Ders Adı Siyasal İletişim
Ders Kodu HAI-304
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Yrd. Doç. Dr. Seyfi KILIÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Siyaset ve iletişim kavramları arasındaki bağlantıları açıklar. Siyasal iletişim uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Siyasal iletişimde profesyonelleşme süreci ve nedenleri, siyasal kampanya iletişimi, politik konuşma, kamuoyu, propaganda ve siyasal iletişim uygulamaları konularını içermektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Siyasal iletişim kavramı, kapsamı, tarihçesi ve uygulamalarının iletişim bağlamında incelenmesi
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dersin tanıtımı, akış ve öğrencilerden beklentiler
  Ön Hazırlık: Okuma
2 Siyasal İletişimin Profesyonelleşme Süreci
  Ön Hazırlık: Okuma
3 Politik Konuşma
  Ön Hazırlık: Okuma
4 Siyasal İletişimin Kurumsallaşması ve Basın Özgürlüğü Mücadelesi
  Ön Hazırlık: Okuma
5 Kamuoyu
  Ön Hazırlık: Okuma
6 Propaganda
  Ön Hazırlık: Okuma
7 Vizeler
  Ön Hazırlık: Okuma
8 ABD'de Siyasal İletişim Uygulamaları
  Ön Hazırlık: Okuma
9 İngiltere'de Siyasal İletişim Uygulamaları
  Ön Hazırlık: Okuma
10 Fransa'da Siyasal İletişim Uygulamaları
  Ön Hazırlık: Okuma
11 Almanya'da Siyasal İletişim Uygulamaları
  Ön Hazırlık: Okuma
12 Türkiye'de Siyasal İletişim Uygulamaları
  Ön Hazırlık: Okuma
13 Türkiye'de Siyasal İletişim Uygulamaları
  Ön Hazırlık: Okuma
14 Finaller
  Ön Hazırlık: Okuma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Halkla İlişkiler bilimiyle ilgili temel teorik bilgilere sahip olmak ve uygulamada bu bilgileri kullanabilmek 0
2 alkla İlişkiler biliminin ve sanatının temeli olan davranış bilimleri, örgütsel davranış gibi temel bilimlerin yanı sıra kişilerarası iletişim, örgütsel iletişim ve kitle iletişimi konularında teorik bilgiye sahip olmak ve bunları iş yaşamında uygulayabilmek 0
3 Temsil ettiği kurumun iç ve dış hedef kitlesine hitaben kullanılan yazılı ve sözlü iletişim araçlarında Türkçe ?nin saygınlığını korumak ilkesinden hareketle Türkçe dilbilgisi kurallarına sadık meslek elemanı olarak , temsil ettiği kurumu geniş kitlelere yazılı ve sözlü olarak tanıtabilme cesaret ve başarısını göstermek 0
4 Devlet protokolü ve sosyal protokol kurallarına hakim olmak ve temsil ettiği kurumun ve yöneticinin protokol görevlerini eksiksiz ve hatasız yerine getirmek 0
5 Fotoğraf bankası, tanıtım filmi, web sayfası, afiş ve broşür gibi basılı materyaller için gerekli fotoğrafçılık, bilgisayar , grafik - tasarım alanlarında teknik ve pratik bilgileri uygulayabilmek ve ürünleri bilgi ve belge yönetimi kurallarına göre arşivleyebilmek 0
6 Araştırma yöntemleri bilgi ve becerilerini kullanarak Halkla İlişkiler meslek elamanı olarak verileri analiz edebilmek, bu verileri mesleki bilgileri ışığında kullanabilmek 0
7 Halkla İlişkilere yakın kavramlar olan pazarlama, müşteri ilişkileri ve reklamcılık, toplam kalite , insan kaynakları yönetimi, girişimcilik ve organizasyon alanında gerekli bilgilere sahip olmak 0
8 alkla İlişkiler mesleğinin icrasında gerekli yabancı terim ve deyimleri kullanabilecek ve mesleki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde mesleki ve genel İngilizce bilgisine sahip olmak 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 1 10
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 12 3 36
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 4 48
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 6
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 6 6
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 96    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Siyasal iletişim Kavramı, Dominic Wolton Siyasal İletişimi Anlamak, Oya Tokgöz Politikanın İletişimi, İletişimin Politikası, Eser Köker Dünya'da ve Türkiye'de Siyasal İletişim Uygulamaları, Erol Çankaya
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)