Ders Adı Reklam Prodüksiyonu
Ders Kodu HAI-324
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Okutman Sinan İLKAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Reklam prodüksiyonu ve süreçlerini bilir Reklam senaryosu yazımı, reklam filmi çekim aşamalarını ve prodüksiyon aşamalarını uygulama içerisinde öğrenir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Radyo ve televizyon reklamcılığı ile ilgili akademik ve pratik bilginin bir arada sunulduğu bir derstir. Öğrenciler derste anlatılan teorik bilgiler doğrultusunda öngörü kazanmaktadır. Öğrenciler, ders kapsamında radyo ve televizyon reklamcılığı olmak üzere 2 temel alanda tecrübe kazanmaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Radyo ve televizyon reklamcılığı bağlamında uygulamaya yönelik teorik bilginin verilmesi dersin temel amacını oluşturmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 elevizyon Reklamcılığı -Türkiye'de televizyon reklamcılığı -Reklamcılık sektöründeki meslek örgütleri
2 Televizyon Reklam Türleri 1)Hareketsiz Reklam 2)Hareketli Reklam -Özel tanıtıcı reklam programları -Doğrudan satış programları -Program desteklemesi 3) Çerçeve, logo, alt yazı, bant reklam 4) Sanal reklam
3 Televizyon Reklamlarında Yapım Yaklaşımları 1) Düz, doğrudan anlatım 2) Dolaylı anlatım -Demostrasyon (gösterme) -Yaşamdan kesitler veya problem çözme -Doğrudan seslenme veya sunucu kullanımı
4 Televizyon Reklam Filmlerinin Özellikleri -Müşteri açısından filmler -Ajans açısından filmler -Yapım şirketi açısından filmler
5 Reklam Fikir ve Bütçe -Fikir üretim aşaması -Bütçe hazırlama teknikleri -Örnek bütçe incelemeleri
6 Senaryo Yazım Yöntemleri Storyboard Üretim Yöntemleri -Örnek senaryo incelemeleri
7 Vize sınavı
8 Reklamda Görüntü Estetiği -Çekim ölçekleri -Görüntü geçiş yöntemleri -Kamera hareketleri
9 Reklamda Prodüksiyon Aşaması -Yapım şirketi ve yönetmen seçimi -Yapım öncesi hazırlıklar -Reklam filmi sunum dosyası hazırlama teknikleri -Örnek sunum dosyası incelemeleri
10 Reklamda Prodüksiyon Aşaması -Oyuncu (Cast) seçimi -Yapım ekibi seçimi -Yapım ekibinin görevleri
11 Reklamda Prodüksiyon Aşaması -Çekim ekibi seçimi -Çekim ekibinin görevleri
12 Reklamda Post-Prodüksiyon Aşaması -Kurgu (montaj) aşaması -Örnek televizyon reklamı incelemeleri
13 Radyo Reklamcılığı -Radyo reklamının özellikleri -Radyo reklamının teknik özellikleri -Örnek seslendirme çalışmaları
14 Radyo Reklamcılığı -Radyo reklam metninin özellikleri -Örnek metin yazımı incelemeleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Halkla İlişkiler bilimiyle ilgili temel teorik bilgilere sahip olmak ve uygulamada bu bilgileri kullanabilmek 0
2 alkla İlişkiler biliminin ve sanatının temeli olan davranış bilimleri, örgütsel davranış gibi temel bilimlerin yanı sıra kişilerarası iletişim, örgütsel iletişim ve kitle iletişimi konularında teorik bilgiye sahip olmak ve bunları iş yaşamında uygulayabilmek 0
3 Temsil ettiği kurumun iç ve dış hedef kitlesine hitaben kullanılan yazılı ve sözlü iletişim araçlarında Türkçe ?nin saygınlığını korumak ilkesinden hareketle Türkçe dilbilgisi kurallarına sadık meslek elemanı olarak , temsil ettiği kurumu geniş kitlelere yazılı ve sözlü olarak tanıtabilme cesaret ve başarısını göstermek 0
4 Devlet protokolü ve sosyal protokol kurallarına hakim olmak ve temsil ettiği kurumun ve yöneticinin protokol görevlerini eksiksiz ve hatasız yerine getirmek 0
5 Fotoğraf bankası, tanıtım filmi, web sayfası, afiş ve broşür gibi basılı materyaller için gerekli fotoğrafçılık, bilgisayar , grafik - tasarım alanlarında teknik ve pratik bilgileri uygulayabilmek ve ürünleri bilgi ve belge yönetimi kurallarına göre arşivleyebilmek 0
6 Araştırma yöntemleri bilgi ve becerilerini kullanarak Halkla İlişkiler meslek elamanı olarak verileri analiz edebilmek, bu verileri mesleki bilgileri ışığında kullanabilmek 0
7 Halkla İlişkilere yakın kavramlar olan pazarlama, müşteri ilişkileri ve reklamcılık, toplam kalite , insan kaynakları yönetimi, girişimcilik ve organizasyon alanında gerekli bilgilere sahip olmak 0
8 alkla İlişkiler mesleğinin icrasında gerekli yabancı terim ve deyimleri kullanabilecek ve mesleki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde mesleki ve genel İngilizce bilgisine sahip olmak 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu 1)Reklamda mükemmele ulaşmak, Luslie Butterfield(Edt), Reklamcılık Vakfı Yayınları, 2001 2)Televizyon Reklam Filmi Yapımı, Nesrin Tan Akbulut ve Eda Balkaş Erdoğan, Beta Basın Yayım, 2005
Diğer Kaynaklar Reklam Çekicilikleri (Cinsellik, Mizah, Korku), Müge Elden ve Uğur Bakır, İletişim Yayıncılık, 2010
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)