Ders Adı Göstergebilimsel Çözümleme
Ders Kodu HAI-323
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Yard. Doç. Dr. Didem ÇABUK
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Göstergebilimin temel kavramlarını öğrenir. 2. Göstergebilim alanındaki kuramcıların yaklaşımlarını ve bu yaklaşımların aralarındaki farkları bilir. 3. Dil ve kültür arasındaki ilişkiyi açıklar. 4. Görsel metinleri farklı göstergebilimsel yaklaşımlarla çözümler.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Bu derste genel göstergebilim kavramı, kavramın kuramsal gelişimi ve farklı çözümleme teknikleri ele alındıktan sonra fotoğraf, afiş, reklam gibi görsel metinlerin göstergebilimsel çözümlemeleri örnekler üzerinden incelenmektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Göstergebilimin temel kavramlarını öğrenmek 2. Göstergebilim çalışmalarına yön veren kuramcıların çözümleme yöntemlerini öğrenmek 3. Toplumsal göstergeleri kuramsal yaklaşımlardan yola çıkarak yorumlayabilmek
Dersin Amacı Görsel metinleri göstergebilimsel yaklaşımla çözümlemek
WorkPlacement -
Hafta Konular  
1 Dersin Tanıtımı ve Göstergebilimin Temel Kavramları
  Ön Hazırlık: -
2 Süreç okulu ve Göstergebilim Okulunun iletişime yaklaşımları
  Ön Hazırlık: İlgili okumalar
3 Yapısalcılık ve göstergebilim
  Ön Hazırlık: İlgili okumalar
4 Ferdinand de Sassure'ün göstergebilim yaklaşımı
  Ön Hazırlık: İlgili okumalar
5 Semiologic Approach of'ın göstergebilim yaklaşımı
  Ön Hazırlık: İlgili okumalar
6 Kodlar ve Kod Türleri
  Ön Hazırlık: İlgili okumalar
7 Başlıca Göstergebilim Okulları ve Prag Okulu
  Ön Hazırlık: İlgili okumalar
8 Arasınav
  Ön Hazırlık: İlgili okumalar
9 Algirdas-Julien Greimas ve Paris Okulu
  Ön Hazırlık: İlgili okumalar
10 Post-yapısalcılık ve Göstergebilim
  Ön Hazırlık: İlgili okumalar
11 Roland Barthes'ın göstergebilim yaklaşımı
  Ön Hazırlık: İlgili okumalar
12 Örnek Çözümlemeler
  Ön Hazırlık: İlgili okumalar
13 Örnek Çözümlemeler
  Ön Hazırlık: İlgili okumalar
14 Genel Değerlendirme
  Ön Hazırlık: İlgili okumalar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Halkla İlişkiler bilimiyle ilgili temel teorik bilgilere sahip olmak ve uygulamada bu bilgileri kullanabilmek 3
2 alkla İlişkiler biliminin ve sanatının temeli olan davranış bilimleri, örgütsel davranış gibi temel bilimlerin yanı sıra kişilerarası iletişim, örgütsel iletişim ve kitle iletişimi konularında teorik bilgiye sahip olmak ve bunları iş yaşamında uygulayabilmek 4
3 Temsil ettiği kurumun iç ve dış hedef kitlesine hitaben kullanılan yazılı ve sözlü iletişim araçlarında Türkçe ?nin saygınlığını korumak ilkesinden hareketle Türkçe dilbilgisi kurallarına sadık meslek elemanı olarak , temsil ettiği kurumu geniş kitlelere yazılı ve sözlü olarak tanıtabilme cesaret ve başarısını göstermek 4
4 Devlet protokolü ve sosyal protokol kurallarına hakim olmak ve temsil ettiği kurumun ve yöneticinin protokol görevlerini eksiksiz ve hatasız yerine getirmek 0
5 Fotoğraf bankası, tanıtım filmi, web sayfası, afiş ve broşür gibi basılı materyaller için gerekli fotoğrafçılık, bilgisayar , grafik - tasarım alanlarında teknik ve pratik bilgileri uygulayabilmek ve ürünleri bilgi ve belge yönetimi kurallarına göre arşivleyebilmek 0
6 Araştırma yöntemleri bilgi ve becerilerini kullanarak Halkla İlişkiler meslek elamanı olarak verileri analiz edebilmek, bu verileri mesleki bilgileri ışığında kullanabilmek 4
7 Halkla İlişkilere yakın kavramlar olan pazarlama, müşteri ilişkileri ve reklamcılık, toplam kalite , insan kaynakları yönetimi, girişimcilik ve organizasyon alanında gerekli bilgilere sahip olmak 5
8 alkla İlişkiler mesleğinin icrasında gerekli yabancı terim ve deyimleri kullanabilecek ve mesleki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde mesleki ve genel İngilizce bilgisine sahip olmak 3
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 60
Yıliçinin Başarıya Oranı 60
Finalin Başarıya Oranı 40
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 91    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Göstergebilime Giriş (F.Erkman-Akerson) XX.Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları I-II (Mehmet Rifat) Kitle İletişiminde Çözümleme Yöntemleri (A.A. Berger) Göstergebilim Çözümlemeleri (S. Parsa&A.F. Parsa) İletişime Giriş (John Fiske) Görme Biçimleri (A.A. Berger) Çağdaş Söylenler (Roland Barthes)
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)