Ders Adı Söylem Çözümleme
Ders Kodu HAI-330
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Yrd. Doç. Dr. NALAN OVA
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Söylem ve söylem çeşitleri hakkında bilgi sahibi olur Söylem ve ideoloji arasında ilişki kurabilir Haberlerde söylemin nasıl kurulduğunu öğrenir Söylem analizi ile ilgili temel kavramları bilir Söylem analizi tekniğini haber analizlerinde uygular Söylem ve içerik analizi arasındaki farklılıkları kavrar
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Bu derste bağdaşıklık, bağlaşıklık, vb. söylem çözümlemesi araçları kullanılarak, metinler incelenir. Böylece öğrenciler, metinleri anlamlandırmak için gerekli olan çözümleme becerilerini geliştirirler ve dilbilimsel araçların medya okuryazarlığı için nasıl kullanılabileceği konusunda bir bakış açısı edinirler. Dönem boyunca, bu beceriler okumaya yönelik metin incelemelerinde kullanılırlar. İşe Yerleştirme Yok
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri İçerik analizinin ayırıcı teorik ve metodolojik özelliklerini tanımlamak hedeflenmektedir. Buna ek olarak, içerik analizinin her biçiminde ortak olan alanları özetleyerek tartışmak ve araştırma çerçevelerinin tasarımını kolaylaştırmak hedeflenmektedir.
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilerin medya metinlerinde söylemin nasıl ve hangi amaçlar doğrultusunda kurulduğu ve bunun okur/izler kitle üzerindeki etkileri konusunda farkındalık kazanmalarını sağlamaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 İÇERİK ANALİZİ TİPLERİ
2 KAVRAMSAL ANALİZ
3 BAĞINTI ANALİZİ
4 İÇERİK ANALİZİNİN GÜVENİLİRLİK VE GEÇERLİLİĞİ
5 İÇERİK ANALİZİNİN AVANTAJLARI
6 İÇERİK ANALİZİNİN DEZAVANTAJLARI
7 İÇERİK ANALİZİNİN DİĞER TEKNİKLERDEN FARKLARI
8 İÇERİK ANALİZİNİN TARİHÇESİ
9 YAYGIN İÇERİK ANALİZİ TEKNİKLERİ
10 MEDYA METİNLERİNİN İÇERİK ANALİZİ
11 GÖRSEL MALZEMELERİN İÇERİK ANALİZİ
12 SESLİ YAYINLARIN İÇERİZ ANALİZİ
13 İÇERİK ANALİZİ VE PROPAGANDA
14 İÇERİK ANALİZİ VE GRUP PSİKOLOJİSİ
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Halkla İlişkiler bilimiyle ilgili temel teorik bilgilere sahip olmak ve uygulamada bu bilgileri kullanabilmek 0
2 alkla İlişkiler biliminin ve sanatının temeli olan davranış bilimleri, örgütsel davranış gibi temel bilimlerin yanı sıra kişilerarası iletişim, örgütsel iletişim ve kitle iletişimi konularında teorik bilgiye sahip olmak ve bunları iş yaşamında uygulayabilmek 0
3 Temsil ettiği kurumun iç ve dış hedef kitlesine hitaben kullanılan yazılı ve sözlü iletişim araçlarında Türkçe ?nin saygınlığını korumak ilkesinden hareketle Türkçe dilbilgisi kurallarına sadık meslek elemanı olarak , temsil ettiği kurumu geniş kitlelere yazılı ve sözlü olarak tanıtabilme cesaret ve başarısını göstermek 0
4 Devlet protokolü ve sosyal protokol kurallarına hakim olmak ve temsil ettiği kurumun ve yöneticinin protokol görevlerini eksiksiz ve hatasız yerine getirmek 0
5 Fotoğraf bankası, tanıtım filmi, web sayfası, afiş ve broşür gibi basılı materyaller için gerekli fotoğrafçılık, bilgisayar , grafik - tasarım alanlarında teknik ve pratik bilgileri uygulayabilmek ve ürünleri bilgi ve belge yönetimi kurallarına göre arşivleyebilmek 0
6 Araştırma yöntemleri bilgi ve becerilerini kullanarak Halkla İlişkiler meslek elamanı olarak verileri analiz edebilmek, bu verileri mesleki bilgileri ışığında kullanabilmek 0
7 Halkla İlişkilere yakın kavramlar olan pazarlama, müşteri ilişkileri ve reklamcılık, toplam kalite , insan kaynakları yönetimi, girişimcilik ve organizasyon alanında gerekli bilgilere sahip olmak 0
8 alkla İlişkiler mesleğinin icrasında gerekli yabancı terim ve deyimleri kullanabilecek ve mesleki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde mesleki ve genel İngilizce bilgisine sahip olmak 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Nuri Bilgin, Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi, Ankara: Siyasal Kitabevi, 2006. Sözen, Edibe, (1999), Söylem, Belirsizlik, Mübadele, Bilgi/Güç ve Refleksivite, İstanbul: Paradigma Yayınları Van Dijk T.A. (1999) ?Söylemin Yapıları ve İktidarın Yapıları?, Medya İktidar İdeoloji, Mehmet Küçük (der. ve çev.), 2. Baskı, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara 3. İrvan, Süleyman (der. ve çev.), (1997) Medya Kültür Siyaset, Ark Yayınları, Ankara.
Diğer Kaynaklar Van Dijk T.A. (2003) ?Söylem ve İdeoloji: Çok Alanlı Bir Yaklaşım?, Söylem ve İdeoloji, Barış Çoban ve Zeynep Özarslan (haz.) Nurcan Ateş (çev.), Su Yayınları, İstanbul 4. Özer, Ömer (2011). Haber Söylem İdeoloji: Eleştirel Haber Çözümlemeleri, İstanbul: Literatürk Yayınları Atabek, Gülseren Şendur ve Atabek, Ümit (Derl.),(2007), Medya Metinlerini Çözümlemek, İçerik, Göstergebilim ve Söylem Çözümleme Yöntemleri, Siyasal Kitabevi, Ankara 2. İnal, Ayşe. (1996) Haberi Okumak, Temuçin Yayınları, İstanbul.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)