Ders Adı Yeni Medya
Ders Kodu HAI-305
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Nedret ÇAĞLAR
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Yeni İletişim teknolojileri ve yeni medyanın özelliklerini kavrar
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Yeni İletişim teknolojileri, internet ve yeni medya konularını içerir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Yeni İletişim teknolojileri ve yeni medyanın özelliklerini anlatmak
Dersin Amacı Yeni İletişim teknolojileri ve yeni medyanın özelliklerini anlatmak
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Teknik-Teknoloji, Yeni İletişim Teknolojileri
2 Yeni Medya ve Gazetecilik
3 Yeni Medyanın Yeniliği Üzerine
4 İletişim, Teknoloji ve Toplumsal Dönüşüm
5 Yeni Medya ve Yöndeşme
6 Yeni Medya ve Yabancılaşma
7 Yeni Medya ve Etik
8 Sosyal Medya
9 Ara Sınav.......
10 Yeni Medya ve Siyaset
11 Yeni Medya ve Sanal Benlik
12 Dijital Aktivizm
13 Yeni Medya ve Yeni Tüketim tipleri
14 Yeni Medya ve Yeni Tüketim tipleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Gazetecilik temel kavram ve uygulamalarını bilir. 3
2 Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini bilir. 1
3 Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal yapıların dinamiklerine ve bu dinamiklerin kavranmasına yönelik bilgiye sahip olur. 0
4 İçerisinde medyanın rol ve sorumluluklarının düzenlendiği anayasal, yasal ve uluslar arası yasal çerçeveyi bilir. 0
5 Gazetecilik mesleğini yürütebilmek için gerekli araç ve teknolojileri kullanabilir. 3
6 Bilişim teknolojilerini basın sektöründe kullanabilme kabiliyetine sahip olurlar. 2
7 Yaratıcı, yenilikçi ve anlaşılabilir bir şekilde alanıyla ilgili konularda yazılı, sözlü ve görsel anlatı biçimleriyle kendini ifade edebilir. 4
8 Sosyal bilimler, iletişim ve gazetecilik alanlarındaki gelişmeleri, yeni yaklaşımları, araştırma ve bilgileri takip ederek öğrenir ve bu yolla kendini geliştirebilir. 5
9 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını bilir. 2
10 İletişimin, medyanın ve gazeteciliğin tarihsel gelişim sürecine ilişkin bilgi sahibi olur. 3
11 Gazeteciliğin geleneksel ve güncel pek çok farklı uzmanlık alanı için gerekli bilgi, deneyim ve donanıma sahip olur. 3
12 Bir haber sürecini başından sonuna tüm bileşenleri ve haberi oluşturan dinamikleriyle izler, yönetir, haberleştirir. 0
13 Gazetecilik mesleği için öncelikli olarak etkili iletişim ve sunum becerilerini geliştirir. 0
14 Gazetecilik mesleğinin ulusal ve evrensel değerleri çizgisinde haberi oluşturur, düzenler ve sunar. 0
15 Mesleğini yaparken toplum yararını, insanlık adına kazanılmış değerleri, estetik, etik değer ve normları savunur. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 114    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Yeni Medya ve Gazetecilik, İnternet Gazeteciliğinin Tarihsel Gelişimi ve Yöndeşme Pavlik, J. (2013) Yeni Medya ve Gazetecilik, AnkaraYeni Medya Araştırmaları, ed. İ. Sayımer, Konya. 51-99. Güzel, M. (2007) “Küreselleşme, Tüketim Kültürü ve İnternetteki Gençlik Siteleri”, der. M. Binark, Yeni Medya Çalışmaları, Ankara, 177-205., Mustafa Bostancı, (2015), Sosyal medya ve Siyaset, Palet Yayınları, Konya, Suat Gezgin, (2018),Dijital Çağda İletişim, Eğitim Yay., Konya. Ayşenur Akyazı,(2019), İletişimde Dijitalleşme ve Yeni Nesil Habercilik, Kriter Yay., İstenbul, Manuel Castells, (2012, Yeni medya Üzerine, Kavramlar, Yaklaşımlar ve Uygulamalar, Akdeniz üniversitesi yay.,Antalya
Diğer Kaynaklar Yeni Medya ve Gazetecilik, İnternet Gazeteciliğinin Tarihsel Gelişimi ve Yöndeşme Pavlik, J. (2013) Yeni Medya ve Gazetecilik, AnkaraYeni Medya Araştırmaları, ed. İ. Sayımer, Konya. 51-99. Güzel, M. (2007) “Küreselleşme, Tüketim Kültürü ve İnternetteki Gençlik Siteleri”, der. M. Binark, Yeni Medya Çalışmaları, Ankara, 177-205., Mustafa Bostancı, (2015), Sosyal medya ve Siyaset, Palet Yayınları, Konya, Suat Gezgin, (2018),Dijital Çağda İletişim, Eğitim Yay., Konya. Ayşenur Akyazı,(2019), İletişimde Dijitalleşme ve Yeni Nesil Habercilik, Kriter Yay., İstenbul, Manuel Castells, (2012, Yeni medya Üzerine, Kavramlar, Yaklaşımlar ve Uygulamalar, Akdeniz üniversitesi yay.,Antalya
Materyal
Dökümanlar Yeni Medya ve Gazetecilik, İnternet Gazeteciliğinin Tarihsel Gelişimi ve Yöndeşme Pavlik, J. (2013) Yeni Medya ve Gazetecilik, AnkaraYeni Medya Araştırmaları, ed. İ. Sayımer, Konya. 51-99. Güzel, M. (2007) “Küreselleşme, Tüketim Kültürü ve İnternetteki Gençlik Siteleri”, der. M. Binark, Yeni Medya Çalışmaları, Ankara, 177-205., Mustafa Bostancı, (2015), Sosyal medya ve Siyaset, Palet Yayınları, Konya, Suat Gezgin, (2018),Dijital Çağda İletişim, Eğitim Yay., Konya. Ayşenur Akyazı,(2019), İletişimde Dijitalleşme ve Yeni Nesil Habercilik, Kriter Yay., İstenbul, Manuel Castells, (2012, Yeni medya Üzerine, Kavramlar, Yaklaşımlar ve Uygulamalar, Akdeniz üniversitesi yay.,Antalya
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)