarak güçlü ve zayıf yönlerini bilir ve çalışmalarını bu doğrultuda ortaya koyar. (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği) 5
7 Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek, mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir. (Öğrenme Yetkinliği) 5
8 Sürekli öğrenme odaklı olmanın, mesleki hayatında çok önemli olduğunu bilir ve bu anlayışı tüm yaşamına aktarmaya gayret gösterir. (Öğrenme Yetkinliği) 4
9 Bilgiye ulaşma yollarını bilir; alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. (Öğrenme Yetkinliği) 5
10 Dili etkin biçimde kullanarak alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini, nicel ve nitel verilerle destekleyip uzman veya diğer kişi/kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarır. (İletişim ve Sosyal Yetkinlik) 5
11 Kişilerarası ve kurumsal iletişim süreç ve özelliklerini tanıyarak, iletişim ortam ve araçlarını etkili bir biçimde kullanabilme yetkinliğine sahiptir. (İletişim ve Sosyal Yetkinlik) 5
12 Alanın gerektirdiği şekilde bilgisayar programlarına hakim olarak, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkili biçimde kullanır. (İletişim ve Sosyal Yetkinlik) 4
13 Farklı kültürlerin iletişim biçimlerini tanıyarak ulusal ve uluslararası gündemde yer alan gelişmeleri ve olayları takip eder ve yorumlar. (İletişim ve Sosyal Yetkinlik) 4
14 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerler ile alana ilişkin yönetmelik kanun ve kuralların bilincindedir ve bunlara uygun davranır. (Alana Özgü Yetkinlik) 5
15 Sosyal sorumluluk bilinci ile yaşadığı toplumsal çevre için mesleki projeler ve etkinlikler planlar, gerçekleştirir ve bu alandaki yenilikleri takip eder. (Alana Özgü Yetkinlik) 5
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 55
Kısa Sınav 2 40
Ödev 0 0
Devam 1 5
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 1 5 5
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 3 4 12
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 8 8
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 165    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Halkla İlişkiler KavramStrateji ve Uygulamaları Kavram Strateji ve Uygulamalar, Ayla Okay , Aydemir Okay, Der Yayınları
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar 1 Vize Sınavı, 1 Final Sınavı, 2 quiz Örnek Soru: Kampanya süreci içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlerin amacına ulaşıp ulaşmadığını ölçümlemek aşağıdaki aşamalardan hangisinde yapılır? a) Araştırma b) Planlama c) Uygulama d) Denetleme e) Değerlendirme
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)