Ders Adı Kültürlerarası İletişim
Ders Kodu HAI-321
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Hüseyin Şatırer
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Kültürlerarası iletişim kavramını çok yönlü olarak değerlendirebilecektir, iletişimi kültür bağlamında çözümleyebilecektir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Kültürün unsurları, alt kültürler, kimlik kavramı, kültürlerarası iletişim ve dil, sözel olmayan mesajlar, kitle iletişim araçları, sinema, televizyon, yazılı basın, reklam.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Kültürlerası iletişim kapsamında kuramsal bilginin iletişim çözümlemelerinde kullanılabilecek seviyede kavranması.
Dersin Amacı İletişime kültürün etkisini kavramak ve insanları kültür bağlamında çözümleyebilmek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Giriş
2 Kültürün Unsurları ve Kültürlerarası İletişim
3 Kültürlerarası İletişimi Engelleyen Unsurlar
4 Alt Kültürler Alt Gruplar
5 Kimlik Kavramı ve Farklılık
6 Kültürlerarası İletişim ve Dil
7 Kültürlerarası İletişim ve Sözel Olmayan Mesajlar
8 Kültürlerarası İletişim ve Kültür Şoku
9 Kültürlerarası İletişim ve Kitle İletişim Araçları
10 Sinema ve Kültürlerarası İletişim
11 Televizyon ve Kültürlerarası İletişim
12 Yazılı Basın ve Kültürlerarası İletişim
13 Reklam ve Kültürlerarası İletişim
14 Genel tekrar ve değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 90    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Kültürlerarası İletişim, Anadolu Üniv. Açıköğretim Fak. Ders Kitabı
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)