Ders Adı İletişim Kuramları
Ders Kodu HAI-303
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) yardımcı doçent dr. Nalan ova
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları İletişim alanında anaakım yaklaşımın birey, toplum ve kitle iletişimi çözümlemesini bilir. Farklı paradigmaların aynı konuyu ele alsa bile ideolojik yönelimlerindeki ve yöntemlerindeki farklılıkların konuların ele alış biçiminde ne gibi farklılıklar yarattığını bilir Farklı paradigmaların iletişime ilişkin yaklaşımlarını karşılaştırabilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği kitle iletişim araçlarının ortaya çıkısı ve toplumsal yapı, anaakım iletişim kuramcıları ve temel yaklaşımları, etki araştırmaları, kitle iletişimine yönelik eleştirel yaklaşımlar, eleştirel iletişim kuramcıları ve temel yaklaşımları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri iletişim alanındaki temel kuramsal yaklaşımlara ilişkin genel bir bilginin kazandırılması
Dersin Amacı İletişim kuramları üzerinde tarih, sosyoloji, psikoloji gibi sosyal bilimlerin farklı alanlarının etkilerini ortaya koyarak, iletişimin disiplinlerarası niteliğini görünür kılmak. İletişim alanındaki temel kuramları ve kuramcıları incelemek. İletişim kuramları ve toplumsal yapı arasındaki ilişkileri analiz etmek
WorkPlacement xxxx
Hafta Konular  
1 tanışma, dersin tanıtımı
2 sanayi devrimi sonrası toplumsal yapı
3 kitle iletişim araçlarının ortaya çıkısı
4 anaakım iletişim kuramları
5 anaakım iletişim kuramları
6 anaakım iletişim kuramları
7 anaakım iletişim kuramları
8 kitle iletişimine yönelik eleştirel yaklaşımlar
9 kitle iletişimine yönelik eleştirel yaklaşımlar
10 eleştirel iletişim kuramları
11 eleştirel iletişim kuramları
12 eleştirel iletişim kuramları
13 eleştirel iletişim kuramları
14 eleştirel iletişim kuramları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 18 18
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 18 18
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 120    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu John Fiske (1996). İletişim Çalışmalarına Giriş. Çev., Süleyman İrvan. Ankara: Bilim ve Sanat Denis McQuail ve Sven Windhal. Kitle İletişim Modelleri. Çev., Konca Yumlu. İmge yay. Kejanlıoğlu, Beybin D. (2005). Frankfurt Okulu’nun Eleştirel Bir Uğrağı: İletişim ve Medya. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. sf. 173-207. Stevenson, Nick (2008). Medya Kültürleri: Sosyal Teori ve Kitle İletişimi. Ankara: Ütopya Yayınevi. sf. 85-128.
Diğer Kaynaklar Timisi, N. (2003). Yeni İletişim Teknolojileri ve Demokrasi, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, İletişim Teknolojileri ve Toplumsal Kontrol Laughey, Dan (2010). Medya Çalışmaları: Teoriler ve Yaklaşımlar. Çev. Ali Toprak. İstanbul: Kalkedon. sf. 9-24. Swingewood, Alan (1996). Kitle Kültürü Efsanesi. Çev. Aykut Kansu. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. sf. 17-29. Maigret, Éric (2011). Medya ve İletişim Sosyolojisi. Çev. Halime Yücel. İstanbul: İletişim Yayınları Katz, Elihu (1994). “İletişimde İki Aşamalı Akış.” İletişim: Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, sayı 1-2. Çev. Nazife Güngör. sf. 231-248. McCombs, Maxwell ve Donald Shaw (1994). “Kitle İletişim Araçlarının Gündem Oluşturma İşlevi.” İletişim: Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, sayı 1-2. Çev. Abdülrezak Altun. sf. 259-270. Chomsky, Noam ve Edward S. Herman (2006). Rızanın İmalatı: Kitle Medyasının Ekonomi Politiği. Çev. Ender Abadoğlu. İstanbul: Aram Yayıncılık. sf. 75-120 Kejanlıoğlu, Beybin D. (2005). Frankfurt Okulu’nun Eleştirel Bir Uğrağı: İletişim ve Medya. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. sf. 173-207. Stevenson, Nick (2008). Medya Kültürleri: Sosyal Teori ve Kitle İletişimi. Ankara: Ütopya Yayınevi. sf. 85-128. Golding, Peter ve Graham Murdock (2002). “Kültür, İletişim ve Ekonomi Politik.” Medya Kültür Siyaset içinde. Der. Süleyman İrvan. Çev. Dilek Beybin Kejanlıoğlu. Genişletilmiş ikinci baskı. Ankara: Alp Yayınevi. sf. 59-97.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)