Ders Adı Yeni Medya
Ders Kodu HAI-305
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Yrd. Doç. Dr. Seyfi KILIÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Yeni İletişim teknolojileri ve yeni medyanın özelliklerini kavrar
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Yeni İletişim teknolojileri, internet ve yeni medya konularını içerir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Yeni İletişim teknolojileri ve yeni medyanın özelliklerini anlatmak
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Teknik-Teknoloji, Yeni İletişim Teknolojileri
  Ön Hazırlık: Okuma
2 Yeni Medya ve Gazetecilik
  Ön Hazırlık: Okuma
3 Yeni Medyanın Yeniliği Üzerine
  Ön Hazırlık: Okuma
4 İletişim, Teknoloji ve Toplumsal Dönüşüm
  Ön Hazırlık: Okuma
5 Yeni Medyanın Ekonomi Politiği ve Yeni Kapitalizm
  Ön Hazırlık: Okuma
6 Yeni Medya ve Yabancılaşma
  Ön Hazırlık: Okuma
7 vize
  Ön Hazırlık: Okuma
8 Sosyal Medya
  Ön Hazırlık: Okuma
9 Yeni Medya ve Etik
  Ön Hazırlık: Okuma
10 Yeni Medya ve Siyaset
  Ön Hazırlık: Okuma
11 Yeni Medya ve Sanal Benlik
  Ön Hazırlık: Okuma
12 Dijital Aktivizm
  Ön Hazırlık: Okuma
13 Yeni Medya ve Yeni Tüketim tipleri
  Ön Hazırlık: Okuma
14 Finaller
  Ön Hazırlık: Okuma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 1 10
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 12 3 36
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 4 48
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 5 5
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 94    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. Hafta: Geleneksel-Yeni Medya, Teknik-Teknoloji, Yeni İletişim Teknolojileri Atabek, Ü. (2001) İletişim ve Teknoloji Olanaklar Sorunlar, Seçkin Yayıncılık, 2001. 2. Hafta: Yeni Medya ve Gazetecilik, İnternet Gazeteciliğinin Tarihsel Gelişimi ve Yöndeşme Pavlik, J. (2013) Yeni Medya ve Gazetecilik, Ankara (seçme pasajlar) (seçilecek) Yanardağoğlu, E. (2015) “Yeni Medya ve Kullanıcı Türevli İçerik: Dokuz8sekiz Haber Sitesi Örneğinde Yurttaş Gazeteciliği Üzerine Etnografik Bir İnceleme, folklor/edebiyat, 21(83), 251-269. 3. Yeni Medyanın Yeniliği Üzerine Törenli, N. (2005) Yeni Medya Yeni İletişim Ortamı, Ankara Manovich, L. (2011) “Medya Nasıl Yeni Medya Oldu?”, Abbate, J. (2011) “İnternetin Popülerleşmesi”, İletişim Tarihi, Der. D. Crowley ve P. Heyer, Ankara, 467-471. Abbate, J. (2011) “İnternetin Popülerleşmesi”, İletişim Tarihi, Der. D. Crowley ve P. Heyer, Ankara, 472-479. Binark, M. ve K. Löker (2011). “Yeni Medya Nedir?, Yeni Medya Ortamının Özellikleri Nedir?”, STÖ’ler İçin Bilişim Rehberi, Ankara. http://www.stgm.org.tr/tr/icerik/detay/sivil-toplum-orgutleri-icin-bilisim-rehberi McLuhan, M. (1983) “İleti Aracın Kendisidir”, Kitle İletişiminde Temel Yaklaşımlar der. R. Kaya ve K. Alemdar, Ankara, 85-103. Teknolojik Determinizm kavramı 4. Hafta: İletişim, Teknoloji ve Toplumsal Dönüşüm Ampuja, M. ve Koivisto, J. (2015) “Post Endüstriyel Toplumdan Ağ Toplumuna Geçiş: Enformasyon Toplumu Teorisinin Siyasi bağlamı ve Mevcut Krizi”, Ayrıntı Dergi, 11. Sayı, 126-142. http://ayrintidergi.com.tr/post-endustriyel-toplumdan-ag-toplumuna-gecis-ve-otesi-enformasyon-toplumu-teorisinin-siyasi-baglami-ve-mevcut-krizi/ Thomson, J. B. (2008) Medya ve Modernite, İstanbul. (seçme pasajlar) 5. Hafta: Yeni Medyanın Ekonomi Politiği ve Yeni Kapitalizm Fuchs, C. (2014) Bilişsel Kapitalizm ya da Enformasyonel Kapitalizm?, Enformasyonel Ekonomide Sınıfın Rolü”, M. A. Peters & E. Bulut, Bilişsel Kapitalizm: Eğitim ve Dijital Emek, İstanbul, 137-189. Terranova, T. (2015) “Bedava Emek: Dijital Ekonomide Kültür Üretimi”, folklor/edebiyat, 21(83), 343-363. http://sendika10.org/2011/04/dijital-ekonomi-icin-kultur-ureten-serbest-emek-tiziana-terranova/ Bulut, E: (2015) “Video Oyun Test Odasında Playboring: Video Oyun test İşinde Güvencesizlik ve Eğlencenin Değersizleşmesi Kavramlarının Yakınsaması”, Modus Operandi, 2. 6. Hafta: Yeni Medya ve Yabancılaşma Fisher, E., “Daha Az Yabancılaşma Nasıl Daha Fazla Sömürü Yaratır? Sosyal paylaşım Sitelerinde İzleyici Emeği”, Çev. Baydar, G., Marx Geri Döndü Medya, Meta ve Sermaye Birikimi, der. Başaran, F., s.119-150, NotaBene Yayınları, Ankara, 2014. 7. Hafta: Dünden Bugüne Sosyal Medya Cote M. ve Pybus, J. (2014) “Maddi olmayan Emek 2.0’ı Öğrenme: Facebook ve Sosyal Ağlar”, M.A. Peters & E. Bulut, Bilişsel Kapitalizm: Eğitim ve Dijital Emek, İstanbul. 241-270. Çakır, M. (2013) Sosyal medya ve Gösteri” Sosyal Medya Araştırmaları, der. Büyükaslan ve Kırık, Konya. 8. Hafta: Yeni Medya ve Etik Bayraktutan, G. (2012) “Yeni Medyanın Etik Sorunları Üzerine Bir Değerlendirme”, Yeni Medya ve.. der. D. Yengin, İstanbul. Bayraktutan G. ve Binark, M. (2013) Ayın Karanlık Yüzü: Yeni Medya ve Etik (Seçme Pasajlar), İstanbul. 9. Hafta: Yeni Medya, Dönüşen Siyaset? Doğu, B., Özçetin B. vd (2014) Siyasetin Yeni Hali: Vaka-i Sosyal Medya, İstanbul (seçme pasajlar) Özçetin B., B., Arslan, T. ve Binark, M. (2012) “Türkiye’de İnternet, Kamusallık ve Demokratik Kanaat Oluşumu”, folklor/edebiyat, 72. Şener, G., Emre, P. O. ve Akyıldız, f. (2015) “Türkiye’de Sosyal Medyanın Siyasal Katılıma Etkileri”, folklor/edebiyat, 21(83), 75-98. 10. Hafta: Yeni Medya, Yeni Sosyallikler ve Benlik Hood, B. (2014) “Ağa Takılmak”, Benlik Yanılsaması, İstanbul, 282-324 BF697 .H6619 2014 Durna, T. ve Durna, N (2015) Taşranın Facebook ile İmtihanı: Bir Akdeniz Köyünde Etnografik Keşif Çalışması”, folklor/edebiyat, 21(83), 99-123. Tütüncü, F. (2007) “Güzel Ahlaklı Biriyle hayırlı Bir İzdivaç İçin: İslami Evlilik Siteleri, Dönüşen Mahremiyetler ve Kadın Öznelliği, der. M. Binark, Yeni Medya Çalışmaları, Ankara, 281-309. 11. Hafta: Denetim, Gözetim ve Karşı Stratejiler Uçkan, Ö. (2013) “Dijital Aktivizmin Sınır Boyunda Aktivizm: Anonymous ve Redhack Örnekleri..” Hack Kültürü ve Hacktivizm: Yeni Medyanın Siyaset Biçimi. İstanbul. 53-80. Özçetin, B. (2015) Hacktivizm Politikası ve Poetikası, İnternet ve Sokak, der. İnceoğlu, Y. ve Çoban, S. İstanbul. 182-208. https://ekitap.alternatifbilisim.org/files/hack-kulturu-ve-hacktivizm.pdf Assange, J. Şifrepunk. İstanbul (Seçme Pasajlar) HM851 .A8719 2013 12. Hafta: Yeni Medya ve Yeni Tüketim ve Reklam Örüntüleri Küçüksaraç, B. (2014) “Prosumer Kadınlar ve Kendin Yap Bloglarında Üretim ve Tüketim Pratikleri”, Yeni Medya Araştırmaları, ed. İ. Sayımer, Konya. 51-99. Güzel, M. (2007) “Küreselleşme, Tüketim Kültürü ve İnternetteki Gençlik Siteleri”, der. M. Binark, Yeni Medya Çalışmaları, Ankara, 177-205.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)