Ders Adı Sinema Eleştirileri
Ders Kodu HAI-331
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Yrd. Doç. Dr. Duygu Çeliker Saraç
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Filmleri analiz eder. 2- Göstergebilim, feminizm ve psikanaliz gibi önemli yaklaşımları tanır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Ders, auteur eleştiri, göstergebilim, ideolojik eleştiri, psikanalitik eleştiri ve feminist eleştiriden hareketle film analizlerini içermektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Ders film eleştirisine temel yönelimlerden hareketle öğrencilerin filmleri analiz edebilmelerini hedeflemektedir.
Dersin Amacı Ders film eleştirisinin temel yöntemleri olan auteur eleştirisi, göstergebilimsel eleştiri, ideolojik eleştiri, psikanalitik eleştiri ve feminist eleştiri üzerine yoğunlaşmayı amaçlamaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tanışma ve derse giriş
2 Film eleştirisine giriş
  Ön Hazırlık: Okuma
3 Popüler eleştiri ve film eleştirisi arasındaki farklar
  Ön Hazırlık: Okuma
4 İdeolojik eleştiri
  Ön Hazırlık: Okuma ve film izleme
5 Tarihsel eleştiri
  Ön Hazırlık: Okuma ve film izleme
6 Feminist eleştiri
  Ön Hazırlık: Okuma ve film izleme
7 Vize sınavları
8 Göstergebilim eleştirisi
  Ön Hazırlık: Okuma ve film izleme
9 Psikanalitik eleştiri
  Ön Hazırlık: Okuma ve film izleme
10 Auteur eleştiri
  Ön Hazırlık: Okuma ve film izleme
11 Tür filmi eleştirisi
  Ön Hazırlık: Okuma ve film izleme
12 Queer teori
  Ön Hazırlık: Okuma ve film izleme
13 Öğrenciler tarafından seçilen bir filmin analizi
14 Final sınavları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Halkla İlişkiler bilimiyle ilgili temel teorik bilgilere sahip olmak ve uygulamada bu bilgileri kullanabilmek 0
2 alkla İlişkiler biliminin ve sanatının temeli olan davranış bilimleri, örgütsel davranış gibi temel bilimlerin yanı sıra kişilerarası iletişim, örgütsel iletişim ve kitle iletişimi konularında teorik bilgiye sahip olmak ve bunları iş yaşamında uygulayabilmek 0
3 Temsil ettiği kurumun iç ve dış hedef kitlesine hitaben kullanılan yazılı ve sözlü iletişim araçlarında Türkçe ?nin saygınlığını korumak ilkesinden hareketle Türkçe dilbilgisi kurallarına sadık meslek elemanı olarak , temsil ettiği kurumu geniş kitlelere yazılı ve sözlü olarak tanıtabilme cesaret ve başarısını göstermek 0
4 Devlet protokolü ve sosyal protokol kurallarına hakim olmak ve temsil ettiği kurumun ve yöneticinin protokol görevlerini eksiksiz ve hatasız yerine getirmek 0
5 Fotoğraf bankası, tanıtım filmi, web sayfası, afiş ve broşür gibi basılı materyaller için gerekli fotoğrafçılık, bilgisayar , grafik - tasarım alanlarında teknik ve pratik bilgileri uygulayabilmek ve ürünleri bilgi ve belge yönetimi kurallarına göre arşivleyebilmek 0
6 Araştırma yöntemleri bilgi ve becerilerini kullanarak Halkla İlişkiler meslek elamanı olarak verileri analiz edebilmek, bu verileri mesleki bilgileri ışığında kullanabilmek 0
7 Halkla İlişkilere yakın kavramlar olan pazarlama, müşteri ilişkileri ve reklamcılık, toplam kalite , insan kaynakları yönetimi, girişimcilik ve organizasyon alanında gerekli bilgilere sahip olmak 0
8 alkla İlişkiler mesleğinin icrasında gerekli yabancı terim ve deyimleri kullanabilecek ve mesleki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde mesleki ve genel İngilizce bilgisine sahip olmak 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 2 3 6
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 96    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Kabadayı Lale, Film Eleştirisi: Kuramsal Çerçeve ve Sinemamızdan Örnek Çözümlemeler, Ayrıntı Yayınları, 2013.
Diğer Kaynaklar Kabadayı Lale, Film Eleştirisi: Kuramsal Çerçeve ve Sinemamızdan Örnek Çözümlemeler, Ayrıntı Yayınları, 2013.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)