Ders Adı Halkla İlişkiler Kampanya Uygulamaları II
Ders Kodu HAI-302
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Ümit ARKLAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1-Bir halkla ilişkiler kampanyasını hazırlama, detaylandırma, profillendirme ve yürütme becerisi 2-Grup çalışmalarından ötürü ekip çalışması bilinci 3-Sorumluluk bilinci 4-Kampanya hazırlanmasında pratiğe yönelik tasarım kabiliyeti 5-Kurum analizi; SWOT, PEST, rekâbet, risk analizlerini yapabilme kabiliyeti 6-Mesaj stratejisi, iletişim stratejisi ve kreatif strateji ortaya koyabilme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Belirlenen bir konu kapsamında veya hazırlanan bir brief kapsamında halkla ilişkiler ve tanıtım kampanyası projesi hazırlamak bu dersin tanımını oluşturmaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Öğrencilerin pratikte yer alan halkla ilişkiler ve tanıtım uygulamalarına hazırlanmaları ve bir kampanya projesi çerçevesinde tecrübe edinmeleri temel amaçtır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Proje Kategorisi ve konusu; belirlenen konu doğrultusunda sorun / fırsat analizi
2 Araştırma (Kurum analizi; SWOT, PEST, rekâbet, risk analizleri; medyadaki durum; daha önce yapılmış olan iletişim çalışmaları; rakiplerin yapmış olduğu iletişim çalışmaları; konu ile alakalı ikincil veri araştırması)
3 Araştırma (Konu ile alakalı birincil veri araştırması; araştırma tekniği; araştırmanın analizi; mevcut durum tespiti)
4 Planlama (Hedeflerin ve amaçların belirlenmesi; kurum/organizasyon konumlandırması; hedef kitlenin analizi)
5 Planlama (Mesaj stratejisi, iletişim stratejisi, kreatif strateji; proje takvimi; bütçe)
6 Uygulama (İletişim stratejisine uygun kreatif uygulamaların ve eventlerin yer aldığı plan; detaylandırılmış faaliyet takvimi
7 Uygulama (İletişim stratejisine uygun kreatif uygulamaların ve eventlerin yer aldığı plan; detaylandırılmış faaliyet takvimi)
8 Ölçme ve değerlendirme (Hedef kitledeki algıyı ve medyadaki yansımaları hangi araç ve tekniklerin kullanılarak ölçüleceğinin muhteviyatını barındıran bir ölçme ve değerlendirme planı)
9 VİZE (Danışmana projeye ait Powerpoint ya da Word dokümanı formatında hazırlanmış dosyanın teslimatı
10 Metin Hazırlama (Proje özeti, basın bültenleri, davetiye ve projede yer alan yazılı diğer belgeler)
11 Tasarım (Uygulama aşamasında belirtilen unsurlara ait görseller)
12 Tasarım (Proje Kitapçığı)
13 Tasarım (135x190x14mm ebadındaki standart DVD kutusu cover
14 Danışmana teslimat (Proje kitapçığı + Proje DVD'si
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Halkla İlişkiler bilimiyle ilgili temel teorik bilgilere sahip olmak ve uygulamada bu bilgileri kullanabilmek 0
2 alkla İlişkiler biliminin ve sanatının temeli olan davranış bilimleri, örgütsel davranış gibi temel bilimlerin yanı sıra kişilerarası iletişim, örgütsel iletişim ve kitle iletişimi konularında teorik bilgiye sahip olmak ve bunları iş yaşamında uygulayabilmek 0
3 Temsil ettiği kurumun iç ve dış hedef kitlesine hitaben kullanılan yazılı ve sözlü iletişim araçlarında Türkçe ?nin saygınlığını korumak ilkesinden hareketle Türkçe dilbilgisi kurallarına sadık meslek elemanı olarak , temsil ettiği kurumu geniş kitlelere yazılı ve sözlü olarak tanıtabilme cesaret ve başarısını göstermek 0
4 Devlet protokolü ve sosyal protokol kurallarına hakim olmak ve temsil ettiği kurumun ve yöneticinin protokol görevlerini eksiksiz ve hatasız yerine getirmek 0
5 Fotoğraf bankası, tanıtım filmi, web sayfası, afiş ve broşür gibi basılı materyaller için gerekli fotoğrafçılık, bilgisayar , grafik - tasarım alanlarında teknik ve pratik bilgileri uygulayabilmek ve ürünleri bilgi ve belge yönetimi kurallarına göre arşivleyebilmek 0
6 Araştırma yöntemleri bilgi ve becerilerini kullanarak Halkla İlişkiler meslek elamanı olarak verileri analiz edebilmek, bu verileri mesleki bilgileri ışığında kullanabilmek 0
7 Halkla İlişkilere yakın kavramlar olan pazarlama, müşteri ilişkileri ve reklamcılık, toplam kalite , insan kaynakları yönetimi, girişimcilik ve organizasyon alanında gerekli bilgilere sahip olmak 0
8 alkla İlişkiler mesleğinin icrasında gerekli yabancı terim ve deyimleri kullanabilecek ve mesleki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde mesleki ve genel İngilizce bilgisine sahip olmak 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Stratejik İletişim Yönetimi; Yrd. Doç. Dr. İnci ÇINARLI; Beta Yayınları; 2009 Halkla İlişkiler Kampanyaları; Ceyda Aydede, MediaCat Yayınları.2001.
Diğer Kaynaklar Kurumsal Sosyal Sorumluluk; Philip KOTLER, Nancy LEE, MediaCat Kitapları;2013 Bütünleşik Kurumsal İletişim; Bayram KAYA; Siyasal Kitabevi; 2003 Marketing P.R.; Füsun KOCABAŞ, Müge ELDEN, Serra İnci ÇELEBİ; MediaCat Kitapları; 1999
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)