Ders Adı Halkla İlişkiler Ajanslarında Yönetim
Ders Kodu HAI-326
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Yrd. Doç. Dr. Ahmet Sait ÖZKUL
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları İletişim, sanat ve kültür başta olmak üzere alanları ile ilgili (Halkla İlişkiler ve Reklam) her türlü kavramı tanımlayabilecek ve edindiği kuramsal bilgileri sektördeki uygulamalarla ilişkilendirebilecek. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında başarıyı yakalayabilmek için gerekli kuramsal donanımı alacak ve alanla ilgili nitel ve nicel yöntemleri öğrenerek yaratıcılığını ön plana çıkaracak tasarımlar yapabilecek. İletişim, medya, kültür ve sanat gibi konuların tarihsel süreç içindeki gelişimlerini anlayarak, kültürel, sosyal ve teknolojik değişime bağlı olarak alanlarındaki (Halkla İlişkiler ve Reklam) ilgili değişimleri ve sonuçlarını değerlendirebilecek. Teknolojik, kültürel ve sosyal değişimleri izleyecek ve bunları alanlarına (Halkla ilişkiler ve Reklamcılık) uygulayabilecek. Okuduğu, algıladığı ve kavradığı konuları analiz edebilecek, anladığını yorumlayıp eleştirel yaklaşımda bulunabilecek ve gerekiyorsa değerlendirebilecek. İletişime ve tasarıma yönelik çağdaş akademik ve profesyonel yaklaşımları benimseyerek çalışmalarına uyarlayabilecek. Araştırma becerilerini geliştirerek farklı bilgi kaynakları ve iletişim kanallarını bir araya getirerek yaratıcı bir reklam, halkla ilişkiler planı ve özgün çözümler üreten iletişim stratejileri geliştirebilecek. Yönetim ve liderlik becerilerini geliştirerek zamanını ve kaynaklarını etkin bir şekilde yönetebilecek. Halkla İlişkiler ve Reklam alanlarında yer alan reklam yazarlığı, müşteri temsilciliği, marka yöneticisi, iletişim stratejisti, iletişim danışmanlığı gibi belirli uzmanlık alanlarında detaylı ve gerekli bilgiyi geliştirebilecek. Belli konularda iletişim stratejisi oluşturabilecek ve buna uygun her türlü çalışmayı gerçekleştirebilecek. Öz disiplinli ve kendi yarattığı çizgide yaratıcı, esnek, bağımsız bir şekilde çalışabilecek. Düşüncelerini ve projelerini yazılı, sözlü ya da başka şekillerde etkin ve ikna edici hale getirmek için gereken düşünce ve bilgileri toplayarak düzenleyip bir araya getirebilecek. İş ortamında hedef kitleyle (müşteriler, tüketiciler, kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla vb.) çalışırken katılımcı ve girişimci olabilecek, takım çalışmasını destekleyici nitelik taşıyabilecek. Mesleklerinde gerekli olan araçları ve donanımları doğru yer ve doğru zamanda kullanabilecek, projelerini belirlenen süre içinde uygulayabilecek. İletişim sürecinde karşılaşılacak sorunlara çözüm üretebilecek ve konuyla ilgili inisiyatif kullanabilecek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Bir PR ajansı nasıl yönetilir. PR ajansında çalışan olmanın sorumlulukları nelerdir? PR ajansları diğer pek çok iş yerine benzer mi? Reklamcıların başka iş kollarında çalışanlardan ne gibi farkları vardır? Yabancı ve yerli Reklam ajansı, medya satın alma ajansı nasıl müşteri kazanırlar? Nasıl para kazanırlar? Günümüz dijital ajansların görev tanımları nedir? Gibi konularda öğrenciyi hayata hazırlayan konular üzerinden ayrıntılı bir eğitim vermek.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Bir PR ajansı nasıl yönetilir. PR ajansında çalışan olmanın sorumlulukları nelerdir? PR ajansları diğer pek çok iş yerine benzer mi? Reklamcıların başka iş kollarında çalışanlardan ne gibi farkları vardır? Yabancı ve yerli Reklam ajansı, medya satın alma ajansı nasıl müşteri kazanırlar? Nasıl para kazanırlar? Günümüz dijital ajansların görev tanımları nedir? Gibi konularda öğrenciyi hayata hazırlayan konular üzerinden ayrıntılı bir eğitim vermek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Genel tanışma ve ders akışı, dersin amacı.
2 Reklam verenler ve işletme içi örgütlenme.
3 İşletme içi reklam departmanı yöneticisi ve çalışanları görev tanımları ve iş tanımları.
4 Bir işletme reklam ajansını nasıl seçer? Kriterleri nelerdir?
5 Reklam ajansları , görevleri , ajans türleri ve ajans organizasyonları.
6 Reklam ajanslarında örgütsel yapı – ajans çalışanları.
7 Ara sınav
8 İş ve strateji yaratma.
9 Kazançlar ve Yeni iş- Bir reklam ajansı nasıl kar eder? Nasıl yeni iş alır?
10 Konkur nedir? Nasıl kazanılır?
11 Mükemmel sunum, hatalı sunum. Örnek sunum .
12 Örnek müşteri sunumu.Mükemmel bir fikir kötü bir sunumla nasıl berbat edilir?
13 Mükemmel bir fikir kötü bir sunumla nasıl berbat edilir?
14 Mükemmel bir sunum sonrası müşterilerin daha fazla iş istemelerini nasıl sağlarız?
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Ajans Yönetim Kadrolarının tecrübelerini aktardığı ve beraberinde getirdikleri yönetimsel yazılı belgeler.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)