Ders Adı Halkla İlişkiler Kampanya Uygulamaları I
Ders Kodu HAI-301
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Ümit ARKLAN
Dersin Yardımcıları Arş. Gör. N.Zafer KARTAL
Dersin Öğrenme Çıktıları Sektörü tanıma Halkla ilişkiler uygulamalarını görme Örnek Olayları analiz etme Analiz yeteneği kazanma Kuruluşların halkla ilişkilere nasıl baktığını gözlemleme Ekip çalışması yapma
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Ders kapsamında öğrencilerin halkla ilişkilerin uygulama alanları olan kurumsal reklamcılık,sorun yönetimi, kriz yönetimi, itibar yönetimi, lobicilik, uluslararası halkla ilişkiler, pazarlama amaçlı halkla ilişkiler, sponsorluk, kurumsal kimlik, sosyal sorumluluk gibi alanlardaki örnek olayları çözümleyerek teorik bilgiyi pratik ile bağdaştırmaları amaçlanmaktadır. Bu sayede teori ve pratik ikilemine yapıcı eleştiriler geliştirebilme yetisi kazanılması hedeflenmektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Örnek olaylardan yola çıkarak Halkla İlişkileri iyice pekiştirmek
Dersin Amacı Halkla İlişkiler Kampanyaları dersi, öğrencilerin daha sonraki dönemlerde alacağı uygulama derslerine teorik zemin oluşturma amacını gütmektedir. Bu doğrultuda ders kapsamı içerisinde; sorun analizi, formel ve informel araştırmalar, stratejik planlama, hedef kitle analizi, medya planlaması, bütçe ve zaman planlaması, mesaj ve ikna stratejileri, değerlendirme kriterleri gibi konulara yer verilmektedir.
WorkPlacement Halkla İlişkiler, Reklam, Medya Planlama.
Hafta Konular  
1 Dersin genel tanımı
2 Kampanya süreci ve aşamaları
3 Analiz ve araştırma
4 Stratejik planlama, hedef kitle kavramı
5 Medya ve etkinlik stratejilerinin belirlenmesi
6 Kampanyalarda bütçe ve zaman tablosu
7 Uygulama planlarının hazırlanması
8 Ara sınav
9 Kampanya uygulama takvimi
10 Kampanya faaliyetlerinin oluşturulması
11 Kampanya uygulaması
12 Kampanya sunum teknikleri
13 Kampanya denetimi
14 Kampanya Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)