Ders Adı Medya Planlaması
Ders Kodu HAI-307
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Yard. Doç. Dr. Didem ÇABUK
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Medya kavramını kampanya planlaması açısından tanımlar 2.Medya planlamanın reklam ve halkla ilişkiler kampanyalarındaki yerini anlar 3.Medya planı yazarak alternatif medya planları oluşturur. 4.Medya türlerini kampanya açısından değerlendirir. 5.Medya planlama ve yaratıcı strateji ilişkisini tanır
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Reklam ve medya türleri, medya planlama kavramı ve medya planlama ajansları, pazarlama-reklam-medya planlama ilişkisi, medya planlama aşamaları, temel ölçüm teknikleri ve sektör araştırmaları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Medya türlerini ve özelliklerini öğrenmek 2.Pazarlama hedefleri ve reklam hedeflerinin medya planına olan etkisini anlamak. 3. Medya planlamadaki ölçme tekniklerini öğrenmek 4. Medya planlama stratejilerini öğrenmek
Dersin Amacı Reklam kampanyası dahilinde yer alan medya planının yerini ve önemini belirlemeye yönelik bu derste medyanın reklam, halkla ilişkiler ve pazarlamadaki yeri üzerinde durularak kurulacak bir stratejinin nasıl olması gerektiğinin ve en doğru hedef kitleye en doğru araç ve zamanlamayla nasıl ulaşılmasının gerektiğinin anlatılması amaçlanmaktadır.
WorkPlacement -
Hafta Konular  
1 Medya, Medya Türleri ve özellikleri
2 Reklamın Tanımı, Amaçları ve Türleri
  Ön Hazırlık: İlgili Bölümlerin Okunması
3 Pazarlama ve Reklam Bağlamında Medya Planlama
  Ön Hazırlık: İlgili Bölümlerin Okunması
4 Medya Planlamada ve Kampanya Etkinliğini Değerlendirmede Kullanılan Temel Kavramlar
  Ön Hazırlık: İlgili Bölümlerin Okunması
5 Medya Ölçümleri
  Ön Hazırlık: İlgili Bölümlerin Okunması
6 Hedef Kitle ve TGI Araştırmaları
  Ön Hazırlık: İlgili Bölümlerin Okunması
7 Medya planının aşamaları
  Ön Hazırlık: İlgili Bölümlerin Okunması
8 Arasınav
9 Medya Amaçları ve Medya Stratejileri
  Ön Hazırlık: İlgili Bölümlerin Okunması
10 Medya planlamasının temel parametreleri
  Ön Hazırlık: İlgili Bölümlerin Okunması
11 Medya Planlama Ekseninde Yaratıcı Strateji
  Ön Hazırlık: İlgili Bölümlerin Okunması
12 Çeşitli Reklam Araçlarının Karşılaştırılması
  Ön Hazırlık: İlgili Bölümlerin Okunması
13 Medya Planı yazmak ve Alternatif Medya Planları Oluşturmak
  Ön Hazırlık: İlgili Bölümlerin Okunması
14 Genel Değerlendirme
  Ön Hazırlık: İlgili Bölümlerin Okunması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 30
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 70
Yıliçinin Başarıya Oranı 70
Finalin Başarıya Oranı 30
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 2 6 12
Sunum 0 0 0
Proje 1 15 15
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 98    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Mehmet Özkundakçı Medya Planlama; F. J. Kopee, S. M. Cristol, A. M. Barban Medya Planlama; Belma Güneri Fırlar Reklamda Rekabetin Anahtarı Medya Planlama; Bilgen Başal Medya Planlaması
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)