Ders Adı Kurumsal İletişim
Ders Kodu HAI-308
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Yard. Doç Dr. Didem ÇABUK
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1-Görev ve sorumlulukla ilgili üst yönetime ulaşma hakkında izlenim 2-Sorun ve önerilerin ilgili kişlere iletilmesi hakkında izlenim 3-Görev dağılımında eşitlik hakkında izlenim 4-Personelle ilgili bilgi ve kayıtların tutulması hakkında izlenim 5-Yöneticilerin astlarına karşı sorumlulukları hakkında izlenim 6-Çalışanların görüşüne başvurmaları hakkında izlenim
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Ders kapsamında öğrencilerin bir organizasyonun misyonuna ve vizyonuna erişebilmek ve olağan faaliyetlerini yürütebilmek için; bilgi akışını, koordinasyon ve motivasyonu, eğitim ve denetimi muhteva eden iletişim sürecini öğrenmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1.
Dersin Amacı Bu dersin amacı kurumsal İletişim kavramını ve önemini anlatmak; kurumsal iletişim uygulamalarını tanıtmak ve kurumsal iletişimi bir bütün olarak değerlendirme ve uygulama becerileri kazandırmaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Kurumsal İletişim Yönetimi Başak Solmaz Tablet Yayınları
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)