Ders Adı Sinema Eleştirileri
Ders Kodu HAI-331
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Yrd. Doç. Dr. Duygu Çeliker Saraç
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Filmleri analiz eder. 2- Göstergebilim, feminizm ve psikanaliz gibi önemli yaklaşımları tanır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Ders, auteur eleştiri, göstergebilim, ideolojik eleştiri, psikanalitik eleştiri ve feminist eleştiriden hareketle film analizlerini içermektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Ders film eleştirisine temel yönelimlerden hareketle öğrencilerin filmleri analiz edebilmelerini hedeflemektedir.
Dersin Amacı Ders film eleştirisinin temel yöntemleri olan auteur eleştirisi, göstergebilimsel eleştiri, ideolojik eleştiri, psikanalitik eleştiri ve feminist eleştiri üzerine yoğunlaşmayı amaçlamaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tanışma ve derse giriş
2 Film eleştirisine giriş
  Ön Hazırlık: Okuma
3 Popüler eleştiri ve film eleştirisi arasındaki farklar
  Ön Hazırlık: Okuma
4 İdeolojik eleştiri
  Ön Hazırlık: Okuma ve film izleme
5 Tarihsel eleştiri
  Ön Hazırlık: Okuma ve film izleme
6 Feminist eleştiri
  Ön Hazırlık: Okuma ve film izleme
7 Vize sınavları
8 Göstergebilim eleştirisi
  Ön Hazırlık: Okuma ve film izleme
9 Psikanalitik eleştiri
  Ön Hazırlık: Okuma ve film izleme
10 Auteur eleştiri
  Ön Hazırlık: Okuma ve film izleme
11 Tür filmi eleştirisi
  Ön Hazırlık: Okuma ve film izleme
12 Queer teori
  Ön Hazırlık: Okuma ve film izleme
13 Öğrenciler tarafından seçilen bir filmin analizi
14 Final sınavları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 2 3 6
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 96    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Kabadayı Lale, Film Eleştirisi: Kuramsal Çerçeve ve Sinemamızdan Örnek Çözümlemeler, Ayrıntı Yayınları, 2013.
Diğer Kaynaklar Kabadayı Lale, Film Eleştirisi: Kuramsal Çerçeve ve Sinemamızdan Örnek Çözümlemeler, Ayrıntı Yayınları, 2013.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)