Ders Adı Kriz Yönetimi
Ders Kodu HAI-306
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Ümit ARKLAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1-kriz kavramı 2-kriz yönetimi kavramı ve kapsamı 3-Kriz yönetimi strateji ve modelleri hakkında bilgi sahibi olma 4-Kriz döneminde yönetimi kavrama 5-Kriz yönetimi ve halkla ilişkiler ilişkisi anlama 6-Krizi oluşturan kurum içi ve kurum dışı etkenleri bilme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Olağanüstü donemler ve çevresel etkenlerin değişimi; örgüt içi etkenlerdeki değişimin yönetime etkisi; kriz yönetimi kavram ve açılımları; kriz surecinde örgüt yönetiminin ve yapısının bozulan doğası ile halkla ilişkiler yönetimine yansıyış biçimleri; olağan ve kriz donemi surecinde halkla ilişkiler ve tanıtım etkinliklerinin reorganizasyon çabalarıyla yeniden düzenlemesi; normal doneme geri donuş ve uyum çalışmaları ders içeriğini oluşturmaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Dersin amacı kriz ve kriz yönetimi kavramının işleyeşini öğrenmektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Krizin kavramsal çerçevesi ve özellikleri
2 Krizi oluşturan kurum içi ve kurum dışı etkenler
3 Krizin şiddeti, evreleri ve türleri
4 Kriz yönetimi strateji ve modelleri
5 Kriz öncesi dönemde yönetim
6 Kriz döneminde yönetim
7 Kriz döneminde yönetim
8 VİZE SINAVI
9 Kriz sonrası dönemde yönetim
10 Kriz sonrası dönemde yönetim
11 Kriz yönetimi ve halkla ilişkiler ilişkisi
12 Kriz yönetimi ve halkla ilişkiler ilişkisi
13 Çarpıcı örneklerin kriz yönetimi açısından incelenmesi ve değerlendirilmesi
14 Çarpıcı örneklerin kriz yönetimi açısından incelenmesi ve değerlendirilmesi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Halkla İlişkiler bilimiyle ilgili temel teorik bilgilere sahip olmak ve uygulamada bu bilgileri kullanabilmek 0
2 alkla İlişkiler biliminin ve sanatının temeli olan davranış bilimleri, örgütsel davranış gibi temel bilimlerin yanı sıra kişilerarası iletişim, örgütsel iletişim ve kitle iletişimi konularında teorik bilgiye sahip olmak ve bunları iş yaşamında uygulayabilmek 0
3 Temsil ettiği kurumun iç ve dış hedef kitlesine hitaben kullanılan yazılı ve sözlü iletişim araçlarında Türkçe ?nin saygınlığını korumak ilkesinden hareketle Türkçe dilbilgisi kurallarına sadık meslek elemanı olarak , temsil ettiği kurumu geniş kitlelere yazılı ve sözlü olarak tanıtabilme cesaret ve başarısını göstermek 0
4 Devlet protokolü ve sosyal protokol kurallarına hakim olmak ve temsil ettiği kurumun ve yöneticinin protokol görevlerini eksiksiz ve hatasız yerine getirmek 0
5 Fotoğraf bankası, tanıtım filmi, web sayfası, afiş ve broşür gibi basılı materyaller için gerekli fotoğrafçılık, bilgisayar , grafik - tasarım alanlarında teknik ve pratik bilgileri uygulayabilmek ve ürünleri bilgi ve belge yönetimi kurallarına göre arşivleyebilmek 0
6 Araştırma yöntemleri bilgi ve becerilerini kullanarak Halkla İlişkiler meslek elamanı olarak verileri analiz edebilmek, bu verileri mesleki bilgileri ışığında kullanabilmek 0
7 Halkla İlişkilere yakın kavramlar olan pazarlama, müşteri ilişkileri ve reklamcılık, toplam kalite , insan kaynakları yönetimi, girişimcilik ve organizasyon alanında gerekli bilgilere sahip olmak 0
8 alkla İlişkiler mesleğinin icrasında gerekli yabancı terim ve deyimleri kullanabilecek ve mesleki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde mesleki ve genel İngilizce bilgisine sahip olmak 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Aylin Pira; Çisil Sohodol -Kriz Yönetimi.
Diğer Kaynaklar Kitap: Adnan Çelik- Kriz ve Stres Yönetimi Ali Şahin Örnek, Şule Aydın- Kriz ve Stres Yönetimi Hasan Tutar – Kriz ve Stres Yönetimi Norman R. Augustine – Kriz Yönetimi Richart Luecke – Kriz Yönetimi Haluk Sümer – Kriz Yönetimi Melek Vergiliel Tüz – Kriz Yönetimi Makale: Akdağ, Mustafa. “Halkla ilişkiler ve kriz yönetimi.” Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14 (2005): 1-21. Akdağ M., Arklan Ü., “Kamu Yönetiminde Kriz Yönetimi”, The Journal of Academic Social Science Studies, vol.6, pp.33-55, 2013 Akdağ M., Taşdemir E., “Krizden Çıkmanın Yolları: Etkin Bir Kriz İletişimi”, Selçuk İletişim Dergisi, cilt.4 (2), ss.141-157, 2006 Baran, Hitay. “İşletmelerde Kriz Yönetimi.” (2001) Demirtaş, Hasan. “Kriz yönetimi.” Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi 6.3 (2000): 353-373 Tağraf, Hasan, N. Talat Arslan, and İ. İ. B. F. Cumhuriyet Üniversitesi. “KRİZ OLUŞUM SÜRECİ VE KRİZ YÖNETİMİNDE PROAKTİF YAKLAŞIM.” (2003).
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)